Instrukcja FAQ jest zbiorem krótkich porad dotyczących instalacji oprogramowania SOLIDWORKS i SOLIDWORKS Education Edition. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z Centrum Wsparcia firmy DPS Software sp. z o.o. Informacje na temat wsparcia technicznego oraz kontakt na stronie: www.dps-software.pl/wsparcie/

Wszystkie zrzuty z ekranu wykonane są z wersji SOLIDWORKS 2016, starsze wersje mają nieco inny wygląd. Jednocześnie w przypadku instalacji starszej wersji oprogramowania postępowanie jest analogiczne.

Wersja studencka SOLIDWORKS Education FAQ – podziel się informacjami z innymi studentami lub wykładowcami. Wyślij im link do strony, udostępnij na Facebooku, Twitterze, Google Plus.

WYMAGANIA SYSTEMOWE SOLIDWORKS

Instalacja SOLIDWORKS możliwa jest jedynie na komputerach z 64-bitową wersją systemu Windows 7, 8.1 bądź 10. Szczegółowe i aktualne wymagania systemowe oraz sprzętowe dostępne są na stronie: www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html

SOLIDWORKS Education FAQ

ROZPOCZĘCIE INSTALACJI LICENCJI JEDNOSTANOWISKOWEJ

 • W celu rozpoczęcia instalacji włóż płytę do stacji dysków lub otwórz plik „setup.exe” po rozpakowaniu pobranego z sieci zestawu plików instalacyjnych SOLIDWORKS.
 • Po wybraniu typu instalacji kliknij Dalej.
 • Następnie wprowadź numer seryjny SOLIDWORKS w części Projekty 3D. Jeżeli masz inne dodatki do SOLIDWORKS np. Simulation, Flow, Composer itp. rozwiń odpowiedni element drzewa i po zaznaczeniu dodatku wpisz numer seryjny.
 • Kliknij Dalej.
 • SOLIDWORKS sprawdzi klucz seryjny. Jeżeli wprowadzone numery seryjne będą poprawne pokaże się okno z podsumowaniem elementów, które będą zainstalowane oraz lokalizacja instalacji plików.
 • Aby rozpocząć instalację należy zaakceptować warunki SOLIDWORKS i rozpocząć instalację.

ROZPOCZĘCIE INSTALACJI SERWERA LICENCJI SIECIOWEJ

 • Instalacja SolidNetWork License jest podobna do instalacji jednostanowiskowej.
 • W oknie instalacji SOLIDWORKS należy zaznaczyć odpowiednią opcję jak obok na zdjęciu.
 • Po wpisaniu klucza licencji i określeniu lokalizacji instalacji należy rozpocząć instalację poprzez kliknięcie „Zainstaluj teraz”.

ROZPOCZĘCIE INSTALACJI OPROGRAMOWANIA W WERSJI SIECIOWEJ

 • Instalacja oprogramowania SOLIDWORKS w wersji sieciowej jest analogiczna do instalacji jednostanowiskowej.
 • Po zainstalowaniu i uruchomieniu serwera licencji SOLIDWORKS, możemy przystąpić do instalacji oprogramowania na komputerach-klientach.
 • W tym celu należy w oknie instalacji SOLIDWORKS zaznaczyć opcję indywidualnej instalacji oraz w polu numer seryjny wpisać numer licencji sieciowej.
Logo SOLIDWORKS Wersja Studencka

LICENCJA DOMOWA DLA STUDENTÓW – SOLIDWORKS STUDENT DESIGN KIT

 • SOLIDWORKS Student Design Kit jest to bezpłatna wersja SOLIDWORKS przeznaczona dla studentów, która jest odpowiednikiem komercyjnej wersji Standard.
 • W celu pobrania oprogramowania, należy wejść na stronę: www.solidworks.com/sw/education/SDL_form.html
 • Przed pobraniem należy podać dane niezbędne do rozpoczęcie pobierania:
  – Twój numer ID SOLIDWORKS School License oraz nazwa resellera- DPS Software
  – Twoje dane kontaktowe, na które zostanie odesłany numer seryjny
SOLIDWORKS SDK

LICENCJA DOMOWA DLA STUDENTÓW – SOLIDWORKS STUDENT ACCESS

 • SOLIDWORKS Student Access jest to bezpłatna wersja SOLIDWORKS przeznaczona dla studentów, posiadająca wszystkie moduły dostępne w SOLIDWORKS Education Edition.
 • Numer tej licencji, umożliwiający wielokrotną i jednostanowiskową instalację oprogramowania SOLIDWORKS, jest przekazywany nauczycielom akademickim, których szkoła lub uczelnia posiada co najmniej 100 licencji edukacyjnych wraz z aktywną subskrypcją.
 • Instalacja oprogramowania wraz z licencją Student Access jest analogiczna do instalacji licencji jednostanowiskowej.

MODYFIKACJA INSTALACJI SOLIDWORKS

 • Wszelkie modyfikacje, zmiany klucza produktu, instalacje dodatków itp. są możliwe w każdej chwili poprzez menadżera instalacji, który uruchamiany jest poprzez Panel sterowania>Programy i funkcje>SOLIDWORKS>Zmień.
 • Po otwarciu okna Menadżera instalacji, wybrać Modyfikuj instalacje indywidualna (na tym komputerze).
 • Pojawi się okno takie jak podczas instalacji z możliwością wprowadzenia dodatkowych kluczy, zmiany wcześniej wprowadzonych i wybrania dodatków, które chcemy doinstalować.
 • Po zaznaczeniu dodatku, który chcemy zainstalować pojawi się możliwość wpisania klucza, po wpisaniu otrzymanego klucza i wybraniu wszystkich dodatków, które chcemy zainstalować kliknąć Dalej.
 • Menadżer instalacji po sprawdzeniu klucza i pobieracza wyświetli okno podsumowania, gdzie pokaże pliki, które zainstaluje oraz wielkość instalowanego pliku. Po kliknięciu Dalej program zainstaluje dodatki.
 • Po każdym dodaniu klucza trzeba go aktywować postępując zgodnie z zakładką Aktywacja.

INSTALACJA SOLIDWORKS NA KOMPUTERZE KLIENCKIM

 • Przed przystąpieniem do instalacji muszą zostać spełnione następujące czynności
  – system operacyjny Windows musi być z aktualizowany,
  – antywirus wyłączony,
  – zapora Firewall wyłączona,
  – porty 25734 i 25735 muszą być otwarte,
 • Proces instalacji przebiega normalnie, na komputerach na których ma być uruchomiony SOLIDWORKS instalujemy z pakietu plików SOLIDWORKS (pobrany) i wybieramy instalacja indywidualna.
 • W polu numer seryjny wpisujemy licencje sieciową.
 • Po zweryfikowaniu klucza menedżer chcę abyśmy podali adres serwera, dlatego wpisujemy nasz domyślny port 25734 i nazwę serwera np. 25734@cns-int albo 25734@192.168.1.2
Wersja studencka SOLIDWORKS Education FAQ

INSTALACJA DPS SUPPORT PANEL

 • DPS Support Panel jest to dodatek do programu SOLIDWORKS, który został stworzony przez DPS Software, aby ułatwić komunikację ze specjalistami Centrum Wsparcia oraz szybki dostęp do najnowszych informacji.
 • W celu pobrania dodatku należy przejść na stronę: www.dps-software.pl/wsparcie/
 • W zakładce Pobierz wybrać DPS Support Panel, rozpocznie się pobieranie dodatku.
 • Po pobraniu trzeba rozpakować plik.
 • W folderze znajduje się plik Instalacja Dodatek DPS Support Panel, uruchom aplikację.
 • Pojawi się okno instalacji, określ lokalizację instalacji oraz zaznacz jaką wersję SOLIDWORKS posiadasz.
 • Po zainstalowaniu dodatku należy go włączyć w SOLIDWORKS, poprzez Narzędzia> Dodatki…, zaznaczyć Dodatek DPS Support Panel.
 • Pasek będzie wyświetlany po prawej stronie ekranu.
DPS SUPPORT PANEL

TYPOWE PROBLEMY PODCZAS INSTALACJI SOLIDWORKS

  • Firma Microsoft wprowadziła łatkę KB3072630, która uniemożliwia aktualizację wszystkich wersji SW od 2011 do SW2015 SP5.
  • Aby rozwiązać ten problem należy:

– Ściągnąć i rozpakować plik ze strony http://cns.pl/download/MicrosoftRepair.zip
– Przed instalacją SOLIDWORKS uruchomić plik RunAfterRepair_enable_KB3072630 i zgodzić się na zmianę w rejestrze
– Po udanej instalacji uruchomić plik RunBeforeRepair_enable_KB3072630 i zgodzić się na kolejną zmianę w rejestrze.

Białe okno (zdjęcie obok)

 • Częstym błędem pojawiającym się podczas instalacji SOLIDWORKS pobranego z sieci jest pojawiający się biały ekran zaraz po rozpoczęciu instalacji.
 • Instalacja SOLIDWORKS jest oparta o plik HTML, który podczas rozpakowywania może zostać zablokowany.
 • W celu odblokowania pliku należy przejść do folderu, w którym znajduje się plik instalacyjny, następnie sldim\lang\english\HTML\frameset.html
 • Po zlokalizowaniu pliku kliknąć na niego PPM i otworzyć okno Właściwości
 • Kliknąć Odblokuj, a następnie Zastosuj. Następna próba instalacji nie wyświetli białego okna.

Błąd związany ze zgodnością pliku.

 • Jeżeli podczas instalacji występuje komunikat Produkt SOLIDWORKS nie jest obsługiwany w systemie operacyjnym…, należy przejść do folderu instalacyjnego, odnaleźć folder sldim, a następnie plik sldIM.exe.
 • Kliknąć PPM na plik sldIM.exe oraz wybrać „Rozwiąż problemy ze zgodnością”
 • Po pojawieniu się okna, należy wybrać „Rozwiąż problemy z programem”.
 • W kolejnym oknie wybrać „Program wymaga dodatkowych uprawnień”.
  W polu „Tryb zgodności systemu Windows” jest Brak. Wcisnąć „Uruchom program…” .
 • Teraz menadżer instalacji otworzy się bez problemu.


Błąd instalacji komponentu Microsoft.VC80
Aby rozwiązać problem należy:

 • Wyłączyć antywirusa (wszystkie zapory).
 • Uruchomić instalator jako administrator.
 • Jeżeli na komputerze jest zainstalowany już Microsoft Visual Studio Tools for Applications usunąć go i ponownie uruchomić instalator.
 • Jeżeli nadal nie uda się rozwiązać problemu, należy ręcznie zainstalować VSTA z folderu „prereqs\VSTA” znajdującego się w folderze z pobranymi plikami instalacyjnymi SolidWorks.

ZMIANA JĘZYKA PROGRAMU Z POLSKIEGO NA ANGIELSKI

 • W celu zmiany języka SOLIDWORKS należy przejść do ustawień programu poprzez kliknięcie ikony ustawienia z paska rozwijalnego menu lub wybranie menu narzędzia i opcje.
 • Pojawi się okno Opcje systemu, w karcie ogólne wyszukać „Użyj menu w języku angielskim”, zaznaczyć okno i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
 • Program wyświetli komunikat o konieczności ponownego uruchomienia SOLIDWORKS w celu zmiany języka.
 • Dopiero po ponownym uruchomieniu interfejs SOLIDWORKS będzie w języku angielskim.

ZMIANA JĘZYKA PROGRAMU Z ANGIELSKIEGO NA POLSKI

 • Podobnie jak przy zmianie języka na angielski, należy otworzyć okno opcji z paska menu.
 • Po pojawieniu się okna opcje, w karcie General odszukać i odznaczyć „Use English language menus”.
 • Po ponownym uruchomieniu programu nastąpi zmiana języka na polski.

ODINSTALOWYWANIE SOLIDWORKS

 • Prawidłowe odinstalowanie oprogramowania SOLIDWORKS jest bardzo ważne, ponieważ przy aktualizacji oprogramowania do wyższej wersji mogą występować problemy z działaniem programu.
 • Standardowe odinstalowanie programu możliwe jest poprzez instalator SOLIDWORKS, Panel sterowania> Programy i funkcje> SOLIDWORKS 2016> Odinstaluj.
 • Program przeprowadzi deinstalację oprogramowania z komputera.
 • Po odinstalowaniu programu zaleca się ręcznie usunąć katalogi i klucze rejestru, które odwołują się do starej wersji SOLIDWORKS.
 • Opis tych kroków znajduje się tutaj: www.dps-software.pl/ftp/wsparcie/reinstalacja_solidworks.pdf

ODINSTALOWANIE SERWERA LICENCJI SIECIOWYCH: SOLIDNETWORK

 • W celu usunięcia Menadżera licencji SolidNetWork należy uruchomić Menadżer licencji SolidNetWork, Start > Wszystkie programy > SolidWorks 2016 >Narzędzia SOLIDWORKS> SolidNetWork license Manager.
 • Następnie należy wytransferować licencję SolidNetWork trzeba to zrobić przed odinstalowaniem Menadżera licencji (patrz rozdział transfer licencji).
 • Na karcie Administracja serwera kliknąć Zatrzymaj, a następnie wyjść klikając OK.
 • Po zatrzymaniu Serwera licencji przejść Panel Sterowania> Programy i funkcje, wybrać SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager, a następnie Odinstaluj.
 • Zlokalizuj folder gdzie wcześniej był zainstalowany menadżer licencji i usuń go. Domyślnie znajduje się w C:\Program Files\SOLIDWORKS SolidNetWork License Manager.

URUCHAMIANIE DODATKÓW W SOLIDWORKS

 • Oprogramowanie SOLIDWORKS nie włącza domyślnie wszystkich zainstalowanych dodatków.
 • Użytkownik sam musi wybrać, jaki dodatek ma być aktywny przy starcie programu.
 • Włączanie dodatków możliwe jest zaraz po uruchomieniu programu, przed rozpoczęciem pracy należy z menu rozwijalnego odnaleźć Narzędzia> Dodatki…
 • Pojawi się okno z Dodatkami do włączenia.
 • Zależnie od tego, po której stronie zaznaczymy dodatek, to będzie on uruchomiony na stałe lub tylko podczas tego uruchomienia.
 • Wybór zatwierdzić przyciskiem OK. Dodatki będą aktywne.

AKTYWACJA DODATKÓW W SOLIDWORKS

 • Aktywacja produktu SOLIDWORKS pozwala na aktywowanie, transfer i wyświetlanie licencji SOLIDWORKS w danym komputerze.
 • Po otwarciu SOLIDWORKS przejść Pomoc> Aktywuj licencję… przed uruchomieniem produktów SOLIDWORKS na indywidualnym komputerze konieczne jest aktywowanie licencji dla tego komputera.
 • W oknie Produkt wybrać produkty SOLIDWORKS, którego licencję należy aktywować, a następnie określić czy ma to nastąpić automatycznie przez Internet, czy ręcznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Zalecana jest aktywacja produktu poprzez Internet.
 • Określić adres e-mail, który będzie użyty w celu aktywowania licencji, jeżeli określono aktywację ręczną, na ten adres zostanie plik z odpowiedzią klucza licencyjnego.
 • Jeżeli klucze są poprawne i masz dostęp do dodatków wyświetli się komunikat o długości ważności kluczy. Zatwierdzić wybór, dodatki będą działać poprawnie.

AKTUALIZACJA PROGRAMU

 • SOLIDWORKS co jakiś czas wypuszcza nowe service packi, które rozwiązują niektóre problemy powstałe przy wcześniejszej wersji.
 • Aby sprawdzić czy istnieją aktualizacje na pasku start przy zegarze kliknąć strzałkę i wybrać ikonę pobieracza w tle SOLIDWORKS.
 • Kliknąć ikonę, pojawi się okno, w którym wybrać Sprawdź czy istnieją aktualizacje.
 • Program sam wyszuka dostępne aktualizacje, jeżeli znajdzie aktualizacje, to wyświetli możliwość zaktualizowania do nowszej wersji.
 • Aktualizację można wykonać również poprzez SOLIDWORKS przechodząc Pomoc> Sprawdź czy istnieją aktualizacje…

AKTUALIZACJA SERWERA LICENCJI

 • Aby aktywować serwer licencji, należy najpierw usunąć poprzednią wersję menadżera licencji, a następnie reaktywować licencję.
 • Wykonać wszystkie kroki tak jak w poprzednim punkcie, a następnie zainstalować nowy menadżer licencji postępując zgodnie z zakładką Instalacja i punktem Instalacja serwera licencji.

UŻYCIE LICENCJI

 • W linijce serwer mamy podaną pełną nazwę którą wpisujemy na komputerze klienckim po wpisaniu numeru sieciowego.
 • Pierwszy człon „25734” odpowiada za port przez który komputer z serwerem się łączą, drugi człon odpowiada nazwie serwera, najlepszym rozwiązaniem jest wpisanie adres IP.
 • Również możemy sprawdzić jaki produkt w danej chwili jest używany przez jakiego użytkownika.

TRANSFER LICENCJI

 • Korzystanie z jednostanowiskowej licencji możliwe jest wyłącznie na jednym komputerze na raz.
 • Sposób licencjonowania zmienił się i obowiązuje od kwietnia 2014 r.
 • Istnieje prosty sposób przeniesienia licencji z jednego stanowiska na drugie.
 • Dostęp do Internetu wymagany jest wyłącznie przy procesie aktywacji lub transferowania.
 • Aby wytransferować licencję uruchom SOLIDWORKS na komputerze, z którego chcesz zwolnić licencję, przechodząc do zakładki Pomoc> Transferuj licencję.
 • Na ekranie pojawi się panel aktywacji/transferu licencji.
 • Należy wskazać produkt, jaki chcemy przenieść, zaznaczyć opcję automatycznego transferu oraz wprowadzić mail, który posłuży do celów informacyjnych dla administratorów serwera licencji SolidWorks.
 • Po kliknięciu Dalej pojawi się okno “Aktywacja produktu SolidWorks”, proces transferu potrwa kilka sekund.
 • Licencja została wytransferowana na serwer.
 • Można przejść na drugie stanowisko, gdzie jest zainstalowane oprogramowanie.
 • Następnie na drugim stanowisku, po uprzedniej instalacji na tym samym kluczu, należy uruchomić program SolidWorks.
 • Na ekranie pojawi się poniższy komunikat.
 • Po kliknięciu „Dalej” program zapyta się jaki produkt chcemy aktywować.
 • Weryfikuje on dostępne produkty po numerach seryjnych jakie były wprowadzone podczas instalacji SolidWorks.
 • Wybieramy automatyczną aktywację, wprowadzamy maila i wybieramy Dalej.
 • Aktywacja potrwa kilka sekund, pojawi się okno z aktywnymi licencjami.

POŻYCZANIE LICENCJI

 • Uruchomienie Menadżera licencji możliwe jest poprzez przejście Start>Wszystkie programy> SOLIDWORKS 2016> Narzędzia SOLIDWORKS> SolidNetWork License Manager.
 • Okno pozwala na pożyczanie, sprawdzanie gdzie i do kiedy jest pożyczona licencja SOLIDWORKS.
 • Okno pozwala nam na wybór licencji, którą chcemy pożyczyć oraz określenie do kiedy licencja ma być wypożyczona.
 • Wcześniej w karcie lista serwerów wprowadzić serwer, na jaki ma być pożyczona licencja.

MIĘDZYNARODOWE CERTYFIKATY SOLIDWORKS – INSTALACJA VIRTUAL TESTER PRO

 • Warunki subskrypcji licencji uczelnianej programu SOLIDWORKS pozwalają studentom i pracownikom uczelni uzyskać bezpłatnie następujące certyfikaty:
 • CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) – pierwszy i najbardziej podstawowy certyfikat. Potwierdza posiadanie podstawowych umiejętności w posługiwaniu się programem oraz podstawową wiedzę z zakresu rysunku technicznego.
  CSDA (Certified Sustainable Design Associate) – poświadcza posiadanie wiedzy na temat zrównoważonego projektowania i oceny oddziaływania projektowanego wyrobu na środowisko.
 • CSWA-S (Certified SOLIDWORKS Associate-Simulation) – poświadcza posiadanie wiedzy na temat podstaw analizy wytrzymałościowej i zasad stosowania metody elementów skończonych (MES). Potwierdza umiejętność przeprowadzenia analizy statycznej za pomocą SOLIDWORKS Simulation.
 • CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) – poświadcza posiadanie zaawansowanych umiejętności w posługiwaniu się SOLIDWORKS na poziomie profesjonalisty.
 • CSWPA-DT (Certified SOLIDWORKS Professional Advanced Drawing Tools) – poświadcza umiejętności wykorzystywania narzędzi dostępnych w SW do tworzenia dokumentacji płaskiej.

POBIERZ VIRTUAL TESTER PRO

 • Wszystkie certyfikaty dostępne są w języku angielskim, niestety nie ma możliwości zdawania certyfikatu w języku polskim.
 • Każdy egzamin przeprowadzany jest za pomocą aplikacji Virtual Tester. Pobrać go można ze strony:https://solidworks.virtualtester.com/#home_button klikając przycisk Download
 • Po pobraniu należy zainstalować program w dowolnej lokalizacji na dysku (program nie wymaga oprogramowania SOLIDWORKS).
 • Uruchom program, jako język aplikacji dostępny jest język polski. Zaznacz go i przejdź dalej.
wersja-studencka-solidworks-faq-26
 • Wypełnij formularz, potwierdzenie utworzenia konta zostanie wysłane na podanego maila.
 • Podczas następnego używania programu Tangix TesterPRO użyj konta, które stworzyłeś.
wersja-studencka-solidworks-faq-26

AKTYWACJA DOSTĘPU DO PLATFORMY MY.SOLIDWORKS.COM

Witryna MySOLIDWORKS.com zapewnia dostęp do wielkiej ilości materiałów, tutoriali, kursów online i szkoleń online przygotowujących do certyfikatów SOLDIWORKS. MySOLDIWORKS jest też miejscem przechowywania danych w chmurze oraz platformą komunikacji między użytkownikami SOLDIWORKS oraz zaufanymi producentami materiałów, części znormalizowanych i dostawcami usług z zakresu technik wytwarzania. Aby aktywować dostęp należy: Na początek należy utworzyć konto lub zalogować się na platformę SOLDIWORKS Customer Portal: www.solidworks.com/login

wersja-studencka-solidworks-faq-27

Następnie należy w kolumnie narzędzi „My Support” wybrać opcje „Register My Products”
2 Kolejnym kroku należy wprowadzić prawidłowy numer seryjny MySOLIDWORKS oraz aktywować produkt.

Ostatnim krokiem jest zalogowanie się na platformę My.SOLDIWORKS.com używając danych logowania do SOLIDWORKS Customer Portal: http://my.solidworks.com/

wersja-studencka-solidworks-faq-29