SOLIDWORKS Simulation – Statyka

Czas trwania szkolenia: 3 dni
Cena: 2100 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Analiza statyczna elementu typu płyta z otworem
 • Opcje SolidWorks Simulation
 • Preprocesing, Tworzenie siatki
 • Wiele wariantów badania
 • Kontrola siatki, koncentracje naprężeń i warunki brzegowe
 • Analiza z lokalnym zagęszczeniem siatki
 • Raporty, Kontrola siatki
 • Współczynnik, Porównywanie wyników
 • Osobliwości naprężeń, Automatyczne przejści
 • Analiza złożenia z uwzględnieniem kontaktów
 • Dodawanie materiałów do złożeń, Hierarchia kontaktów i konflikty
 • Kontakt komponentu, Opcje kontaktu komponentu
 • Siatka kompatybilna, Siatka niekompatybilna
 • Automatyczne przełączanie na niekompatybilną siatkę
 • Zwiększanie dokładności powierzchni kontaktowych z niekompatybilną siatką
 • Zagęszczanie siatki w analizie złożenia
 • Kontrola siatki w złożeniu, Jakość robocza siatki
 • Odległe obciążenie, Obciążenie wstępne połączenia śrubowego
 • Ustawienia kontaktu lokalnego, Sztywność osiowa i obrotowa
 • Wysoka jakość siatki
 • Wymagana liczba elementów bryłowych w operacjach cienkościennych
 • Jakobian, Analiza cienkościennych komponentów
 • Siatka z elementami bryłowymi, Zagęszczona siatka bryłowa
 • Bryła, a skorupa, Symetryczne i swobodne samo równoważące się złożenia
 • Symetryczne i swobodne samo równoważące się złożenia, Połączenia wciskane
 • Symetria, Eliminacja ruchu ciała sztywnego
 • Analiza z miękkimi sprężynami, Analiza złożenia ze złączami
 • Łączenie komponentów, Typy złącz, Kompatybilna i niekompatybilna siatka
 • Moduł sztywności i ścinający
 • Wiązanie elementów z prześwitem, Siatkowanie drobnych operacji
 • Siatka mieszana – bryłowo – skorupowo – belkowa
 • Wybór elementów, Elementy belkowe
 • Siatka belkowa, Właściwości przekroju
 • Wykresy momentów zginających i ścinających
 • Tworzenie badań podmodelu, Badanie projektu, Przypadki wielu obciążeń
 • Wyniki scenariusza projektu, Opcje badania projektu
 • Tworzenie elementów skorupowych
 • Cienkie a grube skorupy, Zmiana orientacji siatki, Dodawanie więzów symetrii
 • Porównywanie wyników, Siatka bryłowo-skorupowa (siatka mieszana), Wiązanie skorup i brył
 • Wspierane typy analizy z siatką mieszaną, Przygotowanie modelu, Modyfikacja projektu
 • Analiza naprężeń termicznych, Właściwości materiałowe, Importowanie temperatur
 • Uśrednianie naprężeń, Siatka adaptacyjna, Badanie h-adaptacyjne, Badanie p-adaptacyjne
 • Elementy typu h czy p, Metody porównawcze, Analiza dużych przemieszczeń
 • Duże a małe przemieszczenia, Liniowa analiza z małymi przemieszczeniami
 • Nieliniowa analiza dużych przemieszczeń

SOLIDWORKS Simulation Professional

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1400 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Analiza częstotliwościowa: Podstawy analizy modalnej, Analiza częstotliwościowa ze wspornikami, bez wsporników, z obciążeniem
 • Analiza częstotliwościowa złożeń
 • Wszystkie warunki kontaktowe – wiązane, Wiązane i swobodne warunki kontaktowe
 • Analiza wyboczenia: Liniowa a nieliniowa analiza wyboczenia, Współczynnik obciążenia wyboczającego, Obliczanie obciążeń wyboczających
 • Podstawy analizy termalnej: Mechanizmy transferu ciepła, Przewodnictwo, Konwekcja, Promieniowanie, Właściwości materiałowe dla analizy termiczne, Ustalona analiza termiczna, Nieustalona analiza termiczna, Nieustalona analiza termiczna, Nieustalona analiza z obciążeniem zależnym od czasu, Nieustalona analiza termiczna z użyciem termostatu
 • Analiza termiczna z promieniowaniem: Analiza ustalona, Warunki pełnego promieniowania
 • Zaawansowana analiza naprężeń termicznych: Siatka w analizie termicznej, Analiza naprężeń termicznych, Importowanie temperatur i ciśnień z Flow Simulation, Zmiana w termicznych warunkach brzegowych
 • Analiza zmęczeniowa: Zmęczenie, SD, Badanie termiczne, Badanie naprężeń termicznych, Terminologia zmęczenia, Badanie zmęczeniowe, Badanie zmęczeniowe z obciążeniem stałym w czasie
 • Zaawansowana analiza zmęczeniowa
 • Test upuszczenia: Test upuszczenia dla sztywnego podłoża, Test upuszczenia dla sprężystego podłoża, Sprężysto-plastyczny model materiałowy, Test upuszczenia z kontaktem
 • Analiza optymalizacyjna: Analiza statyczna i częstotliwościowa, Analiza optymalizacyjna, Badanie projektu, Analiza zbiornika ciśnieniowego

 

SOLIDWORKS Simulation Premium – dynamika

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 700 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Drgania: Analiza statyczna, Analiza częstotliwościowa, Analiza dynamiczna (wolno przykładana siła), Analiza dynamiczna (szybko przykładana siła)
 • Nieustalona analiza uderzenia zgodna z normą MILS-STD-810F: Współczynnik udziału masy, Tłumienie, Tłumienie wiskotyczne, Krok czasowy, Odległa masa
 • Analiza harmoniczna: Podstawy analizy, Oscylator pojedynczego DOF, Rozprowadzona masa, Właściwości badania harmonicznego
 • Analiza drgań losowych zgodna z normą MILS-STD-810F: Funkcja PSD, Całkowity poziom przyspieszenia PSD, Decybele, Właściwości badania losowego, Zaawansowane opcje, Wyniki RMS, PSD, 1, 2, 3
 • Nieliniowa analiza dynamiczna
 • Liniowa analiza dynamiczna
 • Liniowa a nieliniowa analiza dynamiczna
 • Tłumienie Rayleigh’a
 • Metody integracji czasowej
 • Metody iteracyjne

SOLIDWORKS Simulation Premium – nieliniowość

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1400 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Typy nieliniowości
 • Rozwiązywanie nieliniowych problemów
 • Nieliniowa analiza geometryczna: Analiza małych i dużych przemieszczeń, Analiza skończonych odkształceń, Analiza dużych ugięć
 • Modele materiałów i związki konstytutywne: Modele sprężyste, Modele sprężysto-plastyczne, Model super sprężysty Nitinol, Model liniowy lepko-sprężysty, Pełzanie
 • Numeryczne procedury dla nieliniowej analizy MES: Przyrostowe techniki kontroli, Metody iteracyjne, Kryteria przerwania obliczeń
 • Analiza kontaktowa: Kontakt globalny, Kontakt lokalny, Rozwiązywanie problemów kontaktów
 • Analiza dużych przemieszczeń: Analiza statyczna liniowa, Nieliniowe badanie statyczne, Liniowe badanie statyczne
 • Inkrementacyjne techniki kontroli: Liniowa analiza, Nieliniowa analiza – kontrola siły, Nieliniowa analiza – kontrola przemieszczeń
 • Nieliniowa analiza statyczna wyboczenia: Liniowe wyboczenie, Liniowe badanie statyczne, Nieliniowe wyboczenie symetryczne, Nieliniowe wyboczenie niesymetryczne
 • Plastyczna deformacja: Liniowa sprężystość, Nieliniowość – von Mises, Nieliniowość – Tresca
 • Reguły umocnienia materiału: Izotropowe umocnienie materiału, Kinematyczne umocnienie materiału
 • Analiza elastomerów: Model materiałowy Mooney-Rivlin oparty na 2 stałych (1 krzywa), Model materiałowy Mooney-Rivlin oparty na 2 stałych (2 krzywe), Model materiałowy Mooney-Rivlin oparty na 2 stałych (3 krzywe), Model materiałowy Mooney-Rivlin oparty na 6 stałych (3 krzywe)
 • Nieliniowa analiza kontaktowa: Niestabilność w złożeniach, Wiarygodność i ograniczenia analizy statycznej, Stabilizacja
 • Formowanie metalu: Gięcie, Siatka mieszana

 

SOLIDWORKS Flow Simulation

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1400 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Przygotowanie modelu do analizy
 • Analiza wewnętrzna i zewnętrzna
 • Pokrywy – zamykanie otwartych części modelu
 • Ręczne tworzenie pokryw
 • Dodawanie pokryw na poziomie części i złożenia
 • Sprawdzanie geometrii: objętość płynu, błędne kontakty
 • Wykluczanie objętości bez warunków przepływu
 • Ściana adiabatyczna, chropowatość ściany
 • Rozdzielczość wyników
 • Domena obliczeniowa
 • Monitorowanie Solvera
 • Okno wykresu celu
 • Wiadomości ostrzeżeń
 • Post-procesing: tworzenie wykresów
 • Siatka obliczeniowa, podstawowa, początkowa
 • Rozdzielczość geometrii
 • Optymalizacja rozdzielczości cienkich ścianek
 • Rozdzielczość wyników/Poziom siatki początkowej
 • Wyłączanie automatycznej definicji siatki
 • Typy i zagęszczanie komórek
 • Wentylatory, krzywe wentylatorów
 • Płytki perforowane, współczynnik wolnego obszaru
 • Analiza nieustalona
 • Intensywność turbulencji, Liczba Reynoldsa
 • Rozwiązanie z adaptacyjnym zagęszczeniem siatki
 • Przepływ dwuwymiarowy
 • Domena obliczeniowa, Opcje kontroli obliczeń
 • Animacja czasowa, Transfer Ciepła
 • Gazy rzeczywiste, Wykres celów w oknie Solvera
 • EFD Zooming
 • Media porowate, Typy przepuszczalności
 • Opór, Współczynnik oporu
 • Modyfikacje projektu
 • Zaawansowane przesiatkowanie wąskich kanałów
 • Płaszczyzny kontrolne
 • Analiza termiczna (obudowa elektroniki)
 • Analizy parametryczne, stanu ustalonego
 • Badanie parametryczne, Wilgotność względna
 • Trajektorie cząstek, Fala uderzeniowa
 • Przepływ naddźwiękowy, Kawitacja
 • Transfer obciążeń do MES

SOLIDWORKS Motion

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1400 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie do interfejsu użytkownika
 • Koncepcje mapowania więzów
 • Oddziaływania sił i momentów
 • Akcje i reakcje sił i momentów
 • Napędy, Budowa modeli do analizy kinematycznej
 • Tworzenie wykresów przemieszczenia, prędkości przyśpieszenia oraz siły
 • Sprężyny ściskane, rozciągane oraz skrętne
 • Amortyzatory ściskane, rozciągane oraz skrętne
 • Kontakt 3D do symulacji realistycznych interakcji pomiędzy częściami
 • Impuls siły
 • Używanie funkcji oraz wyrażeń do budowy złożonych napędów oraz sił
 • Elastyczne złącza – tuleje gumowe, Tematy zaawansowane
 • Analiza dynamiczna i kinematyczna,
 • Redundancja – znaczenie, rozwiązywanie oraz unikanie
 • Eksport wyników do SolidWorks Simulation (analiza naprężeń)

 

SOLIDWORKS Plastics (Standard + Professional + Premium)

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1400 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Wprowadzenie
 • Podstawowa analiza wtrysku
 • Opcje SolidWorks Plastics
 • Preprocesing, Tworzenie siatki
 • Postprocesing
 • Wykrywanie błędów produkcyjnych
 • Preprocesing, Kontrola siatki
 • Wykrywanie pułapek powietrznych na modelu
 • Wykrywanie pułapek powietrznych na modelu
 • Postprocesing, Zmiany projektowe
 • Wykrywanie błędnego procesy wtrysku („short shots”)
 • Badanie projektu, Omawianie wyników analizy
 • Naprawianie siatki, Edytowanie siatki
 • Analiza geometrii modelu przed nałożeniem siatki
 • Naprawa błędów siatki
 • Automatyczne poprawianie siatki
 • Przygotowanie modelu do analizy
 • Tworzenie systemu kanałów wlewowych
 • Tworzenie gorących kanałów wlewowych
 • Tworzenie wykresów X-Y, Analiza czasu chłodzenia
 • Przygotowanie modelu do analizy
 • Lokalne zagęszczanie sitaki
 • Automatyczne dostosowanie systemu kanałów wlewowych
 • Identyfikacja krzepnięcia tworzywa sztucznego w systemie kanałów wlewowych
 • Przygotowanie modelu do analizy
 • Tworzenie sitaki bryłowej
 • Ustawianie opcji procesu podtrzymania, Postprocessing
 • Zmiany geometryczne systemu kanałów wlewowych
 • Optymalizacja czasu chłodzenia
 • Przygotowanie modelu do analizy
 • Zmiany geometryczne modelu oraz optymalizacja czasu chłodzenia elementu
 • Analiza procesu wtrysku z wkładkami
 • Przygotowanie analizy modelu z wkładkami
 • Definiowanie materiału wkładek
 • Tworzenie formy z układem wlewowym
 • Analiza systemu wlewowego z automatycznym dostosowanie średnicy do formy rodzinnej

SOLIDWORKS Professional PDM – Administracja

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1400 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Wymagane: podstawowa wiedza o oprogramowaniu CAD podstawowa wiedza dotycząca działania sieci informatycznych oraz systemów klasy Windows (zarówno klienckich, jak i serwerowych)
 • Wymagane: znajomość procesów zachodzących w firmie, w szczególności zaś działów w których obowiązuje obieg dokumentacji.
 • Architektura systemu
 • Elementy instalacji systemu
 • Narzędzia administracyjne:Interfejs administracji EPDM, Tworzenie nowej przechowalni plików, Tworzenie widoku lokalnego na stacjach klienckich
 • Użytkownicy i grupy użytkowników: Dodawanie nowych użytkowników oraz tworzenie grup użytkowników, Zarządzanie uprawnieniami w przechowalni
 • Karty danych folderu: Tworzenie nowej karty danych, Tworzenie zmiennych
 • Karty danych plików i karty wyszukiwania: Modyfikacja istniejących kart danych, Import zapisanych kart danych
 • Listy materiałowe (BOM): Tworzenie listy kolumn, Tworzenie dostosowanej listy materiałowej
 • Szablony folderów: Tworzenie nowego szablonu folderu, Tworzenie oraz używanie kart szablonów.
 • Szablony plików: Tworzenie nowego szablonu pliku, Cykle toku prac (Workflow)
 • Tworzenie kategorii plików: Tworzenie schematu rewizji plików, Tworzenie nowego cyklu toku prac
 • Powiadomienia
 • Tworzenie numerów seryjnych
 • Eksport kart danych
 • Tworzenie automatycznych powiadomień: Zadania, Konfiguracja i uruchamianie zadań

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez inne podmioty na mocy zawartych umów w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@dps-software.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676, na ulicy Postępu 6. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres biuro@dps-software.pl. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

captcha