SOLIDWORKS Modelowanie części

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1200 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Interfejs użytkownika: Intencja projektu, odniesienia plików, Otwieranie plików, Interfejs użytkownika, używanie menedżera ComandManager
 • Wprowadzenie do szkicowania: szkicowanie 2D, zapisywanie plików, szkicowanie, elementy szkicu, szkicowanie podstawowe, zasady prowadzenia szkicu, relacje szkicu, wymiary
 • Modelowanie podstawowej części: terminologia, wybieranie najlepszego profilu, wybór płaszczyzny szkicu, szczegóły części, operacja dodania, szkicowanie na ścianie planarnej, operacja wycięcia, kreator otworów, zaokrąglenia, narzędzia edycji, podstawy opisywania szczegółów, wymiarowanie, zmienianie parametrów
 • Symetria i pochylenie: intencja projektu, operacja dodania z pochyleniami, symetria w szkicu, szkicowanie wewnątrz modelu, opcje widoku, używanie krawędzi modelu w szkicu
 • Tworzenie szyków: geometria odniesienia, szyk liniowy, szyk kołowy, lustro, szyki oparte na szkicu,
 • Operacje obrotu wokół linii środkowej: intencja projektu, operacja wokół linii środkowej, Edycja materiału, właściwości masy, właściwości pliku
 • Tworzenie skorup i żeber: analizowanie i dodawanie pochyleń, tworzenie skorup, żebra, pełne zaokrąglenie, cienkie ścianki
 • Edytowanie: edycja części, problemy szkiców,
 • FilletXpert zaokrągleń
 • Edytowanie: zmiany w projekcie
 • Konfiguracje: konfiguracje części, używanie konfiguracji, inne metody tworzenia konfiguracji, używanie narzędzi Zmienne globalne i Równania, Równości, Zmienne globalne, Równania, Biblioteka projektu

SOLIDWORKS Złożenia i dokumentacja 2D

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1200 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Arkusze i widoki rysunku: terminologia, widoki rysunku, szkicowanie w widokach, znaczniki środka i linie środkowe
 • Wymiary: typy wymiarów, przenoszenie i usuwanie
 • Adnotacje: typy adnotacji, bloki
 • Szablony i formaty arkusza: szablony rysunku, dostosowanie formatu arkusza
 • Import szablonów z innych systemów
 • Widoki rysunków złożeń: tworzenie widoków złożeń, konfiguracje, widok rozstrzelony,
 • Lista materiałów i Tabele: tworzenie, dodawanie i modyfikowanie LM, odnośniki do tabeli
 • Wydajność i problemy wyświetlania: rysunek odciążony, rysunek odłączony, sposoby wyświetlania
 • Odniesienia i porównania rysunku
 • Design Checker
 • Modelowanie złożeń „od dołu w górę”: tworzenie nowego złożenia, ustawianie pozycji pierwszego komponentu, dodawanie komponentów, używanie konfiguracji części w złożeniu, podzespoły, inteligentne wiązania SmartMate, plik przenośny
 • Używanie złożeń: analizowanie złożeń, sprawdzanie prześwitów, zmienianie wartości wymiarów, rozstrzelone złożenia, szkic z linia rozstrzelenia, lista materiałów

 

SOLIDWORKS Zaawansowane modelowanie części

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1200 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Części wieloobiektowe, praca z obiektami bryłowymi
 • Wstawianie części do części, tworzenie i używanie odniesień wiązania
 • Odciśnięcia, zapisywanie obiektów bryłowych do części
 • Opoeracje połącz i podziel, wyciągnięcia po ścieżce i wycięcie
 • Wprowadzenie do szkicu 3D, helisa/spirala
 • Rzut szkicu na szkic i szkicu na ścianę,
 • Narzędzia analizy krzywizny: zebra, krzywizna, narzędzia splajnu
 • Krzywa przez punkty XYZ, zaokrąglenia ze zmiennym promieniem
 • Wyciągnięcia po profilach, kopiowanie szkiców, szkic wyprowadzony
 • Usuwanie ścian, zaokrąglenie ścian, narzędzie analizy odchylenia
 • Splajn i jego parametry, edycja splajnów, kreator otworów w szkicu 3D
 • Wykorzystywanie obrazu w szkicu (w postaci zdjęcia)
 • Operacja deformacji, operacja przenieś ścianę, operacja zawinięcia
 • Zaawansowane opcje zaokrągleń

SOLIDWORKS Zaawansowane modelowanie złożeń

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1200 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Modelowanie złożenia od góry do dołu
 • Tworzenie komponentów z poziomu złożenia, Operacje w kontekście złożenia
 • Operacje złożenia (seria otworów, pas/łańcuch), Inteligentne łączniki
 • Odniesienia zewnętrzne (znajdowanie, blokowanie i usuwanie)
 • Zaawansowane techniki wiązań, Tworzenie i używanie odniesień wiązania
 • Inteligentne komponenty, Zaawansowane i mechaniczne typy wiązań
 • Tryb wielokrotnych wiązań, Kopiowanie komponentów z wiązaniami
 • Konfiguracje złożeń, Sposoby tworzenia konfiguracji złożeń
 • Szyk komponentów oparty na operacji
 • Tworzenie i modyfikowanie tabeli konfiguracji
 • Stany wyświetlania i wyglądy, Zaawansowany wybór
 • Otoczki, Wyglądy, materiały i sceny
 • Edycja złożeń, Znajdowanie i naprawianie problemów
 • Zastępowanie i modyfikowanie komponentów
 • Błędy wiązań, zastępowanie elementów wiązania
 • Lustro komponentów, Wyrównywanie otworów
 • łączenie wartości wymiarów i równania w złożeniach
 • Sensory, Projekt złożenia oparty na układzie
 • Tworzenie, edycja i wstawianie bloków
 • Łączenie bloków w układ kinematyczny
 • Tworzenie części z bloków, Używanie dużych złożeń
 • Tryb dużego złożenia, Odciążone komponenty
 • Używanie Szybki podgląd/wybiórcze otwieranie
 • Używanie Speedpak, Modyfikowanie struktury złożenia
 • Przeglądanie dużego projektu

 

SOLIDWORKS Konstrukcje spawane

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 600 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Konstrukcje spawane
 • Obiekty wielobryłowe
 • Lista cięć
 • Niestandardowe człony konstrukcyjne
 • Konfiguracje w spawaniu
 • Operacje w złożeniu
 • Rysunki konstrukcji spawanych
 • Szkicowanie 3D

SOLIDWORKS Arkusz blachy

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 600 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Tworzenie arkuszy blach
 • Rozszerzone metody tworzenia arkuszy blach
 • Konwersja do arkusza blachy
 • Wieloobiektowe części arkuszy blach
 • Tworzenie narzędzi i wsporników
 • Dodatkowe funkcje narzędzia arkusz blachy
 • Tabele zgięć

 

SOLIDWORKS Modelowanie powierzchniowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1200 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Obraz w szkicu, Operacje na powierzchniach
 • Krzywa przecięcia
 • Zaawansowane techniki modelowania
 • Zastosowanie narzędzi splajnu
 • Zamiana powierzchni w bryłę
 • Operacja mocowania w części wieloobiektowej
 • Naprawa importowanych powierzchni
 • Sterowanie kształtem, Diagnostyka importu

SOLIDWORKS Instalacje rurowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1200 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Podstawy Routingu, Trasy z rur grubościennych
 • Wstawianie złączy do tras z rur grubościennych
 • Trasy z rur cienkościennych (rury gięte)
 • Edycja tras, Rysunki tras, Komponenty tras (tworzenie)
 • Projektowanie tras opartych na plikach P&ID
 • Przegląd szkicowania 3D
 • Wprowadzenie do biblioteki projektu

 

 

SOLIDWORKS ELECTRICAL 2D

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1200 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Tworzenie nowego projektu: właściwości projektu, definiowanie formatek, wstawianie/tworzenie rysunków poglądowych, wstawianie symboli do diagramu liniowego
 • Diagram liniowy: definiowanie nowego kabla / dodanie do biblioteki, przypisywanie części produkcyjnych do symboli, definiowanie listew zaciskowych
 • Tworzenie schematu zasilania: połączenia jedno i wielożyłowe, wstawianie symboli i przypisywanie części, korelowanie symboli (diagram liniowy  schemat zasilania)
 • Tworzenie schematu sterowania (analogicznie do poprzedniego punktu +): definiowanie i wstawianie pól funkcyjnych, wstawianie strzałek pochodzenia  przeznaczenia
 • Operacje na bibliotekach: edycja i definiowanie nowych symboli, edycja i definiowanie nowych części produkcyjnych
 • Wstawianie sterownika PLC (Programmable Logic Controller): dodanie sterownika do lokalizacji, wstawienie do schematu, definiowanie wejść i wyjść
 • Tworzenie i wykorzystywanie „MAKR”: MAKRA – zdefiniowane wcześniej gotowe układy obwodów, które można wykorzystać w dowolnym projekcie.
 • Edycja PLC (Programmable Logic Controller) / Raporty: edycja właściwości przewodów, numeracja przewodów, edycja lokalizacji, opisywanie wejść PLC, generacja rysunku listwy zaciskowej / rysunku montażowego
 • Tworzenie rysunku 2D skrzynki: dodawanie komponentów (skrzynka, szyny montażowe, kanały kablowe), tworzenie rysunku

SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 600 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Tworzenie złożenia w 3D: dodawanie części, wstawianie komponentów do złożenia, modelowanie skrzynki, obsługa narzędzia „electrical component wizard”
 • Pozycjonowanie komponentów na drzwiach skrzynki: inteligentne operacje, wiązanie relacjami geometrii
 • Propagacja zmian w projekcie na linii 2D 3D: zmiana części produkcyjnych, usuwanie elementów obwodów ze złożenia i schematu jednocześnie
 • Generowanie połączeń przewodowych: szkicowanie ścieżki prowadzenia przewodów, generowanie połączeń przewodowych wewnątrz skrzynki
 • Generowanie połączeń kablowych: przypisywanie modeli 3D do komponentów wykorzystywanych w projekcie, szkicowanie ścieżek prowadzenia połączeń kablowych, generowanie połączeń kablowych poza skrzynką
 • Tworzenie rysunku 2D skrzynki: tworzenie rysunku 2D skrzynki wraz z opisami, wstawianie tabel, aktualizacja raportów, kompletowanie dokumentacji

 

SOLIDWORKS COMPOSER

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1200 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Podstawy tworzenia dokumentacji produktowej
 • Tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej
 • Tworzenie zawartości interaktywnej, Publikacja zawartości interaktywnej
 • Animacje, Aktualizacja projektów

SOLIDWORKS Instalacje elektryczne

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 600 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Podstawy Routingu, Tworzenie trasy instalacji elektrycznej
 • Komponenty tras (tworzenie)
 • Okablowanie standardowe
 • Wytycznie tras poprzez uchwyty
 • Rysunki tras instalacji elektrycznych
 • Trasy kabli taśmowych, Kanały kablowe

SOLIDWORKS Visualize

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 1200 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Omówienie interfejsu i ustawień programu
 • Tryb Gładki i tryb zaawansowany
 • Funkcje podstawowe
 • Importowanie modeli
 • Tworzenie i nanoszenie materiałów
 • Funkcje podstawowe
 • Zaawansowana edycja materiałów
 • Kontrolowanie wyglądu materiałów
 • Mapowanie tekstur i etykiet
 • Zapisywanie materiałów
 • Tworzenie i edycja oświetlenia
 • Manipulowanie środowiskiem HDRI
 • Dodawanie cieni i odbić
 • Tworzenie oświetlenia przy użyciu materiałów emisyjnych
 • Edycja środowisk HDRI
 • Metody ustawiania tła
 • Ustawienia kamery
 • Ustawienia renderowania
 • Zawansowanie opcje post-procesingu
 • Konfiguracje modelu
 • Tworzenie podstawowych animacji
 • Prezentowanie modelu w czasie rzeczywistym
 • Tryb prezentacji
 • Dodatkowe opcje wyjściowe
 • Visualize Boost
 • Tryby wyjściowe renderowania

 


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez inne podmioty na mocy zawartych umów w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@dps-software.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676, na ulicy Postępu 6. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres biuro@dps-software.pl. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

captcha