Wprowadzenie do SolidCAM, frezowanie 2D

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 2000 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Interfejs użytkownika: Interfejs SolidCAM wewnątrz okna SolidWorks
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne frezowania
 • Definicja Części CAM – ustawienie Bazy, Przygotówki i Modelu Docelowego
 • Sposoby zaznaczania łańcucha geometrii do obróbki
 • Obróbka 2.5D: Planowanie, Kieszeń, Profil, Cykle obróbki otworów
 • Tworzenie obróbki 4- i 5-cioosiowej indeksowanej
 • Wykrywanie Wybrań / Kieszeni
 • Cykle Toolbox, Symulacja obróbki
 • Generowanie programu NC przez postprocesor
 • Asocjatywność – aktualizacja ścieżek narzędzia po zmianie modelu CAD

Wprowadzenie do SolidCAM, toczenie

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 2000 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Interfejs użytkownika: Interfejs SolidCAM wewnątrz okna SolidWorks
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne skrawania
 • Definicja Części CAM – ustawienie Bazy, Przygotówki i Modelu Docelowego
 • Sposoby zaznaczania łańcucha geometrii do obróbki
 • Obróbka toczenia: Planowanie, Toczenie zgrubne i wykańczające, Rowkowanie, Odcinanie, Toczenie gwintu, Wiercenie
 • Obróbka narzędziami napędzanymi: Cykle obróbki otworów, Obróbka Profil
 • Symulacja obróbki, Generowanie programu NC przez postprocesor
 • Asocjatywność – aktualizacja ścieżek narzędzia po zmianie modelu CAD

 

Frezowanie 3D HSM

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 1000 zł netto od osoby

Kontakt

*Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SolidCAM na poziomie kursu “Wprowadzenie do SolidCAM”

Zakres szkolenia:

 • Obróbka zgrubna HSR, Ograniczanie ścieżek narzędzia
 • Obróbka wykańczająca 3D HSM: Stałym Z, Liniowa, Reszta Materiału, Płaszczyzn, Promieniowa, Spiralnia, Morficzna

Frezowanie 3D HSS

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 1000 zł netto od osoby

Kontakt

*Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SolidCAM na poziomie kursu “Wprowadzenie do SolidCAM”

Zakres szkolenia:

 • Omówienie strategii High Speed Surface Milling
 • Omówienie rodzajów technologii: Obróbka równoległa, Równolegle do krzywej, Równolegle do powierzchni, Prostopadle do krzywej, Dopasowana pomiędzy krzywymi, Morficznie między powierzchniami, Projekcja
 • Omówienie parametrów ścieżek narzędzi, sortowania, kontroli osi, połączeń między drogami narzędzia, kontroli kolizji i powierzchni chronionych
 • Tworzenie obróbki zgrubnej opcją Przesunięcie

 

Frezowanie 5X

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 1000 zł netto od osoby

Kontakt

* Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SolidCAM na poziomie kursu Wprowadzenie do SolidCAM

Zakres szkolenia:

 • Omówienie strategii Frezowanie Wieloosiowe: Omówienie rodzajów technologii: Obróbka równoległa, Równolegle do krzywej, Równolegle do powierzchni, Prostopadle do krzywej, Dopasowana pomiędzy krzywymi, Morficznie między powierzchniami, Projekcja, Omówienie parametrów ścieżek narzędzi, sortowania, kontroli osi, połączeń między drogami narzędzia, kontroli kolizji i powierzchni chronionych
 • Konwersja HSM do obróbki 5X

Toczenie

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 1000 zł netto od osoby

Kontakt

* Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SolidCAM na poziomie kursu Wprowadzenie do SolidCAM

Zakres szkolenia:

 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne skrawania
 • Obróbka toczenia: Planowanie, Toczenie zgrubne i wykańczające, Rowkowanie, Odcinanie, Toczenie gwintu, Wiercenie
 • Obróbka narzędziami napędzanymi: Cykle obróbki otworów, Obróbka Profil
 • Symulacja obróbki

 

iMachining

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 1000 zł netto od osoby

Kontakt

* Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SolidCAM na poziomie kursu Wprowadzenie do SolidCAM

Zakres szkolenia:

 • Wyjaśnienie teorii technologii iMachining – geometria ścieżek narzędzia, kontrola obciążenia, Kreator Technologii iMachining
 • Definiowanie maszyny, biblioteki materiałów i narzędzi, iMachining 2D, iMachining 3D