Draftsight 2D CAD

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 1000 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

  • Interfejs użytkownika: Okno DraftSight, Używanie myszy, Paski narzędzi, Rozwijalne Menu, Linia poleceń
  • Tworzenie prostego rysunku: Narzędzia: linia, prostokąt, usuń, koło, łuk, Poligon, Ustawienia rysowania
  • Współrzędne: Układ współrzędnych, Lokalny układ współrzędnych, Biegunowy układ współrzędnych, Jednostki, Wprowadzanie współrzędnych, Przyciąganie
  • Polecenia modyfikacji: Zaznaczanie obiektów, Przenoszenie obiektów, Skalowanie obiektów, Narzędzia przytnij I wydłuż, Kopiowanie obiektów, Lustro obiektów
  • Paski Warstw i Właściwości: Warstwy, Style linii, Malarz formatu
  • Pliki rysunkowe: Narzędzia: Nowy, Zapisz, Otwórz
  • Zaawansowane polecenia: Narzędzia : punkt, format punktu, pollinia, rozbij, edytuj pollinię, Bloki, Eksport rysunku, Kreskowanie, Szyki
  • Polecenia widoku: Narzędzia sterujące obszarem graficznym, Nazwane widoki
  • Wymiary i tekst: Proste notatki, Notatki – style notatek, Wymiarowanie, Drukowanie rysunków, Edycja notatek