Wprowadzenie, frezowanie 2D

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 2000 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Schemat pracy w programie CAM
 • Interfejs użytkownika: Dostosowywanie okna programu, Menedżer Projektu
 • CAD 2D: Funkcje tworzenia i edycji geometrii 2D, Obszar pracy i rysowanie 3D, Import 2D (DXF, DWG)
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne frezowania
 • Przygotowanie geometrii do obróbki: Ustawianie strony i kierunku obróbki oraz punktu startowego
 • Obróbka 2.5D: Planowanie, Obróbka kieszeni, Obróbka konturów, Cykle obróbki otworów
 • Tworzenie obróbki 4- i 5-cioosiowej indeksowanej, Symulacja obróbki
 • Generowanie programu NC przez postprocesor
 • Rozpoznawanie Cech Modeli Bryłowych: Import modeli 3D, tworzenie geometrii z brył, generowanie obróbki
 • Automatyczne tworzenie obróbki poprzez zastosowanie Stylów Obróbczych

Wprowadzenie, toczenie

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 2000 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Schemat pracy w programie CAM
 • Interfejs użytkownika: Dostosowywanie okna programu, Menedżer Projektu
 • CAD 2D: Funkcje tworzenia i edycji geometrii 2D, Obszar pracy i rysowanie 3D, Import 2D (DXF, DWG)
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne skrawania
 • Obróbka toczenia: Planowanie, Zgrubnie, Wykańczająco, Rowkowanie, Odcinanie, Toczenie gwintu, Wiercenie, Gwintowanie
 • Obróbka narzędziami napędzanymi: Cykle obróbki otworów, Obróbka konturu
 • Symulacja obróbki, Generowanie programu NC przez postprocesor
 • Rozpoznawanie Cech Modeli Bryłowych: Import modeli 3D, tworzenie geometrii z brył, generowanie obróbki
 • Automatyczne tworzenie obróbki poprzez zastosowanie Stylów Obróbczych

 

Frezowanie 3D 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 1000 zł netto od osoby

Kontakt

*Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Alphacam na poziomie kursu “Wprowadzenie do Alphacam”

Zakres szkolenia:

 • Obróbka wykańczająca 3D: Konturowanie z krokiem Z, Wierszowanie XY, Konturowanie z krokiem Z + Płaski obszar, Stała nierówność, Promieniowo, Spiralnie
 • Ograniczanie ścieżek narzędzia
 • Obróbka zgrubna, Rzutowanie obróbki 3D

Frezowanie 5X

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 1000 zł netto od osoby

Kontakt

*Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Alphacam na poziomie kursu “Wprowadzenie do Alphacam”

Zakres szkolenia:

 • Modelowanie powierzchniowe 3D
 • Obróbka 5-cioosiowa powierzchni, Obróbka splajnu lub polilinii
 • Tworzenie obróbki 5-cioosiowej poprzez rzutowanie obróbki 2D na powierzchnie 3D

 

Toczenie

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Cena: 1000 zł netto od osoby

Kontakt

* Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Alphacam na poziomie kursu “Wprowadzenie do Alphacam”

Zakres szkolenia:

 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne skrawania
 • Obróbka toczenia: Planowanie, Zgrubnie, Wykańczająco, Rowkowanie, Odcinanie, Toczenie gwintu, Wiercenie, Gwintowanie
 • Obróbka narzędziami napędzanymi: Cykle obróbki otworów, Obróbka konturu
 • Rozpoznawanie Cech Modeli Bryłowych: Import modeli 3D, tworzenie geometrii z brył, generowanie obróbki

ALPHACAM Profiling – wprowadzenie do Alphacam, wycinanie i nesting

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Cena: 2000 zł netto od osoby

Kontakt

Zakres szkolenia:

 • Schemat pracy w programie CAM
 • Interfejs użytkownika: Dostosowywanie okna programu, Menedżer Projektu
 • CAD 2D: Funkcje tworzenia i edycji geometrii 2D, Import 2D (DXF, DWG)
 • Przygotowanie geometrii do obróbki: Ustawianie strony i kierunku obróbki oraz punktu startowego
 • Generowanie obróbki wycinania
 • Symulacja obróbki, Biblioteka arkuszy i odpadów
 • Automatyczne tworzenie obróbki poprzez zastosowanie Stylów Obróbczych
 • Tworzenie i zarządzanie Listami Nakładania
 • Generowanie optymalnego rozłożenia części na arkuszu – automatyczne i ręczne
 • Tworzenie dokumentacji nestingu – Raporty

 

Funkcje zaawansowane

Czas trwania szkolenia: zależy od wyboru tematów
Cena: zapytaj

Kontakt

* Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Alphacam na poziomie kursu Wprowadzenie do Alphacam

Zakres szkolenia:

 • Modelowanie powierzchniowe 3D
 • Obróbka 5-cioosiowa powierzchni
 • Obróbka splajnu lub polilinii
 • Tworzenie obróbki 5-cioosiowej poprzez rzutowanie obróbki 2D na powierzchnie 3D