System do zarządzania projektami – nowe funkcje dla użytkowników PMDesk 2017 Service Pack 2

PMDesk 2017 service pack 2

Oprogramowanie PMDesk jest autorskim oprogramowaniem DPS Software usprawniającym zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów. Najnowsza wersja systemu PMDesk 2017 SP2 wprowadza nowe funkcje dla użytkowników oraz zwiększa wydajność systemu. Wszyscy użytkownicy posiadający aktywną usługę subskrypcji PMDesk mogą zainstalować bezpłatnie aktualizację systemu.

W celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania oraz pomocy przy aktualizacji PMDesk należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego DPS Software (tel.: 800 40 50 50, e-mail: wsparcie@dps-software.pl).

Nowe funkcjonalności wprowadzone w PMDesk 2017 SP2:

  • Opcja „użytkownik nieaktywny” – opcja pozwala na wyłączenie nieaktywnych użytkowników systemu PMDesk. Dzięki tej opcji możemy wyłączyć widoczność użytkowników na listach rozwijalnych, jednocześnie nie tracąc całej historii edycji zadań oraz wykonanych prac danego użytkownika.

Użytkownicy zarządzanie projektami system PMDesk 2017 Sp2

  • Ulepszone statusy projektów. W poprzedniej wersji systemu statusy były pokazywane ikonami oznaczającymi, czy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem. W najnowszej wersji systemu statusy projektów są pokazywane jako paski z zaznaczonym procentem realizacji projektu. Status realizacji jest oznaczony jednym z trzech kolorów:
  • czerwonym – oznaczającym, że projekt jest opóźniony względem harmonogramu realizacji oraz że opóźnienie nie mieści się w tolerancji.
  • żółty – opóźnienie projektu mieszczące się w tolerancji,
  • zielony – projekt realizowany zgodnie z harmonogramem

Statusy zarządzanie projekty pmdesk 2017 sp2

  • Zwiększenie wydajności systemu PMDesk. Nowa wersja systemu działa jeszcze szybciej poprzez zoptymalizowanie pobierania informacji z serwera. Największy wzrost wydajności nastąpił w zakresie wczytywania harmonogramu wszystkich realizowanych projektów, gdzie wczytywanie danych odbywa się dwukrotnie szybciej w porównaniu do wersji poprzedniej.
  • Ulepszone wyszukiwanie w oknie dostępności zasobów. W nowej wersji PMDesk możliwe jest wybieranie wielu wartości z list rozwijalnych w oknie dostępności zasobów. Możliwe jest zaznaczenie wielu projektów oraz sprawdzenie dostępności wszystkich zasobów biorących udział w projekcie. Możliwe jest również wyszukiwanie użytkowników po grupach. Dzięki wyszukiwaniu po grupach możemy sprawdzić na przykład dostępność wszystkich pracowników z Działu Konstrukcji w wybranym okresie.

Zasoby zarządzanie projektami system oprogramowanie PMDESK

  • Zapis informacji o ostatniej osobie modyfikującej dane. Przy dodawaniu i edytowaniu dowolnych informacji w systemie są zapisywane dane osoby modyfikującej oraz data modyfikacji.

Obecnie pracujemy nad wersją PMDesk 2017 SP3 w której skupimy się na zwiększeniu wydajności systemu oraz możliwości raportowania. W nowej wersji PMDesk zostaną dodane również nowe funkcjonalności usprawniające pracę kierowników projektu tj.: wprowadzenie konfigurowanej tolerancji dla projektów i zadań, raporty SQL oraz możliwość dodawania pól użytkownika do danych projektu.

W najnowszej wersji PMDesk nastąpi również zmiana dotycząca wymaganej wersji .NET Framework. Obecna wersja systemu PMDesk 2017 SP2 jest ostatnią wersją działającą na .NET Framework 4.0. Najnowsza wersja systemu PMDesk 2017 SP3 będzie wymagała zainstalowanego .NET Framework 4.6. Zmiany mają na celu zwiększenie wydajności systemu.


Zainteresował Cię przedstawiony temat i masz dodatkowe pytania?  Chciałbyś przetestować system PMDesk?  A może jesteś zainteresowany prezentacją naszych rozwiązań?  Skontaktuj się z nami korzystając z poniższego formularza: