Rozwijamy system zarządzania dokumentami – PMDesk Service Pack 3

System zarządzania dokumentami PMDesk SP3

Autorski dodatek PMDesk został stworzony przez inżynierów DPS Software. Oprogramowanie powstało na podstawie naszych doświadczeń przy wdrażaniu systemu SOLIDWORKS PDM. Dzięki kolejnym integracjom i sugestiom naszych Klientów system zarządzania dokumentami PMDesk doczekał się już trzeciej aktualizacji w tym roku.

Przedstawiamy Wam najważniejsze zmiany w narzędziu PMDesk 2016 SP3

 • Możliwość dodawania plików w oknie informacje o projekcie. W oknie informacji o projekcie możliwe jest dołączanie plików, znajdujących się w systemie SOLIDWORKS PDM, do danych projektu. W oknie edycji danych projektu można dodawać, usuwać, uruchamiać oraz otwierać lokalizację dołączonych plików w systemie PDM. Pozwala to na szybsze wyszukiwanie najważniejszych dokumentów związanych z projektem.
 • Możliwość dodawania zadań w trakcie zmiany stanu w systemie PDM. Podczas obiegu dokumentacji w systemie SOLIDWORKS PDM, w nowej wersji systemu PMDesk możliwe jest definiowanie nowych zadań dla członków zespołu projektowego. Pliki zmieniające stan automatycznie są dołączane do zakładki pliki w oknie definiowania zadania. Funkcja pozwala na szybkie definiowanie zadań z poziomu systemu SOLIDWORKS PDM.
 • W wykresie Gantta oznaczanie kolorem czerwonym opóźnionych zadań oraz kolorem niebieskim podsumowań i projektów. Pozwala to zwiększyć widoczność opóźnionych zadań oraz projektów na wykresie Gantta.
 • Kopiowanie zadań pomiędzy projektami. Używając kombinacji klawiszy CTRL+C (Kopiuj) oraz CLTR+V (Wklej) można kopiować zadania i relacji pomiędzy projektami. Pozwala to na szybkie zaplanowanie prac w nowym projekcie na podstawie już istniejących projektów.
 • Dodanie uprawnienia „tylko do odczytu”. W przypadku dodania takiego uprawnienia w systemie PMDesk użytkownik ma dostęp do wszystkich opcji systemu, ale w trybie tylko do odczytu. Dodatkowo użytkownik może definiować zadania własne i oznaczać wykonane własnych zadań.
 • Możliwość podglądu harmonogramu projektu z poziomu listy zadań. Zaznaczając zadanie na liście zadań do wykonania użytkownik ma możliwość wyświetlania harmonogramu projektu, z którego pochodzi zaznaczone zadanie. Funkcję tą można uruchomić z poziomu PMDesk Contributor oraz z poziomu programu SOLIDWORKS.
 • Podział menu listy projektów i harmonogramów projektów na: projekty w realizacji, projekty zakończone oraz wszystkie projekty. W celu ułatwiania przeglądu listy projektów zostały dodane szybkie filtry pozwalające oddzielić projekty archiwalne od projektów w realizacji.
 • Podczas dodawania klienta możliwe jest dodanie nowej branży dla tego klienta.
 • Modyfikacja ustawień PMDesk. W nowej wersji PMDesk została zwiększona konfigurowalność systemu, pozwalając na lepsze dostosowanie systemu PMDesk do własnych potrzeb.

System zarządzania dokumentami PMDesk SP4

O funkcjonalnościach z drugiej aktualizacji pisaliśmy w artykule PMDesk 2016 Service Pack 2.0. Aktualnie pracujemy nad wersją SP4, w której pojawi się m.in.:

 • możliwość podziału zadania na części,
 • możliwość zmiany lokalizacji folderu projektu,
 • automatyczny zapis najważniejszych akcji w dzienniku projektu