Producenci stają przed wieloma wyzwaniami, w tym globalizacją, redukcją kosztów i krótszymi cyklami rozwoju oraz biorą udział w wyścigu o szybsze dostarczanie nowych i innowacyjnych produktów na rynek.

Producenci, zaczęli wykorzystywać znaczne możliwości realistycznej symulacji, aby zmniejszyć zależność od testów fizycznych, zmniejszyć masę części lub ocenić użycie alternatywnych materiałów w fazie projektowania produktu, aby zapewnić optymalną parametry produktu. .

ABAQUS SIMULIA FEA

SIMULIA dostarcza skalowalny pakiet ujednoliconych produktów analitycznych, które umożliwiają wszystkim użytkownikom, niezależnie od ich doświadczenia w zakresie symulacji lub specjalizacji dziedzinowej, współpracę i bezproblemowe udostępnianie danych symulacyjnych i zatwierdzonych metod bez utraty wierności informacji.

Pakiet produktów Abaqus Unified FEA oferuje wydajne i kompletne rozwiązania zarówno dla rutynowych, jak i wyrafinowanych problemów inżynieryjnych, obejmujące szerokie spektrum zastosowań przemysłowych.

Najlepsze w swojej klasie firmy korzystają z Abaqus Unified FEA, aby skonsolidować swoje procesy i narzędzia, zmniejszyć koszty i nieefektywność oraz uzyskać przewagę konkurencyjną.

Kluczowe cechy ABAQUS SIMULIA

 • FEA i multiphysics
  • Liniowe i nieliniowe
  • Fizyka sprzężona: akustyka strukturalna, cieplno-elektryczna i nie tylko
  • Elektromagnetyzm i hydrodynamika cząstek wygładzonych
 • Materiały złożone
  • Kauczuki, tworzywa termoplastyczne, proszki metali, tkanki ludzkie, gleba, kompozyty i inne
 • Zespoły złożone
  • Elastyczna dynamika wieloobiektowa, sterowanie i zachowanie stawów
 • Kontakt, złamanie i awaria
  • Pęknięcia, uderzenia i awarie
 • Obliczenia o wysokiej wydajności
  • Skalowanie od 4 do 256 rdzeni w celu szybkiej realizacji i analiz na dużą skalę
 • Przygotowanie modelu i interpretacja wyników
  • Narzędzia automatyzacji do dostosowywania standardowych przepływów pracy
 • Partnerzy
  • Ponad 100 rozwiązań dla Abaqus do obsługi wielu procesów branżowych
Główne cechy XFLOW CFD SIMULIA


Środowisko oprogramowania ABAQUS

Abaqus oferuje hybrydowe podejście do modelowania, które umożliwia użytkownikom pracę z danymi opartymi na geometrii wraz z importowanymi siatkami bez powiązanej geometrii. Zapewnia również potężne środowisko modelowania i wizualizacji, które koncentruje się na pełnej obsłudze technologii sovera Abaqus, możliwościach dostosowywania, sprawdzonym przechwytywaniu i ponownym wykorzystaniu przepływów pracy analitycznej oraz elastyczności we wdrażaniu podprogramów zdefiniowanych przez użytkownika.

Modelowanie parametryczne oparte na funkcjach sprawia, że Abaqus CAE jest wysoce wydajnym i efektywnym pre- i postprocesorem na wszelkie potrzeby analityczne. Abaqus CAE umożliwia użytkownikom wykorzystanie pełnego zakresu funkcji analizy Abaqus, takich jak akustyka, złącza, uszkodzenia, złamania i awarie. Znane koncepcje Abaqus, takie jak kroki, interakcje, sekcje i materiały sprawiają, że interfejs użytkownika jest bardzo intuicyjny.

Kontakty

Abaqus Kontakty

Abaqus zapewnia wszechstronne możliwości modelowania kontaktu, w tym możliwość modelowania interakcji między ciałami odkształcalnymi, ciałami sztywnymi i kontaktem własnym. Abaqus automatycznie wykrywa kontakt między różnymi ciałami, radykalnie redukując brakujące definicje kontaktu i czas wymagany do zdefiniowania kontaktu w zespołach złożonych.

Geometria

abaqus geometria

Części i zespoły można tworzyć za pomocą szkicownika opartego na ograniczeniach lub importować z systemów CAD. Ponadto interfejsy asocjacyjne CAD dla CATIA V6, CATIA V5, SOLIDWORKS i Pro/ENGINEER umożliwiają synchronizację i szybkie iteracje analizy zespołów CAD i CAE.

Siatka

Abaqus Siatka

Abaqus/CAE oferuje wszechstronne środowisko tworzenia siatki i zapewnia różnorodne wyrafinowane podejścia do uproszczenia i przyspieszenia tworzenia siatki.

Techniki specjalistyczne

Bezpośrednia procedura cykliczna zapewnia wydajny obliczeniowo sposób analizy odpowiedzi stanu ustalonego na obciążenie cykliczne, co jest przydatne w zastosowaniach, w których problemem jest zmęczenie cieplne, na przykład w elektronice lub układzie napędowym. Adaptacyjne ponowne tworzenie siatki w Abaqus łagodzi niepewność w tworzeniu siatki poprzez automatyczne ponowne tworzenie siatki tylko tam, gdzie jest to konieczne, aby zapewnić dokładność. Funkcja hydrostatycznej wnęki płynowej zapewnia uproszczony sposób przewidywania mechanicznej odpowiedzi konstrukcji, takich jak zbiorniki ciśnieniowe, mechanizmy napędzane hydraulicznie lub opony.

Abaqus Techniki Specjalistyczne

Zaawansowane materiały

Coraz więcej przepisów, troska o środowisko oraz zapotrzebowanie na lżejsze i wydajniejsze produkty zmuszają projektantów do poszukiwania nowych materiałów, takich jak lut bezołowiowy, kompozyty i polimery. Pakiet produktów Abaqus zapewnia obszerną bibliotekę modeli materiałów, które można wykorzystać do symulacji realistycznego zachowania tkanki biologicznej i tradycyjnych materiałów inżynierskich, takich jak metale i guma.

Abaqus - zaawansowane materiały

Wideo ABAQUS SIMULIA – przykłady zastosowań

Zaawansowana analiza w ABAQUS

Solidność i dokładność w połączeniu z łatwością obsługi i wysoką wydajnością obliczeniową sprawiają, że Abaqus jest niezbędny do symulowania zachowania materiału i produktu w rzeczywistych warunkach pracy.

Analizy multiphysics

Wiele współczesnych zastosowań przemysłowych obejmuje interakcję wielu zjawisk fizycznych. Na przykład, aby zaprojektować bezpieczne i skuteczne stenty uwalniające lek, inżynierowie muszą uwzględnić wzajemne oddziaływanie przepływu krwi i odkształcenia stentu.

Aby sprostać tym zastosowaniom, Abaqus zapewnia solidne możliwości wielofizyczne, w tym obciążenia cieplne, termoelektryczne, elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości, strukturalno-akustyczne i przepływ płynów przez ośrodki porowate.

Funkcja obliczeniowej dynamiki płynów (CFD) w Abaqus umożliwia symulację przepływu płynu nieściśliwego, w tym turbulencji i deformacji siatek, takich jak chłodzenie samochodowego kolektora wydechowego lub przepływ krwi przez tętnicę.

Abaqus obsługuje również łączenie niezależnego i zewnętrznego oprogramowania CFD w celu przeprowadzenia analizy interakcji płynów ze strukturą (FSI), w tym hydrodynamiki cząstek wygładzonych i sprzężonej analizy Eulera-Lagrange’a (CEL).

Analizy liniowe i nieliniowe

Technologia rozwiązania niejawnego w Abaqus jest idealna do rozwiązywania statycznych i dynamicznych zdarzeń przy niskiej prędkości, takich jak ciśnienie uszczelniające w połączeniu uszczelki lub propagacja pęknięć w kompozytowym kadłubie samolotu.

Oprócz zapewniania podstawowych i zaawansowanych możliwości analizy liniowej, Abaqus obsługuje również ogólne zastosowanie technik analizy liniowej w przypadkach, w których odpowiedź liniowa może zależeć od wcześniejszej historii obciążeń nieliniowych, takich jak drgania maszyn wirujących lub reakcja konstrukcji budowlanych na obciążenie trzęsieniem ziemi.

Technologia rozwiązania jawnego zastosowana przez Abaqus jest dobrze dostosowana do szybkich wydarzeń dynamicznych, takich jak testy upadkowe elektroniki użytkowej, wytrzymałość zderzeniowa samochodów i uderzenia balistyczne.

Obliczenia o wysokiej wydajności

Abaqus obliczenia wysokiej wydajnosci

Skrócenie czasu realizacji analizy umożliwia badanie wielu i bardziej szczegółowych scenariuszy projektowych. Technologia równoległego bezpośredniego sovera pamięci rozproszonej zastosowana w Abaqus wyznacza nowy punkt odniesienia dla branży, wykazując imponujące skalowanie i niezawodność. Równoległa implementacja dynamiki jawnej w Abaqus, oparta na technologii dekompozycji domen, znacznie przyspiesza proces rozwiązywania i zwiększa produktywność.

Wizualizacja wyników obliczeń

Abaqus obliczenia wysokiej wydajności

Kompleksowy zestaw najlepszych w swojej klasie funkcji wizualizacji w Abaqus pomaga użytkownikom interpretować i przekazywać dane modelu oraz wyniki analiz. Diagnostyka wizualna umożliwia łatwe śledzenie i ocenę postępów analiz. Bardzo duże, złożone modele można wizualizować za pomocą szerokiej gamy opcji, w tym wykresów konturu, ścieżki, XY i stosu warstw. Ponadto wyniki w określonych regionach można oceniać za pomocą grup wyświetlania, przekrojów widoku i wyświetlania brył swobodnych.

FAQ ABAQUS SIMULIA FEA – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

01 Z jakimi programami CAD współpracuje ABAQUS?
rozwiń/zwiń 

Do programu Abaqus możemy zaimportować pliki 3D XML oraz CATIA , oprócz tego program obsługuje formaty takie jak .step, .stp, .iges, .igs, .brep, .rle, .nfb, .cdfdb, .off, ACIS, .cbd, .dxf, Nastran, .enf, Parasolid, .vda, .wrl

02 Z jakimi programami współpracuje ABAQUS?
rozwiń/zwiń 
 • Program może prowadzić symulacje struktura-struktura w połączeniu z FTire oraz Simpack
 • Symulacje płyn-struktura w połączeniu ze STAR-CCM, SC-Tetra, FlowVision, FIRE, AcuSolve, XFlow
 • Symulacje elektromagnetyzm-struktura w połączeniu z JMAG-Designer
 • Symulacje system-struktura w połączeniu z Dymola
 • Symulacje bezpieczeństwa pasażerów pojazdu z MADYMO
 • Symulacje używające MpCCI w połączeniu z MpCCI, ANSYS Fluent, STAR-CD, FINE, OpenFOAM

03 Jakie są możliwości licencjonowania ABAQUS?
rozwiń/zwiń 

ABAQUS dostępny jest dla środowisk Windows oraz Linux. Licencje są pływające co pozwala na współdzielenie tego samego pliku licencji przez wielu użytkowników i uruchamianie symulacji lokalnych lub rozdzielonych.

04 Czy obliczenia można przeprowadzać na zewnętrznych serwerach?
rozwiń/zwiń 

Obliczenia ABAQUS jesteśmy w stanie przeprowadzać stacjonarnie, na stacjach roboczych podpiętych do serwera licencji lub online na serwerach 3DEXPERIENC.

05 Jakie wyniki możemy eksportować z programu ABAQUS?
rozwiń/zwiń 

Podczas analizy Abaqus może tworzyć następujące pliki wyjściowe:

 • Pliki danych zawierające wydrukowane dane wyjściowe modelu i historii definicji wygenerowane przez procesor pliku wejściowego do analizy oraz wydrukowane dane wyjściowe wyników zapisanych podczas przebiegu analizy
 • Plik bazy danych OBD zawierający wyniki postprocessingu oraz informacje diagnostyczne
 • Plik bazy danych SIM zawierające wyniki do wysokowydajnego przetwarzania końcowego za pomocą aplikacji Physics Results Explorer na platformie 3DEEXPERIENCE
 • Wybrany plik wyników w ABAQUS
 • Plik wiadomości zawierający komunikaty diagnostyczne o rozwiązaniu
 • Pliki zawierający status symulacji oraz informacje diagnostyczne o analizie i stabilnym wzroście kroku czasowego.

Referencje Abaqus

Referencje Abaqus Simulia FEA - Audi Węgry
Referencje Abaqus Simulia FEA - Audi Węgry

Audi Węgry

Oprogramowanie Abaqus zostało wykorzystane do wykoannia analizy tworzywa sztucznego wzmacnianego krótkimi włóknami. Metodologia:

 • Symulacja formowania wtryskowego w celu uzyskania orientacji włókien
 • Odwzorowanie uzyskanych wyników na zunifikowanym modelu Abaqus FEA
 • Wykonanie analizy statycznej konstrukcji oraz analizy częstotliwościowej
Referencje - Europejskie Centrum Badań Kolan Smith & Nephew wykorzystuje Abaqus

Europejskie Centrum Badań Kolan Smith & Nephew

Firma wykorzystuje Abaqus do różnych badań nad projektowaniem i rozwojem produktów, w tym realistyczną symulacją komponentów implantów kolanowych i ich punktów kontaktowych, resorpcji kości oraz wpływ geometrii implantu na kinematykę chodu i kolana. Abaqus pomaga naukowcom wizualizować interakcje komponentów, które trudno zmierzyć u pacjentów po zabiegach chirurgicznych.

“Abaqus pomaga nam coraz bardziej zbliżyć się do projektów, które pozwalają pacjentom po alloplastyce stawu kolanowego robić wszystko, co chcą, aby po zabiegu żyć pełnią i aktywnie.”

Bernardo Innocenti
główny kierownik projektu ds. kinematyki numerycznej
Europejskie Centrum Badań Kolan, Smith & Nephew

Pozostałe rozwiązania z kategorii symulacje

3DEXPERIENCE Simulia

czytaj więcej

Portfolio połączonych, wydajnych i współpracujących rozwiązań symulacyjnych na chmurowej platformie 3DEXPERIENCE

SIMULIA Fluid Dynamics

czytaj więcej

Analizy przepływu płynów i wydajności termicznej na platformie 3DEXPERIENCE

SIMULIA Plastic Injection

czytaj więcej

Symulację formowania wtryskowego oraz analiza możliwości produkcyjnych.

SIMULIA Electromagnetics

czytaj więcej

Oprogramowanie do symulacji oraz analizy pól elektromagnetycznych.

SOLIDWORKS Simulation

czytaj więcej

Skuteczne, intuicyjne i wirtualne testowanie 3D zapewni sukces Twoim produktom

SOLIDWORKS Plastics

czytaj więcej

Oprogramowanie do optymalizacji projektowania części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych

SOLIDWORKS Flow Simulation

czytaj więcej

Moduł do symulacji przepływu cieczy i gazów, również z uwzględnieniem wymiany ciepła

SOLIDWORKS Sustainability

czytaj więcej

Rozwiązanie umożliwiające opracowanie produktów z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju

Zaufali nam

Kontakt z Doradcą 


Ważne informacje i promocje