ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA DO ZARZĄDZANIA DANYMI

Oprogramowanie SOLIDWORKS Manage oferuje użytkownikom SOLIDWORKS unikalny zestaw zaawansowanych narzędzi do zarządzania danymi. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu funkcji zarządzania plikami i łatwości użytkowania platformy SOLIDWORKS PDM Professional, a także dodaniu wydajnych funkcji zarządzania projektami, procesami i elementami oraz zastosowaniu interaktywnych pulpitów i narzędzi do tworzenia raportów.

SOLIDWORKS Manage

ZARZĄDZANIE PROCESAMI W FIRMIE

SOLIDWORKS Manage to zaawansowany system zarządzania danymi oparty na elementach (lub rekordach) i uwzględniający zarządzanie plikami w skali globalnej oraz integrację aplikacji możliwą dzięki SOLIDWORKS PDM Professional. Do głównych funkcjonalności oprogramowania SOLIDWORKS Manage należą: zarządzanie projektami, zarządzanie procesami, zarządzanie elementami oraz tworzenie pulpitów i raportów.

Wymagania dotyczące klienta i serwera są zasadniczo takie same jak w przypadku oprogramowania SOLIDWORKS PDM Professional. Program SOLIDWORKS Manage jest uruchamiany na tej samej instancji serwera SQL Server co program SOLIDWORKS PDM Professional i ma własną bazę danych połączoną z bazami danych w przechowalni SOLIDWORKS PDM Professional.

Program SOLIDWORKS Manage ma osobny interfejs użytkownika, ale można również uzyskiwać dostęp do informacji i funkcji przy użyciu Eksploratora Windows lub dodatku SOLIDWORKS CAD. Dostępny jest też interfejs użytkownika przeznaczony dla przeglądarek, który nie wymaga instalowania na klientach. Bez względu na sposób uzyskiwania dostępu program SOLIDWORKS Manage oferuje łatwe w użyciu narzędzie administracyjne z graficznymi interfejsami użytkownika, które umożliwia firmom konfigurowanie systemu oraz zarządzanie nim bez konieczności korzystania z usług specjalnego zespołu IT lub zewnętrznych konsultantów.

Zalety oprogramowania SOLIDWORKS Manage:

 • Krótszy czas przygotowywania kompletnych list materiałów dzięki łatwej w użyciu funkcji edycji łączącej dane z plików i wpisów oraz automatycznemu udostępnianiu danych produktu innym systemom biznesowym.
 • Niższe koszty utrzymywania wielu systemów zarządzania danymi oraz oddzielnych aplikacji dzięki zapewnieniu dostępu do zsynchronizowanych danych w jednym systemie i wyeliminowaniu konieczności korzystania z zasobów zewnętrznych czy konsultantów.
 • Eliminacja ryzyka przekroczenia terminów i kosztów opracowania projektu dzięki powiązaniu elementów czasu, zasobów, zadań i materiałów końcowych oraz ich aktualizacji w jednym systemie.
 • Interaktywne pulpity i ogólny widok dostępności zasobów zapewniające menedżerom projektu dostęp do informacji niezbędnych przy podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących rozwoju produktów.

 

Funkcjonalności

Zarządzanie projektem
SOLIDWORKS Manage zapewnia informacje niezbędne pracownikom do wykonywania ważnych zadań, a także informacje ogólne, które pozwalają na lepsze planowanie i wykorzystywanie zasobów.

 • Zarządzanie etapami i terminami realizacji projektów.
 • Wyświetlanie informacji o posiadanych i wykorzystywanych zasobach.
 • Możliwość dołączania pozycji, plików i wyświetlania elementów do realizacji.
 • Wykorzystywanie zadań użytkowników i harmonogramów czasowych do monitorowania postępu prac.

Zarządzanie produktami
SOLIDWORKS Manage to wszystkie narzędzia potrzebne do zdefiniowania produktu, zebrane w jednym miejscu. Dane obejmują zarówno modele CAD, dokumentację lub pozycje baz danych.

 • Tworzenie, edycja i porównywanie list materiałów (BOM) na podstawie produktów i plików.
 • Automatyczne lub selektywne tworzenie pozycji dla konfiguracji SOLIDWORKS.
 • Listy BOM rysunków SOLIDWORKS i numery pozycji.

Zarządzanie procesem
SOLIDWORKS Manage upraszcza firmowe procesy, automaty- zuje tworzenie dokumentacji i pozwala udziałowcom szybciej podejmować decyzje, od nowych produktów po sprzedaż, marketing, produkcję czy pomoc techniczną.

 • Konfiguracja statusów i etapów podejmowania decyzji dla wszystkich firmowych procesów.
 • Dołączanie odpowiednich pozycji i plików, możliwość zatwierdzania ad hoc i tworzenia zadań dla użytkowników.

Pulpity i raporty
SOLIDWORKS Manage to szybki dostęp do najważniejszych danych w przystępnym formacie, co ułatwia podejmowanie właściwych decyzji.

 • Tworzenie interaktywnych pulpitów graficznych z najważniejszymi danymi.
 • Konfiguracja raportów zgodnie z normami firmy, publikacja automatyczna lub na żądanie.

Interfejs

Wideo

Pozostałe produkty z tej kategorii

Ważne informacje i promocje – dowiedz się więcej

Zaufali nam


Referencje – Video Case Study

Kontakt