PROJEKTOWANIE I INŻYNIERIA 3D OPARTA NA SYMULACJI

Wirtualne symulacje 3D służą wielu firmom do określania parametrów i wyglądu produktów oraz sposobu ich wytwarzania. Projektanci podejmują decyzje techniczne w oparciu o informacje pozyskane dzięki symulacji, co przekłada się na znaczące korzyści dla firmy i w stosunku do produktu.

OBNIŻENIE KOSZTÓW OPRACOWYWANIA PRODUKTU

Dzięki sprawnie przeprowadzonym symulacjom firma obniży koszty związane z wytwarzaniem prototypów we wczesnej fazie rozwoju, dzięki przeniesieniu testowania do środowiska wirtualnego. Zmniejszy się też zapotrzebowanie na czasochłonne tworzenie fizycznych prototypów.

  Ulotka SOLIDWORKS Simulation – pakiety (.pdf)

  Ulotka SOLIDWORKS Simulation (.pdf)

  Ulotka SOLIDWORKS Simulation Standard(.pdf)

Rozwiązanie SOLIDWORKS Simulation zapewnia następujące możliwości:
  • Wirtualne symulowanie wielu różnych środowisk fizycznych w ramach intuicyjnego, wydajnego interfejsu
  • Przeprowadzanie szeregu symulacji strukturalnych, takich jak statyczne symulacje liniowe i nieliniowe, wibracyjne, uwzględniające zmęczenie materiału, termiczne, optymalizacyjne i nieliniowe symulacje dynamiczne
  • Przeprowadzanie symulacji ciał sztywnych z uwzględnieniem czasu i zdarzenia
  • Porównywanie parametrów produktów wykonanych z różnych materiałów
  • Usprawnianie projektów produktów, na które oddziałują ciecze lub gazy: symulacja przepływu cieczy i przekazywania ciepła (analiza CFD)
  • Wykrywanie i eliminowanie wad produkcyjnych na najwcześniejszych etapach projektowania części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych
  • Przeprowadzanie symulacji wpływu środowiska na opracowywane produkty

Interfejs

SOLIDWORKS Simulation interfejs
SOLIDWORKS Simulation interfejs
SOLIDWORKS Simulation interfejs
SOLIDWORKS Simulation interfejs
SOLIDWORKS Simulation interfejs
SOLIDWORKS Simulation interfejs

Wideo

Funkcjonalności – pakiety

SOLIDWORKS
SIMULATION
STANDARD
SOLIDWORKS
SIMULATION
PREMIUM
SOLIDWORKS
SIMULATION
PROFESSIONAL
Typ geometrii
rozwiń  zwiń –
Części i złożenia
Modele powierzchniowe, bryłowe, belkowe i kratownice
Masa skupiona
Komponenty sztywne i wirtualne ściany
Typy analiz
rozwiń  zwiń –
Statyczne naprężenia i przemieszczenia z kontaktem
Zmęczenie / Trwałość
Wyboczenia i utrata stabilności
Wymiana ciepła – stacjonarna i niestacjonarna
Częstotliwości drgań własnych
Test upadku
Obciążenia mieszane dla Badania zbiorników ciśnieniowych
Materiały nieliniowe, Duże przemieszczenia, Analiza niestacjonarna
Dynamika liniowa – Historia modalna, Harmoniczna, Drgania losowe
Własności materiałów
rozwiń  zwiń –
Liniowy sprężysty izotropowy & ortotropowy zależny od temperatury
Nieliniowy sprężysty
Nieliniowy plastyczny von Mises
Hipersprężysty Mooney-Rivlin & Ogden
Nieliniowy wiskoelastyczny (pełzanie)
Nitinol
Kompozyty – laminaty
Narzędzia projektowe
rozwiń  zwiń –
Badania wielotokowe / scenariusz „Co jeśli”
Tabela danych wejściowych dla scenariusza dowolnych kombinacji
Doradca symulacji
Sensory z alarmem ograniczeń projektowych
Metody adaptacyjny siatki elementów skończonych dla zbieżności
Optymalizacja i wgląd w projekt oraz Śledzenie trendu
Środowisko (umocowania i obciążenia)
rozwiń  zwiń –
Normalne i kierunkowe ciśnienie i siła
Nierównomierny rozkład ciśnienia i siły
Obciążenia: Grawitacja, Odśrodkowa, Przyspieszenie liniowe i obrotowe
Sztywna i Rozprowadzona masa
Obciążenie łożyskiem
Obciążenie temperaturą dla rozkładu termicznego
Import obciążeń z symulacji kinematycznych
Symetria i Symetria kołowa
Geometria odniesienia (nieruchoma, cylindryczna, sferyczna, płaska
Przesuwne podpory / Nieruchome
Umocowanie łożyskiem kulowym
Temperatura, Konwekcja, Radiacja, Moc cieplna, Strumień ciepła
Import temperatur do Badania statycznego z Badania termicznego
Import wyników przepływu jako obciążeń w Statyce i Termice
Połączenia komponentów
rozwiń  zwiń –
Kontakt Część-Do-Części z poślizgiem i tarciem
Kontakt wiązany stykających ścian części
Pasowanie skurczowe
Sprężyna, Śruba, Sworzeń i Spoina Punktowa
Opór termiczny
Narzędzia wyświetlania wyników
rozwiń  zwiń –
Wypadkowa i składowe przemieszczenia z deformacją
Naprężenia vonMises, Naprężenia główne, składowe naprężenia
Odkształcenia główne i składowe, Gęstość energii odkształcenia
Kryterium vonMises, Tresca, Mohr-Coulomb dla współczynnika bezp.
Sonda i lokalne wyświetlanie
Dynamiczne przekroje
Porównanie wyników z wielu badań
Zdeformowana geometria (zapis jako część SOLIDWORKS)
Trwałość i uszkodzenie
Kształt modów częstotliwości rezonansowych z animacją
Kształt wyboczenia
Rozkład temperatury i strumienia ciepła
Naprężenie zlinearyzowane dla badania zbiornika ciśnieniowego
Odpowiedź w funkcji czasu dla Badania upadku
Odpowiedź w funkcji przyrostu obciążenia
Odpowiedź w funkcji czasu lub częstotliwości dla Analizy dynam. z PSD
Współpraca inżynierów
rozwiń  zwiń –
Raporty HTML i DOC
Publikacja eDrawings
Zapis wykresów do BMP, JPEG, VRML, XGL czy AVI
Biblioteka / Szablony
Eksport do innych aplikacji MES

Aktualne promocje

Zaufali nam


Referencje – Video Case Study

Kontakt


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez inne podmioty na mocy zawartych umów w celu przesyłania treści marketingowych na mój adres e-mail podany powyżej w formularzu kontaktowym. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@dps-software.pl spod adresu, którego zgoda dotyczy. Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-676, na ulicy Postępu 6. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres biuro@dps-software.pl. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. Pełne informacje o danych osobowych znajdziecie Państwo w naszej polityce prywatności.

captcha