PROJEKTOWANIE I INŻYNIERIA 3D OPARTA NA SYMULACJI

Wirtualne symulacje 3D służą wielu firmom do określania parametrów i wyglądu produktów oraz sposobu ich wytwarzania. Projektanci podejmują decyzje techniczne w oparciu o informacje pozyskane dzięki symulacji, co przekłada się na znaczące korzyści dla firmy i w stosunku do produktu.

OBNIŻENIE KOSZTÓW OPRACOWYWANIA PRODUKTU

Dzięki sprawnie przeprowadzonym symulacjom firma obniży koszty związane z wytwarzaniem prototypów we wczesnej fazie rozwoju, dzięki przeniesieniu testowania do środowiska wirtualnego. Zmniejszy się też zapotrzebowanie na czasochłonne tworzenie fizycznych prototypów.

  Broszura SOLIDWORKS Simulation (.pdf)

  Ulotka SOLIDWORKS Simulation (.pdf)

Oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation CAE

Rozwiązanie SOLIDWORKS Simulation zapewnia następujące możliwości:

  • Wirtualne symulowanie wielu różnych środowisk fizycznych w ramach intuicyjnego, wydajnego interfejsu
  • Przeprowadzanie szeregu symulacji strukturalnych, takich jak statyczne symulacje liniowe i nieliniowe, wibracyjne, uwzględniające zmęczenie materiału, termiczne, optymalizacyjne i nieliniowe symulacje dynamiczne
  • Przeprowadzanie symulacji ciał sztywnych z uwzględnieniem czasu i zdarzenia
  • Porównywanie parametrów produktów wykonanych z różnych materiałów
  • Usprawnianie projektów produktów, na które oddziałują ciecze lub gazy: symulacja przepływu cieczy i przekazywania ciepła (analiza CFD)
  • Wykrywanie i eliminowanie wad produkcyjnych na najwcześniejszych etapach projektowania części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych
  • Przeprowadzanie symulacji wpływu środowiska na opracowywane produkty

Interfejs

SOLIDWORKS Simulation interfejs
SOLIDWORKS Simulation interfejs
SOLIDWORKS Simulation interfejs
SOLIDWORKS Simulation interfejs
SOLIDWORKS Simulation interfejs
SOLIDWORKS Simulation interfejs

Wideo

Funkcjonalności – pakiety

SOLIDWORKS
SIMULATION
STANDARD
SOLIDWORKS
SIMULATION
PREMIUM
SOLIDWORKS
SIMULATION
PROFESSIONAL
Typ geometrii
rozwiń  zwiń –
Części i złożenia
Modele powierzchniowe, bryłowe, belkowe i kratownice
Masa skupiona
Komponenty sztywne i wirtualne ściany
Typy analiz
rozwiń  zwiń –
Statyczne naprężenia i przemieszczenia z kontaktem
Zmęczenie / Trwałość
Wyboczenia i utrata stabilności
Wymiana ciepła – stacjonarna i niestacjonarna
Częstotliwości drgań własnych
Test upadku
Obciążenia mieszane dla Badania zbiorników ciśnieniowych
Materiały nieliniowe, Duże przemieszczenia, Analiza niestacjonarna
Dynamika liniowa – Historia modalna, Harmoniczna, Drgania losowe
Własności materiałów
rozwiń  zwiń –
Liniowy sprężysty izotropowy & ortotropowy zależny od temperatury
Nieliniowy sprężysty
Nieliniowy plastyczny von Mises
Hipersprężysty Mooney-Rivlin & Ogden
Nieliniowy wiskoelastyczny (pełzanie)
Nitinol
Kompozyty – laminaty
Narzędzia projektowe
rozwiń  zwiń –
Badania wielotokowe / scenariusz „Co jeśli”
Tabela danych wejściowych dla scenariusza dowolnych kombinacji
Doradca symulacji
Sensory z alarmem ograniczeń projektowych
Metody adaptacyjny siatki elementów skończonych dla zbieżności
Optymalizacja i wgląd w projekt oraz Śledzenie trendu
Środowisko (umocowania i obciążenia)
rozwiń  zwiń –
Normalne i kierunkowe ciśnienie i siła
Nierównomierny rozkład ciśnienia i siły
Obciążenia: Grawitacja, Odśrodkowa, Przyspieszenie liniowe i obrotowe
Sztywna i Rozprowadzona masa
Obciążenie łożyskiem
Obciążenie temperaturą dla rozkładu termicznego
Import obciążeń z symulacji kinematycznych
Symetria i Symetria kołowa
Geometria odniesienia (nieruchoma, cylindryczna, sferyczna, płaska
Przesuwne podpory / Nieruchome
Umocowanie łożyskiem kulowym
Temperatura, Konwekcja, Radiacja, Moc cieplna, Strumień ciepła
Import temperatur do Badania statycznego z Badania termicznego
Import wyników przepływu jako obciążeń w Statyce i Termice
Połączenia komponentów
rozwiń  zwiń –
Kontakt Część-Do-Części z poślizgiem i tarciem
Kontakt wiązany stykających ścian części
Pasowanie skurczowe
Sprężyna, Śruba, Sworzeń i Spoina Punktowa
Opór termiczny
Narzędzia wyświetlania wyników
rozwiń  zwiń –
Wypadkowa i składowe przemieszczenia z deformacją
Naprężenia vonMises, Naprężenia główne, składowe naprężenia
Odkształcenia główne i składowe, Gęstość energii odkształcenia
Kryterium vonMises, Tresca, Mohr-Coulomb dla współczynnika bezp.
Sonda i lokalne wyświetlanie
Dynamiczne przekroje
Porównanie wyników z wielu badań
Zdeformowana geometria (zapis jako część SOLIDWORKS)
Trwałość i uszkodzenie
Kształt modów częstotliwości rezonansowych z animacją
Kształt wyboczenia
Rozkład temperatury i strumienia ciepła
Naprężenie zlinearyzowane dla badania zbiornika ciśnieniowego
Odpowiedź w funkcji czasu dla Badania upadku
Odpowiedź w funkcji przyrostu obciążenia
Odpowiedź w funkcji czasu lub częstotliwości dla Analizy dynam. z PSD
Współpraca inżynierów
rozwiń  zwiń –
Raporty HTML i DOC
Publikacja eDrawings
Zapis wykresów do BMP, JPEG, VRML, XGL czy AVI
Biblioteka / Szablony
Eksport do innych aplikacji MES

Sklep Internetowy – u nas kupisz sprzęt IT do pracy z SOLIDWORKS Simulation

Stacje Robocze

Komputery o wysokiej wydajności marki HP Workstation.

Stacje Robocze HP By Z Workstation

Komputery Mobilne i Stacjonarne

Monitory

Profesjonalne monitory HP Z Display oraz EliteDisplay.

Monitory HP By Z

Monitory 23" - 34"

Akcesoria

Dedykowane inżynierom narzędzia 3DConnexion.

Akcesoria Komputerowe Manipulatory Myszki

Manipulatory | Myszki | Klawiatury

Pozostałe rozwiązania z kategorii symulacje

3DEXPERIENCE Simulia

czytaj więcej

Portfolio połączonych, wydajnych i współpracujących rozwiązań symulacyjnych na chmurowej platformie 3DEXPERIENCE

SIMULIA Fluid Dynamics

czytaj więcej

Analizy przepływu płynów i wydajności termicznej na platformie 3DEXPERIENCE

SIMULIA Plastic Injection

czytaj więcej

Symulację formowania wtryskowego oraz abaliza możliwości produkcyjnych.

SIMULIA Electromagnetics

czytaj więcej

Oprogramowanie do symulacji oraz analizy pól elektromagnetycznych.

SOLIDWORKS Simulation

czytaj więcej

Skuteczne, intuicyjne i wirtualne testowanie 3D zapewni sukces Twoim produktom

SOLIDWORKS Plastics

czytaj więcej

Oprogramowanie do optymalizacji projektowania części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych

SOLIDWORKS Flow Simulation

czytaj więcej

Moduł do symulacji przepływu cieczy i gazów, również z uwzględnieniem wymiany ciepła

SOLIDWORKS Sustainability

czytaj więcej

Rozwiązanie umożliwiające opracowanie produktów z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju

Zaufali nam


Referencje – Video Case Study


Kontakt z Doradcą 


Ważne informacje i promocje