OPTYMALIZUJ PROJEKTOWANIE CZĘŚCI Z TWORZYW SZTUCZNYCH I FORM WTRYSKOWYCH

Program SOLIDWORKS® Plastics ułatwia firmom projektującym elementy z tworzyw sztucznych i formy wtryskowe przewidywanie wad fabrycznych oraz zapobieganie im na najwcześniejszych etapach projektowania, dzięki czemu można uniknąć kosztownych przeróbek, poprawić jakość produktu i przyspieszyć wprowadzenie go na rynek. To intuicyjne oprogramowanie jest w pełni zintegrowane z rozwiązaniem SOLIDWORKS CAD i pomaga projektantom części i form wtryskowych oraz analitykom CAE w optymalizowaniu projektów pod kątem możliwości wdrożenia do produkcji, przy czym praca przebiega w dobrze znanym środowisku projektowania 3D.

KOSZTY ZMIAN WPROWADZANYCH NA WCZESNYCH ETAPACH

Im wcześniej można zoptymalizować części z tworzywa sztucznego i formy wtryskowe pod kątem możliwości wdrożenia do produkcji, tym lepiej. Największym wyzwaniem w zakresie produkcji części z tworzyw sztucznych jest określenie wpływu projektu na proces produkcji i odwrotnie oraz przekazanie tych informacji a jak najwcześniejszym etapie, jeszcze podczas przygotowywania projektu do produkcji.

Interfejs

Wideo

Funkcjonalności – pakiety

SOLIDWORKS PLASTICS
STANDARD
SOLIDWORKS PLASTICS
PROFESSIONAL
SOLIDWORKS PLASTICS
PREMIUM
Współpraca z SOLIDWORKS
rozwiń  zwiń –
Obsługa plików SOLIDWORKS
Asocjatywność z SOLIDWORKS
Wbudowany w SOLIDWORKS
Biblioteka materiałów
rozwiń  zwiń –
Możliwość własnej rozbudowy i dostosowania bazy materiałowej
Ponad 4000 komercyjnych tworzyw sztucznych
Tworzenie siatki (meshowanie)
rozwiń  zwiń –
Automatyczne
Powierzchniowe (shel)
Siatka bryłowa 3D
Globalne zagęszczenie siatki
Lokalne zagęszczenie siatki
Rodzaje obliczeń
rozwiń  zwiń –
Faza wypełnienia/wtrysku (1 etap wtrysku)
Automatyczna lokalizacja punktów wtrysku
Bieżąca wizualizacja procesu wypełnienia
Analiza powstawania wciągów na powierzchni
Balansowanie kanałów
Faza docisku (2 etap wtrysku)
Analizy zaawansowane
rozwiń  zwiń –
Co-injection
Multi-shot
Obtrysk insertów
Wtrysk z gazem
Analiza rozkładu włókien
Reaction Injection Molding (RIM, tworzywa termoutwardzalne)
Dwójłomność (birefringence)
Wtrysk sekewncyjny
Analiza układu chłodzenia
Analiza chłodzenia konformalnego
Analiza odkształceń wypraski
Wsparcie geometrii formy
rozwiń  zwiń –
Kreator kanałów doprowadzających
Wlewki i kanały doprowadzające
Zimne i gorące kanały
Formy wielogniazdowe
Formy rodzinne
Kanały chłodzące
Przegrody, przegrody dwururowe
Chłodzenie konformalne
Inserty
Wyświetlane wyniki
rozwiń  zwiń –
Czas wypełnienia
Łatwość wypełnienia
Doradca wyników
Ciśnienie na koniec fazy wypełniania
Temperatura czoła strugi
Temperatura na koniec fazy wypełniania
Naprężenia ścinające
Współczynnik ścinania
Czas chłodzenia
Linie łączenia materiału
Pułapki powietrzne
Siła zwarcia
Wektory prędkości
Czas cyklu
Udział warstwy zakrzepłej na koniec fazy wypełnienia
Zapadnięcia na powierzchni/Wciągi
Skurcz objętościowy
Czas chłodzenia wypraski
Temperatura wypraski na koniec fazy chłodzenia
Temperatura formy na koniec fazy chłodzenia
Pomiar wciągów
Naprężenia szczątkowe
Całkowity rozkład naprężeń szczątkowych
Rozkład naprężeń szczątkowych w formie
Rozkład naprężeń po wyrzucie wypraski
Generowane raporty
rozwiń  zwiń –
Microsoft Word, PowerPoint, HTML

Pozostałe rozwiązania z kategorii symulacje

3DEXPERIENCE Simulia

czytaj więcej

Portfolio połączonych, wydajnych i współpracujących rozwiązań symulacyjnych na chmurowej platformie 3DEXPERIENCE

SIMULIA Fluid Dynamics

czytaj więcej

Analizy przepływu płynów i wydajności termicznej na platformie 3DEXPERIENCE

SIMULIA Plastic Injection

czytaj więcej

Symulację formowania wtryskowego oraz analiza możliwości produkcyjnych.

SIMULIA Electromagnetics

czytaj więcej

Oprogramowanie do symulacji oraz analizy pól elektromagnetycznych.

SOLIDWORKS Simulation

czytaj więcej

Skuteczne, intuicyjne i wirtualne testowanie 3D zapewni sukces Twoim produktom

SOLIDWORKS Plastics

czytaj więcej

Oprogramowanie do optymalizacji projektowania części z tworzyw sztucznych i form wtryskowych

SOLIDWORKS Flow Simulation

czytaj więcej

Moduł do symulacji przepływu cieczy i gazów, również z uwzględnieniem wymiany ciepła

SOLIDWORKS Sustainability

czytaj więcej

Rozwiązanie umożliwiające opracowanie produktów z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju

Zaufali nam


Referencje – Video Case Study


Kontakt z Doradcą 


Ważne informacje i promocje