SOLIDWORKS Education Edition 2019-2020 – nowe funkcjonalności, większa wydajność

SOLIDWORKS Education Edition 2019-2020

Dzięki SOLIDWORKS Education Edition nauczyciele i uczniowie mają dostęp do tych samych narzędzi CAD/CAM/CAE/PDM, których używają specjaliści ds. inżynierii i projektowania w firmach na całym świecie, aby mogli skupić się na tym, co naprawdę ważne – wspieraniu nowych pomysłów, rozwiązywaniu problemów, pracy zespołowej i innowacji.

Licencja edukacyjna SOLIDWORKS Education Edition 2019-2019 obejmuje ponad 14 produktów i odpowiada licencji komercyjnej SOLIDWORKS 2019 SP3:

SOLIDWORKS Premium (3D CAD software)
SOLIDWORKS Simulation Premium (non-linear FEA tools)
SOLIDWORKS Flow Simulation, Electronics Cooling i HVAC
SOLIDWORKS Motion
SOLIDWORKS Plastics
SOLIDWORKS Sustainability
SOLIDWORKS Electrical Professional
SOLIDWORKS CAM Professional
SOLIDWORKS Model Based Definition
SOLIDWORKS Visualize Professional, Visualize Boost
SOLIDWORKS Composer
MySolidWorks for Students
eDrawings
SOLIDWORKS Education Edition Box

MySOLIDWORKS Professional for student – zacznij korzystać już dziś

Rozszerzony, bezpłatny dostęp do platformy z niemal 1000 filmów oraz kursami on-line przygotowującymi do egzaminów na certyfikaty, w tym CSWA i CSWP. Zapoznaj się z instrukcją wideo, zarejestruj się i korzystaj z bogatej bazy wiedzy!

MySolidWorks For Students

Bezpłatny dostęp do 14 stopni certyfikacji SOLIDWORKS

Dzięki SOLIDWORKS Education Edition studenci mają dostęp do szeregu darmowych certyfikatów potwierdzających opanowaną wiedzę z zakresu obsługi oprogramowania. Egzaminy są przeprowadzane na specjalnym programie SOLIDWORKS Virtual Tester, a certyfikaty wydaje producent oprogramowania SOLIDWORKS Corp. Każdy kolejny zdobyty certyfikat to przepustka do dobrej i lepiej płatnej pracy po zakończeniu studiów.

Lista certyfikatów do zdobycia:

CSWA
CSWA – Additive Manufacturing
CSWA – Electrical Design
CSWA – Sustainable Design
CSWP
CSWP – Drawing Tools
CSWP – MBD
CSWA – Simulation
CSWP – Simulation
CSWPA – Sheet Metal
CSWPA – Weldments
CSWPA – Sufacing
CSWPA – Mold Tools
3DEXPERIENCE Associate – Platform Explorer

Certyfikaty SOLIDWORKS dla studentów

 

Nowości SOLIDWORKS Education Edition 2019-2020

1.

Modelowanie siatek otwiera nowe możliwości projektowania

 • Łatwe tworzenie złożonych tekstur poprzez konwersję
  wyglądów 2D na rzeczywistą geometrię 3D
 • Możliwość używania plików siatki tak, jakby były bryłami,
  dzięki nowej segmentacji siatki
 • Automatyczne tworzenie szkiców 2D na przecięciach
  geometrii i płaszczyzn przy użyciu polecenia przecinania
Korzyści:

Zwiększone możliwości operowania na siatkach, usprawnienie inżynierii wstecznej i optymalizacji topologii.

2.

Nowe sposoby interakcji z SOLIDWORKS

 • Obsługa pokrętła z Microsoft Surface Studio
 • Udoskonalenia w zakresie rozpoznawania gestów szkicu,
  w tym splajnów i szczelin
 • Ulepszone gesty trybu dotykowego – obejmujące kopiowanie,
  zaznaczanie i przeciąganie oraz blokadę obrotu 3D
 • Spersonalizowane karty okienka zadań
Korzyści:

Zwiększona produktywność dzięki najnowszym urządzeniom i interfejsom SOLIDWORKS.

3.

Zwiększona produktywność SOLIDWORKS dzięki rzeczywistości rozszerzonej

 • Uproszczenie drogi z SOLIDWORKS do rzeczywistości
  rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) dzięki nowej opcji
  eksportu o nazwie Rzeczywistość Poszerzona (XR)
 • Pełna obsługa najnowszych typów kart grafcznych
  pozwala na zwiększenie ilości klatek na sekundę
Korzyści:

Wyższa wydajność i nowe sposoby interakcji z danymi CAD w trybach rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej.

4.

Szybsze tworzenie i praca z dużymi złożeniami

 • Twórz nowe złożenia w trybie „przeglądania dużego projektu”
 • Większa kontrola i użyteczność w zakresie ochrony własności
  intelektualnej dzięki ulepszonemu narzędziu Defeature
 • Zapisywanie złożeń jako części wieloobiektowych zapewnia
  więcej opcji i większą kontrolę
 • Automatyczne blokowanie obrotu łączników z biblioteki Toolbox
Korzyści:

Znaczne zwiększenie wydajności i optymalizacja toku pracy w przypadku dużych złożeń.

5.

Szybsza i bezproblemowa współpraca

 • Nowe opcje eksportu dla AEC i 3D Interconnect obsługują teraz import IFC
 • Trójwymiarowe adnotowanie części i złożeń (również
  z obsługą pióra/sterowania dotykowego)
 • Animacje można teraz eksportować do formatu .mp4, .fv,
  .mkv, .png i .jpg
Korzyści:

Więcej opcji importowania i eksportowania w celu ułatwienia współpracy.

6.

Zwiększone możliwości eDrawings

 • Wszystkie funkcje pomiarów, zaznaczania i rozstrzelania są
  teraz dostępne w eDrawings Viewer
 • Obsługa przeglądania nowych plików — JT, Parasolid, NX, ACIS
 • Oprogramowanie eDrawings Professional może teraz
  zapisywać w formacie HTML 3D w celu udostępniania plików
  w przeglądarce oraz w rzeczywistości rozszerzonej/wirtualnej
Korzyści:

Nowe możliwości udostępniania danych SOLIDWORKS i przeglądania innych formatów.

7.

Nowe, wydajne narzędzia do modelowania części

 • Częściowe zaokrąglenie i sfazowanie
 • Wykrywanie interferencji w częściach wieloobiektowych
 • Uproszczone wstawianie części z określoną konfiguracją
 • Połączone parametry materiałów i arkusza blachy dla blach
Korzyści:

Dodatkowe możliwości, dzięki którym modelowanie części w oprogramowaniu SOLIDWORKS jest wydajniejsze niż dotychczas.

8.

Większa elastyczność o kontrola rysunków

 • Widoki usuniętych sekcji umożliwiają wyświetlanie rozcięć
  modelu w wybranych lokalizacjach
 • Wskaźnik postępu otwierania rysunku
 • Edycja grubości granicy komórek
 • Niestandardowe znaczniki tabel otworów, numery i kolejności
Korzyści:

Nowe możliwości tworzenia widoków i większa kontrola nad rysunkami.

9.

Adnotacje 3D dla każdego

 • Narzędzie DimXpert Wymiarów nazywa się teraz
  MBD Dimension
 • MBD Dimension dostępne jest dla złożeń w oprogramowaniu
  SOLIDWORKS w wersji Standard i powyżej
 • Przenoszenie adnotacji ze źródła do części wyprowadzonych
  i odbitych w lustrze
 • Notatki, tabele i linie tabel gięcia arkusza blach w MBD
Korzyści:

Przyspieszenie dalszych procesów w zakresie wymiarów i tolerancji 3D.

10.

Wydajniejsze tworzenie konstrukcji spawanych

 • Łatwe pozycjonowanie szkicu profilu konstrukcji spawanej
 • Udoskonalenia wykończenia narożników
 • Wieloedycyjne profile konstrukcyjne
Korzyści:

Większa wydajność podczas pracy z profilami konstrukcyjnymi.


Masz dodatkowe pytania dotyczące oprogramowania “SOLIDWORKS Education Edition 2019-2020”?  Skontaktuj się z nami korzystając z poniższego formularza lub zadzwoń +22 339 64 00 i uzyskaj wszelkie potrzebne informacje.