Nowy Service Pack 1 dla PMDesk 2017 umożliwia pracę bez systemu PDM – poznaj pozostałe aktualizacje

Service Pack 1 dla PMDesk 2017

Dostępna jest najnowsza wersja systemu PMDesk 2017 SP1, wprowadzająca szereg nowych funkcjonalności oraz usprawnień dla użytkowników.  Kluczową aktualizacją jest możliwość pracy PMDesk bez systemu PDM. Wszyscy użytkownicy posiadający aktywną usługę subskrypcji mogą zainstalować bezpłatnie aktualizację systemu.  W celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania oraz pomocy przy aktualizacji Service Pack 1 dla PMDesk należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego DPS Software (tel.: 800 40 50 50, e-mail: wsparcie@dps-software.pl).

Nowe funkcjonalności oraz zmiany wprowadzone w systemie PMDesk 2017 SP1:

  • Praca w PMDesk bez PDM. Najnowsza wersja programu umożliwia instalację i użytkowanie systemu w firmach, które nie posiadają systemu SOLIDWORKS PDM. Podczas instalacji serwera PMDesk dostępne są dwa rodzaje instalacji: „Integracja systemu PMDesk z SOLIDWORKS PDM” oraz „Brak integracji z SOLIDWORKS PDM”. Wersja PMDesk, która nie wykorzystuje systemu PDM zapisuje dokumenty podłączone do zadań oraz projektów na dysku sieciowym.
  • Statusy projektów. W widoku graficznym przedstawiony jest aktualny status projektu wraz z procentem realizacji całego projektu. Dzięki tej funkcji możemy sprawdzić, czy projekt jest realizowany zgodnie z harmonogramem, czy jest opóźniony oraz czy opóźnienie mieści się w tolerancji.

System zarządzania projektami - PDM do zarządzania projektami w firmie

  • Sprawdzenie daty wybranego zadania z wykresu Gantta. Nowa wersja PMDesk pozwala wyświetlić datę wybranego zadania na liście projektów. Dzięki tej funkcji możemy sprawdzić dla wszystkich projektów na przykład daty przeglądów.
  • Wybór kierownika projektu na karcie projektu. W nowej wersji PMDesk kierownika projektu możemy zdefiniować bezpośrednio w oknie tworzenia projektu. W poprzedniej wersji PMDesk kierownika projektu definiowało się w oknie zespołu projektowego.
  • Grupy użytkowników. Grupy użytkowników pozwalają na przypisanie użytkowników do definiowanych grup. Grupy użytkowników możemy wykorzystać m.in. w oknie zajętości zasobów do sprawdzenia na przykład zajętości osób z Działu Konstrukcji.
  • Dodanie okna informacje o projekcie. Okno pozwala na wyświetlanie podstawowych informacji o projekcie. Okno informacji o projekcie pozwala również na otworzenie plików, które są dołączone do projektu.
  • Możliwość otworzenia wielu wykresów Gantta. Nowa wersja systemu pozwalana na otworzenie wielu okien wykresu Gantta w jednym oknie PMDesk. Przy zmianie zakładki z wykresem Gantta automatycznie zmienia się aktywny projekt w PMDesk, dzięki temu dostępne są wszystkie narzędzia dla aktywnego projektu.

Aktualizacja PMDesk 2017 service pack 1

  • Możliwość włączenia edycji zadania z kalendarza. Dzięki tej funkcjonalności możemy przeglądać zadania w widoku kalendarza oraz z poziomu kalendarza wyświetlać szczegóły zadań. Możemy również z poziomu kalendarza przesuwać zadania na inne terminy.

Pracujemy nad kolejnym service packiem

Nie ustajemy w rozwijaniu naszego autorskiego narzędzia. Obecnie pracujemy nad wersją PMDesk 2017 SP2, która przyniesie kolejne nowe funkcjonalności m.in.: opcję wstrzymania projektu i zwolnienia zasobów, zwiększenia wydajności systemu oraz opcją użytkownik nieaktywny.

 


Zainteresował Cię przedstawiony temat i masz dodatkowe pytania?  Myślisz o wdrożeniu systemu do zarządzania projektami?  Potrzebujesz integracji z ERP? A może jesteś zainteresowany prezentacją naszych rozwiązań?  Skontaktuj się z nami korzystając z poniższego formularza: