Rozszerzenie wydawania dokumentacji zostało opracowane w celu usprawnienia procesu wydawania oraz przyjmowania dokumentów w nadzorowany sposób.

Większość firm wpisuje informacje o wydanej dokumentacji na produkcję do plików MS Excel lub innych rejestrów. Takie działanie wymaga ręcznego przepisania wielu danych, co zajmuje czas i stwarza ryzyko pomyłki. Dzięki zastosowaniu dodatku, można tą czynność zautomatyzować.

Dodatek uruchamiany jest na pliku lub grupie plików. Następnie automatycznie pobiera informacje potrzebne do wpisania na listę wydawanej dokumentacji. Lista informacji, jaką dodatek pobiera z pliku jest konfigurowalna i można ją dostosować do indywidualnych potrzeb.

Dodatek pozwala wyszukać dokumentację, która jest aktualnie używana przez dany wydział, gniazdo lub stanowisko. Dzięki zastosowaniu dodatku można sprawdzić całą dokumentacje wydaną do danego wyrobu oraz skontrolować, czy wydrukowana kopia dokumentacji znajdująca się na produkcji jest aktualna.

Dzięki zastosowaniu dodatku nadzorowane wydanie dokumentacji możemy spełnić wymagania systemu ISO odnoście wydania dokumentacji na produkcje, usprawnić pracę konstruktorów i technologów oraz wyeliminować błędy związane z nieaktualną dokumentacją wydaną na produkcję.

Podstawowe funkcje rozszerzenia:

  • Wydawanie dokumentacji na produkcję w nadzorowany sposób.
  • Automatyczne pobieranie danych potrzebnych do prowadzenia rejestru wydanej dokumentacji.
  • Drukowanie dokumentacji z odpowiednimi adnotacjami.
  • Wyszukiwanie dokumentacji wydanej na: stanowisko, gniazdo, wydział.
  • Wysyłanie informacji o wydaniu dokumentacji.

POWRÓT DO LISTY ROZSZERZEŃ