Rozszerzenie pozwala na automatyczne generowanie rysunków z wybranych plików modeli SOLIDWORKS. Tworzenie rysunków odbywa się poprzez wykorzystanie szablonu rysunku ze zdefiniowanymi wcześniej rzutami. Dodatkowo podczas generowania rysunku istnieje możliwość przepisania zmiennych z karty danych modelu do karty rysunku. Dodatek jest uniwersalny, a jego ustawienia są dostępne w narzędziu Administracji PDM.

Działanie dodatku:

  • Zaznaczamy modele 3D, dla których mają zostać utworzone automatycznie rysunki.
  • Wybieramy z menu kontekstowego Narzędzia -> Utwórz rysunek.
  • Wybieramy folder docelowy, w którym zostaną zapisane rysunki.
  • Wybieramy szablony rysunków osobno dla części i dla złożeń.
  • Zaznaczamy pliki i klikamy Utwórz. Po tej operacji zostają automatycznie utworzone rysunki dla każdego z zaznaczonych modeli SOLIDWORKS.

 


 
POWRÓT DO LISTY ROZSZERZEŃ