Rozszerzenie pozwala na automatyczne generowanie plików DWF z dokumentacji AutoDesk Inventor w trakcie umieszczania nowej wersji pliku na serwerze SOLIDWORKS PDM. Wygenerowanie pliku DWF można również uzyskać poprzez zmianę stanu pliku w trakcie obiegu dokumentacji.
W trakcie generowania pliku DWF mogą zostać również skopiowane właściwości znajdujące się w źródłowym pliku Inventora.

Rozszerzenie pozwala na skonfigurowanie:

  • Nazw przejść, dla których jest generowany plik DWF.
  • Rozszerzenia plików Inventor, dla którym mają generować się pliki DWF.
  • Określenie sposobu nazewnictwa wynikowych plików DWF.

 

POWRÓT DO LISTY ROZSZERZEŃ