Pracodawco otrzymaj dofinansowanie szkoleń i kształcenia ze środków KFS

Dofinansowanie szkoleń ze środków KFS 2021 - dps software - solidworks

Aż 205 mln zł. Taką kwotą Krajowy Fundusz Szkoleniowy przeznaczy w 2021 r. na wsparcie pracodawców w zakresie szkoleń i kształcenia ustawicznego pracowników i ich samych. Ale to nie wszystko, bo na ten sam cel z rezerw KFS zabudżetowano dodatkowe 50 mln zł w celu realizacji tzw. Priorytetów Rady Rynku Pracy. Kto dokładnie może otrzymać środki i w jaki sposób o nie zawnioskować? Zestawienie najważniejszych informacji poniżej.

Dla kogo?

Skorzystają pracodawcy, czyli podmioty zatrudniające pracowników na podstawie umowy o pracę. Tylko ta forma zatrudnienia uprawnia pracodawców do wnioskowania o przyznanie środków z budżetu KFS.

Na co przeznaczyć środki?

Możliwości jest kilka. Przede wszystkim, na kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy dla Twoich pracowników i Ciebie. Możesz również zawnioskować o sfinansowanie potrzeb szkoleniowych, które będzie można realizować dzięki środkom KFS. Finansowaniu podlegają też niezbędne badania lekarskie i psychologiczne, a także ubezpieczenia o następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Szczegółowe informacje o priorytetach wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021 znajdują się w dokumencie PDF – pobierz.

Co zrobić, aby otrzymać wsparcie?

Wystarczy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, ale wcześniej należy wybrać podmiot szkolący/instytucję szkoleniową, która zaproponuje kursy do wyboru zgodnie z występującym zapotrzebowaniem. Poniższa grafika pokazuje co krok po kroku należy zrobić, aby otrzymać środki z KFS.

Dofinansowanie szkoleń ze środków KNF 2021 - dps software - solidworks

Pamiętaj, jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymasz środki na sfinansowanie kształcenia ustawicznego Twoich pracowników i Ciebie w wysokości:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS – gdzie wykorzystać?

Na przykład w DPS Software. Co oferujemy?

  1. Szkolenia z zakresu obsługi oprogramowania inżynierskiego jak SOLIDWORKS CAD, Simulation, Composer, Visualize, SWOOD, PDM, DRAFTSIGHT, CAM: SolidCAM, ALPHACAM, SURFCAM na każdym poziomie zaawansowania.
  2. Szkolenia tradycyjne, z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa, zarówno we własnych centrach szkoleniowych, jak również w siedzibie klienta, oraz szkolenia online.

Oprogramowanie inżynierskie znamy od podszewki, a wiedzą o tym jak z niego korzystać, by projektowanie było proste i przyjemne, dzielimy się od lat, prowadząc profesjonalne szkolenia dla inżynierów i konstruktorów z całej Polski.

Czy wiesz, że jak dotąd podczas ponad 3 000 szkoleń przeszkoliliśmy około 20 000 osób?

Dysponujemy 7 salami szkoleniowymi zlokalizowanymi w 6 miastach w Polsce: w Warszawie, Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu Poznaniu i Gdańsku, a zespół ponad 15 trenerów z pasją i chęcią dzieli się wiedzą na każdym poziomie zaawansowania, którą na bieżąco aktualizuje.

Co ważne DPS Software spełnia również wymagania normy ISO 9001:2015 do prowadzenia działalności w zakresie:

Czy jeszcze zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o dofinansowanie z KFS?

Nie trzeba wspominać, jak dużą korzyść stanowią szkolenia i kształcenie ustawiczne, zarówno dla samego pracownika, jak i dla pracodawcy. Z kolei wsparcie udzielane na ten cel przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy to niepodważalny argument, by skorzystać z tej możliwości.

Zapraszamy do kontaktu, udzielimy wsparcia w zakresie złożenia wniosku, pomagając w określeniu potrzeb szkoleniowych, doborze szkoleń w odpowiedzi na nie oraz w uzasadnieniu wniosku. 

Skontaktuj się ze mną wypełniając poniższy formularz lub zadzwoń +48 601 240 070.

Skontaktuj się ze mną