PERFEKCYJNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

System usprawnia zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów. PMDesk wspomaga cały proces realizacji projektu od pomysłu, poprzez konstrukcję, technologię, produkcję, aż do wycofania wyrobu z produkcji. Usprawnia także komunikację pomiędzy działami w firmie, zaangażowanymi w pracę nad projektem.

WYKRESY GANTTA, ŚLEDZENIE ZAJĘTOŚCI ZASOBÓW, INTEGRACJA Z SOLIDWORKS

System PMDesk można zintegrować z narzędziem do zarządzania dokumentacją – SOLIDWORKS PDM, posiada również indywidualną listę zadań dla każdego pracownika w firmie oraz okno dla użytkowników programu SOLIDWORKS.

System PDM pozwala wyeliminować błędy projektowe, umożliwia ponowne użycie już zaprojektowanych danych, co przekłada się na czas i pieniądze. Dzięki oprogramowaniu PDM Professional dokumentacja około-projektowa będzie uporządkowana, dobrze zarządzana oraz w pełni gotowa na audyt systemu ISO. Oprogramowanie PMDesk pozwala śledzić rzeczywisty postęp prac w projekcie, tworzyć harmonogramy w formie wykresów Gantta, zarządzać dostępnymi zasobami oraz zarządzać wszystkimi projektami w firmie w jednym narzędziu.

Funkcjonalności

Ewidencja prowadzonych projektów.
Łatwa kontrola nad statusem projektów dzięki, liście projektów wraz ze statusami oraz wyświetlanie wszystkich projektów i zadań w formie wykresu Gantta. Automatyczne tworzenie historii projektu oraz możliwość tworzenia raportów.

Harmonogramowanie projektów.
Tworzenie harmonogramów w formie wykresów Gantta. Definiowanie zadań w trybie graficznym z automatycznym sprawdzaniem zajętości zasobów w innych projektach.

Monitorowanie zajętości zasobów.
Automatyczne informowanie o konfliktach zajętości zasobów. Wyświetlanie zajętości zasobów w wybranym przedziale czasu.

Indywidualna lista zadań dla każdego pracownika.
Łatwe łączenie danych z systemu SOLIDWORKS PDM z przydzielanymi zadaniami. Możliwość podłączania plików CAD do zadań.
Tworzenie snapshotów.
System pozwala na zapis do archiwum stanu projektu na dany dzień. Dzięki takiej funkcjonalności można porównywać zaplanowany harmonogram projektu do stanu rzeczywistego.
Integracja z systemami ERP i CRM.
PMDesk pozwala na wymianę danych odnośnie danych projektów z systemami klasy ERP oraz pobieranie danych odnośnie klientów z systemów CRM. Dane są pobierane on-line, dzięki czemu są one zawsze aktualne.
Integracja z SOLIDWORKS CAD.
Dzięki połączeniu z programem SOLIDWORKS CAD konstruktor pracujący w systemie PMDesk ma zawsze aktualną listę zadań do wykonania, może łatwo raportować wyniki swojej pracy do kierownika projektu oraz dodawać do zadań efekty swojej pracy w postaci plików CAD. Wszystkie opcje są dostępne bezpośrednio z programu SolidWorks, co znacznie ułatwia pracę konstruktorom.
Raportowanie.
System PMDesk ma ogromne możliwości w zakresie raportowania. PMDesk posiada raporty: wykorzystania budżetu, wykonania prac, opóźnień w projekcie, zajętości zasobów, konfliktów zasobów oraz raporty czasów spędzonych nad zadaniami. W systemie możemy wykonać również raporty dostosowane do własnych potrzeb przy użyciu Microsoft Reporting Services (SSRS).
Zarządzanie zasobami.
Oprócz zarządzania zasobami osobowymi, system umożliwia także zarządzanie zasobami materiałowymi. Przydzielenie zasobu osobowego lub materiałowego wpływa na wykorzystanie budżetu dla danego projektu.
Import/Eksport danych.
System umożliwia importowanie i eksportowanie danych projektów do formatu XML i CSV.
Zarządzanie klientami.
W systemie można tworzyć listy klientów oraz dla każdego z klientów można tworzyć historię kontaktów.
Wersje językowe.
PMDesk jest dostępny w polskiej, niemieckiej i angielskiej wersji językowej. Więcej o PMDesk po angielsku można przeczytać tutaj.

 

Interfejs

PMDesk Raporty opóżnionych zadań oraz zadań osoby
PMDesk Lista zadań oraz kalendarz uczestnika projektu
PMDesk Lista zadań w SOLIDWORKS
PMDesk - Zarządzanie dokumentacją projektową Wykres Gantta
PMDesk Raport wykorzystania budżetu
PMDesk Wykres dostępności zasobów
PMDesk Parametry zadania
PMDesk Parametry użytkowników
PMDesk Lista klientów
PMDesk Dane projektu
PMDesk Zakładanie projektu
PMDesk Harmonogram Gantta
PMDesk Lista projektów i podprojektów

Wideo

Pakiety

Editor

Interfejs przeznaczony dla kierowników projektu oraz kierowników działów biorących udział w projekcie. Pakiet pozwala m.in. na: tworzenie harmonogramów, zarządzanie dostępnymi zasobami, przydzielanie zadań oraz śledzenie postępów w projektach. Licencja pozwala dodatkowo również na wykonywanie wszystkich operacji, które umożliwia licencja Contributor.

Contributor

Pakiet pozwala na wyświetlanie zadań dla danej osoby. Lista zadań może być widoczna bezpośrednio z okna programu SOLIDWORKS oraz jako osobna aplikacja. Pasek SOLIDWORKS jest idealny dla konstruktorów, który pracują w oprogramowaniu SOLIDWORKS i nie muszą się przełączać się do innego programu, żeby zobaczyć aktualną listę prac do wykonania.

Pozostałe rozwiązania z kategorii zarządzanie

PDM Standard

czytaj więcej

Zarządzanie danymi usprawniające współpracę zespołów projektowych i zwiększające innowacyjność

PDM Professional

czytaj więcej

Zarządzanie danymi usprawniające współpracę zespołów projektowych i zwiększające wydajność

SOLIDWORKS Mange

czytaj więcej

Zaawansowany system zarządzania danymi i przepływem informacji, poszerza możliwośći SOLIDWORKS PDM

PMDesk

czytaj więcej

Oprogramowanie do zarządzania projektami, zintegrowane z SOLIDWORKS i SOLIDWORKS PDM

Rozszerzenia

czytaj więcej

Rozszerzenia, które znacząco zwiększają funkcjonalność systemów CAD/CAM/CAE/PDM

Integracje

czytaj więcej

Poznaj zakres, korzyści oraz proces integracji systemów CAD/CAM/CAE/PDM z ERP

ENOVA 365

czytaj więcej

Innowacyjny system ERP dostępny z poziomu przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej

DOCUWARE

czytaj więcej

Oprogramowanie do cyfrowego obiegu dokumentów, które pozwala na całkowite wyeliminowanie papieru

Zaufali nam


Referencje – Video Case Study


Kontakt z Doradcą 


Ważne informacje i promocje