PMDesk 2018 SP1 – nowe funkcje w systemie do zarządzania projektami

PMDesk 2018 nowości zarządzanie projektami

PMDesk jest autorskim oprogramowaniem DPS Software usprawniającym zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów. Najnowsza aktualizacja systemu PMDesk 2018 SP1 wprowadza szereg nowych funkcjonalności dla użytkowników oraz zwiększa wydajność systemu. Wszyscy użytkownicy posiadający aktywną usługę subskrypcji PMDesk mogą bezpłatnie zainstalować  aktualizację systemu.

W celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania oraz pomocy przy aktualizacji PMDesk należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego DPS Software (tel.: 800 40 50 50, e-mail: wsparcie@dps-software.pl).

Nowe funkcjonalności wprowadzone w PMDesk 2018 SP1:

 • Integracja z klientem pocztowym. Opcja pozwala na skonfigurowanie synchronizacji zadań z PMDesk oraz kalendarza w Outlook (obsługiwane są również konfiguracja dla innych klientów pocztowych). W celu ustawienia integracji z Outlook należy wejść do konfiguracji programu włączyć powiązanie z klientem pocztowym oraz wprowadzić parametry serwera SMTP. Po włączeniu integracji wszystkie zadania będę aktualizowane z poziomu PMDesk w kalendarzu Outlook. Jeśli zadanie zmieni planowaną datę realizacji lub zostanie usunięte w PMDesk to również takie zmiany zostaną przekazane do kalendarza w Outlook.

 • Dodanie opcji ustawiania projektów podrzędnych w trakcie tworzenia i edycji projektu. Funkcja umożliwia przypisanie projektów podrzędnych w momencie tworzenia nowego projektu oraz w czasie edycji danych projektu. Funkcjonalność ta pozwala na większe możliwość podczas planowania projektów. Dzięki tej funkcjonalności w trakcie definiowania projektu możemy podzielić go na mniejsze etapy zawarte w podprojektach.

 • Dodanie pola „Deadline” do zadań. Funkcja pozwala na ustawienie daty ostatecznej dla zadania, której przekroczenie będzie sygnalizowane za pomocą komunikatu. Jest to data, która oznaczona jest na wykresie Gantta zieloną strzałką. Data sygnalizuje najpóźniejszą datę wykonania zadania.

 • Możliwość grupowania projektów poprzez opcje zwiń i rozwiń. W zakładce „Widok” w opcji „grupowanie” dodano przyciski zwijania oraz rozwijania harmonogramów na wykresie Gantta. Pozwalają one na szybkie manewrowanie bardziej szczegółowym podglądem projektów, etapów i zadań.

 • Zwiększenie wydajności funkcji „Wykonane Prace”. Opcja pozwala na przegląd wykonanych prac w projektach. Funkcja w najnowszej wersji PMDesk została przebudowana, dzięki czemu wczytanie danych wykonanych prac jest znacząco szybsze.

 • Zwiększenie wydajności weryfikacji konfliktów zasobów. W porównaniu do poprzedniej wersji zwiększona została wydajność i poprawione działanie informacji o występujących konfliktach zasobów pomiędzy projektami.

 • Zwiększenie wydajności i usprawnienie kalendarza zasobów. Zoptymalizowany został również mechanizm wczytywania i wyświetlania danych w kalendarzu zasobów, dzięki czemu cały proces przeglądania, analizy oraz modyfikowania kalendarza przebiega sprawniej.

 • Zwiększenie wydajności okna edycji zadania. Okno definiowania zadania zostało zoptymalizowane, dzięki czemu otwieranie zadań z wykresu Gantta oraz listy zadań trwa znacząco krócej.
 • Aktualizacja danych użytkowników z systemu PDM. Nowa wersja PMDesk pozwala na aktualizację danych użytkowników, który mają zintegrowane logowanie z systemem PDM.

 

Aktualnie pracujemy nad wersją PMDesk 2018 SP2, w której pojawią się m.in.:

 • Dodanie opcji przydzielania zadań do grup użytkowników wraz z opcją automatycznego przydzielania wolnej osoby z danej grupy,
 • Rozbudowa opcji raportowania budżetu o dodatkowe zasoby,
 • Kontrola dostępności dodatkowych zasobów.