PMDesk 2018 SP2 – nowe funkcje w systemie do zarządzania projektami

Service Pack 2.0 dla PMDesk

Najnowsza wersja systemu PMDesk 2018 SP2 wprowadza szereg nowych funkcjonalności dla użytkowników oraz zwiększa wydajność systemu. Wszyscy użytkownicy posiadający aktywną usługę subskrypcji PMDesk mogą zainstalować bezpłatnie aktualizację systemu.

Oprogramowanie PMDesk jest autorskim oprogramowaniem DPS Software usprawniającym zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów.  W celu uzyskania najnowszej wersji oprogramowania oraz pomocy przy aktualizacji PMDesk należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Technicznego DPS Software (tel.: 800 40 50 50, e-mail: wsparcie(at)dps-software.pl).

Nowe funkcjonalności wprowadzone w PMDesk 2018 SP2:

  • Możliwość przydzielenia zadania do grupy użytkowników. W oknie tworzenia zadania zostało dodane pole, które pozwala na przypisanie zadania do wcześniej zdefiniowanej grupy użytkowników. Pozwala to na wczesnym etapie projektu na określenie potrzebnych zasobów do projektu, a później na szybki wybór użytkownika z danej grupy, który ma realizować zadanie.
  • Dodanie funkcji automatycznego dopasowania użytkowników z grupy. Funkcja umożliwia automatyczny wybór wolnej osoby z wybranej grupy. System sprawdza kto z danej grupy jest dostępny w planowanym czasie zadania i przydziela do zadania pierwszą wolną osobę z danej grupy. Dzięki temu w szybki sposób można przydzielać wolne zasoby do realizacji zadań.

PMDesk 2018 SP2 - dopasowanie użytkowników z grupy

  • Dodanie możliwości wprowadzania dodatkowych kosztów do budżetu. Do okna edycji zadania oraz  budżetu projektu została dodana funkcja dodawania kosztu w projekcie. Dodatkowy koszt może być uzależniony od czasu w jakim jest wykorzystywany oraz od ilości wykorzystywanego zasobu. Dzięki temu można dokładnej mierzyć wykorzystanie budżetu projektu.

Dodawanie dowolnego kosztu budżetu - PMDesk 2018 Sp2

  • Wykresy w oknie wykorzystania budżetu. Wykresy które zostały dodane do zakładki budżetu mają na celu graficzną wizualizację wykorzystania zasobów, kosztów projektu, czasu pracy pracowników oraz grup użytkowników.

Wykresy i dowolny element budżetu - PMDesk 2018 Sp2

  • Sprawdzenie konfliktów zasobów w zadaniach. We wcześniej wersji PMDesk były sprawdzane jedynie osoby, które są przydzielone do zadań. W najnowszej wersji PMDesk mamy możliwość dodawania zasobów, które podczas dodawania do zadań są weryfikowane pod względem zajętości.

Konflikty zasobów - nowa funkcjonalność PMDesk 2018

  • Dodanie funkcji umożliwiającej pracę łączoną w PMDesk z PDM. W najnowszej wersji oprogramowania PMDesk, mamy możliwość pracy na licencji Contributor na komputerach bez zainstalowanego PDM podczas, gdy licencje Editor mogą być zintegrowani z systemem PDM. Użytkownicy nie posiadający licencji PDM maja możliwość podglądu swojej listy zadań oraz zgłaszania postępu w przydzielonych zadaniach.
  • Rozszerzenie funkcjonalności zasobów. W najnowszej wersji oprogramowania PMDesk do okna dodawania zasobów zostały dodane pola, które pozwalają dokładanie opisać zasób m.in.: jednostka wykorzystywanego zasobu oraz opcję sprawdzania konfliktu zasobów.

Wstążka zasoby w PMdesk

Aktualnie pracujemy nad wersją PMDesk 2018 SP3, w której pojawią się m.in.:

  • Powiązanie statusu projektu PMDesk z PDM.
  • Pola użytkownika w oknie dodawania zadania.
  • Wyświetlanie listy plików powiązanych z projektem, które zostały podłączone do zadań.

Obejrzyj  webinar i poznaj narzędzie PMDesk


Zainteresował Cię przedstawiony temat i widzisz oprogramowanie PMDesk w swojej firmie?  Chciałbyś uzyskać więcej informacji?  A może jesteś zainteresowany prezentacją naszych rozwiązań?  Skontaktuj się z nami korzystając z poniższego formularza lub zadzwoń +22 339 64 00: