Jeszcze lepsze zarządzanie projektami – prezentujemy nowości PMDesk 2017 SP3

Nowości PMDesk 2017 SP3

Kolejny etap rozwijania PMDesk 2017 został ukończony. Możemy już zaprezentować nowe usprawnienia oprogramowania. Kluczowe funkcje zostały dodane przez dział programistyczny DPS Software. Zachęcamy do zapoznania się z nowościami PMDesk 2017 SP3.

Zmiany wprowadzone w PMDesk 2017 SP3:

  • Dodanie opcji „projekt wstrzymany”. Do systemu została wprowadzona opcja pozwalająca na wstrzymywanie i zwalanie zasobów z projektu. Po zmianie statusu projektu na „projekt wstrzymany” zadania z takiego projektu nie są wyświetlanie na liście zadań do wykonania. Dodatkowo zasoby przypisane do tego projektu są automatycznie zwalniane. W przypadku decyzji o ponownej realizacji projektu, wystarczy zmienić stan projektu, a wszystkie zadania i zasoby są ponownie podłączane do projektu.

PMDesk 2017 SP3 - nowości - system zarządzania dokumentami i projektami

  • Możliwość podziału zadania na części. W przypadku przerwania pracy nad zadaniem system umożliwia podzielenie takiego zadania na części. Części zadania można przenosić w trybie graficznym lub w razie potrzeby połączyć ponownie w jedno zadanie.

PMDesk 2017 SP3 - nowości - system zarządzania dokumentami i projektami

  • Dopuszczalne odchylenie terminu wykonania zadania. System pozwala na określenie tolerancji opóźnienia w zadaniach, podając wartość opóźnienia w procentach. Funkcja może zostać wykorzystana w przypadku zarządzania projektami w metodyce PRINCE2 (zarządzanie z wykorzystaniem tolerancji w PRINCE2). Tolerancje służą do określania akceptowalnych granic, które mogą odbiegać od założonych wskaźników. W systemie PMDesk, jeśli zostaną przekroczone dopuszczalne tolerancje czasu wykonania zadania, wówczas takie informacje pojawią się automatycznie w statusie projektu.

PMDesk 2017 SP3 - nowości - system zarządzania dokumentami i projektami

  • Dopuszczalne odchylenie czasu wykonania projektu. Tak, jak w przypadku dopuszczalnego odchylania dla zadania, możemy takie odchylenie zdefiniować na poziomie projektu. W przypadku zdefiniowania odchylenia dla projektu wszystkie zadania domyślnie przyjmują taką wartość odchylenia.

PMDesk 2017 SP3 - nowości - system zarządzania dokumentami i projektami

  • Rozbudowa możliwości raportowania. Oprócz zdefiniowanych raportów tj.: wykonanych zadań, wykorzystania budżetu, opóźnionych zadań oraz możliwość tworzenia dedykowanych raportów w Microsoft SQL Server Reporting Services, została wprowadzona możliwość tworzenia raportów poprzez zapytania SQL. Raporty możemy tworzyć poprzez wprowadzenie zapytania SQL w administracji systemu oraz udostępnienie jego wyników w oknie raporty. Konfigurację raportów należy wykonywać w menu Administracja->Raporty SQL, a wyniki raportów są automatycznie aktualizowane w trakcie trwania projektów na podstawie danych wprowadzonych do systemu.

PMDesk 2017 SP3 - nowości - system zarządzania dokumentami i projektami

  • Zwiększenie wydajności wykresu Gantta. W systemie został stworzony nowy mechanizm wczytywania wykresów Gantta. Dzięki temu wczytywanie wykresów w porównaniu do poprzedniej wersji trwa nawet o połowę krócej.

 

  • Dodanie kolumny „rzeczywista data zakończenia projektu”. Kolumna ta jest automatycznie aktualizowana na podstawie daty ostatniego zadania w projekcie. W trakcie zmian w harmonogramie data ta zostaje automatycznie zaktualizowana na liście projektów.

PMDesk 2017 SP3 - nowości - system zarządzania dokumentami i projektami

  • Możliwość zmiany parametrów połączenia do bazy danych. W nowej wersji PMDesk mamy możliwość szybkiej zmiany parametrów połączenia do bazy danych. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne w przypadku posiadania bazy testowej i produkcyjnej. Możemy wówczas szybko przełączać się pomiędzy poszczególnymi bazami PMDesk.

 

W najnowszej wersji PMDesk nastąpiła również zmiana wymaganej wersji .NET Framework. Najnowsza wersja systemu PMDesk 2017 SP3 wymaga zainstalowanego .NET Framework 4.6. Zmiany mają na celu zwiększenie wydajności systemu.

Przeczytaj również:

Obecnie pracujemy nad wersją PMDesk 2018 w której zostaną dodane nowe funkcjonalności usprawniające pracę m.in.: możliwość dodawania własnych pól w danych projektu oraz możliwość przywrócenia harmonogramu ze snapshota.


Zainteresował Cię przedstawiony temat i masz dodatkowe pytania?  Chciałbyś otrzymać wersję DEMO oprogramowania?  A może jesteś zainteresowany prezentacją naszych rozwiązań?  Skontaktuj się z nami korzystając z poniższego formularza lub zadzwoń pod numer +22 339 64 00: