Nowości Alphacam 2014 R2

alphacam-nowosci-r2

Nowości Alphacam 2014 R2

Zapoznaj się z najważniejszymi nowościami Alphacam 2014 R2.

Alphacam 2014 R2 swoją premierę na świecie miał dnia 22.05.2014. Zespół inżynierów DPS Software zakończył przygotowanie polskiej wersji językowej i już wkrótce najnowsza wersja oprogramowania zostanie dostarczona klientom.

Producent wprowadził wiele zmian czyniących pracę w Alphacam jeszcze przyjemniejszą. Są to między innymi:

Rozpoznawanie cech modelu

Okienko automatycznego rozpoznawania cech modelu posiada teraz przyjazny użytkownikowi, intuicyjny interfejs. Zastosowano zakładki, rysunki obrazujące funkcje i wskazówki pojawiające się po najechaniu myszką na wybrane opcje.

alphacam2014_r2_1

Główne usprawnienia w Rozpoznawaniu cech modelu

 • Poprawione rozpoznawanie nieprzelotowych otworów.
 • Wszystkie cechy mogą być rozpoznane na aktualnej płaszczyźnie pracy (jeśli to możliwe) lub na aktywnej warstwie użytkownika (jeśli istnieje).
 • Rozpoznawanie bardzo małych fazek otworów.
 • Nowe menu i przyciski aby stworzyć rozwiniętą na średnicy płaszczyznę pracy z cylindrycznej ściany modelu bryłowego (tylko w module Lathe).
 • Nowa opcja w oknie Automatycznego rozpoznawania cech modelu aby umieścić otwory promieniowo na rozwiniętej płaszczyźnie pracy (tylko w module Lathe).
 • Dodano opcje w oknie Konfiguracji cech modelu, aby ustawić preferowane kierunki narzędzia dla wewnętrznych i zewnętrznych ścieżek.
 • Podczas rozpoznawania otworów do wiercenia w różnych pozycjach, zostaną automatycznie utworzone płaszczyzny pracy, tak aby ich oś Z była w tym samym kierunku co globalna oś Z.
 • Wiele ulepszeń dla brył i lepsze usuwanie duplikatów otworów.
 • Polecenie rozpoznawania otworów do wiercenia – jeśli wyłączysz opcje „Rozpoznaj wszystkie koncentryczne elementy” i „Ustaw współrzędną Z najwyższego otworu koncentrycznego”, rozpoznawanie będzie szybsze (zwłaszcza dla skomplikowanych modeli). Otwory nie będą miały poziomu Z ustawionego na najwyższym otworze (poprawka).
 • Nowa opcja „Ustaw poziom Z ręcznie” w okienku rozpoznawania otworów do wiercenia.
 • Dodano nową opcję pozwalająca ograniczyć głębokość otworów przelotowych przy automatycznym rozpoznawaniu cech.
 • Resetowanie geometrii poziomów Z – dolny poziom Z będzie ustawiony na najniższym, a nie na najwyższym punkcie zaznaczonej krawędzi.

Optymalizer ścieżki 5-Osiowej

Optymalizer pozwala na ulepszenie ścieżek narzędzia dla obróbek w 4- i 5-osiach płynnych. Alphacam 2014 R2 posiada nowe, potężne narzędzie pozwalające na analizowanie obróbek 5-osiowych w zależności od konfiguracji maszyny i ograniczeń osi obrotowych.

Możliwość ustawienia nowego zakresu kątów osi obrotowych pozwoli na wierną symulację zachowania się tych osi podczas obróbki.

alphacam2014_r2_2

Zaciski i uchwyty

Ulepszenia zacisków i uchwytów umożliwiają dokładniejsze pozycjonowanie i lepszą kontrolę kolizji.

alphacam2014_r2_3

Teraz masz możliwość ustawienia geometrii ograniczającej i/lub pozycjonującej w celu lepszego ustawienia zacisków i uchwytów niezależnie od siebie i od obrabianego materiału.

Interfejs użytkownika

Więzy

Podczas edycji więzów można teraz korzystać z klawiszy klawiatury Enter, Tab, strzałka w górę i w dół, aby potwierdzić wpisane wartości. Możesz, także przeciągać parametry na liście aby zmienić ich kolejność.

alphacam2014_r2_4

Parametry, które zostały edytowane są teraz wyświetlane na czerwono, a te których pozycja została zmieniona na niebiesko. Kolejność parametrów nie wpływa na ich zachowanie, jest to tylko dla wygody użytkownika.

Podświetlanie operacji wymagającej zaktualizowania

alphacam2014_r2_5

Aby było jasne, że operacja wymaga aktualizacji, teraz poza wyświetleniem gwiazdki obok nazwy operacji, cała nazwa zostanie wyświetlona na niebiesko.

Nowe rysunki narzędzi

alphacam2014_r2_6

Nesting

Nesting zestawu części

Każda część do nakładania, może zostać oznaczona jako część zestawu. Spowoduje to nakładanie wszystkich części zestawu na tym samym arkuszu.

alphacam2014_r2_7

Arkusze i obszar wolny od nakładania

Teraz masz możliwość zdefiniowania obszaru, na którym nie będą nakładane części i zostanie to zastosowane do kolejnych arkuszy.

alphacam2014_r2_9

Nesting w otworach

W najnowszej wersji pojawiła się funkcja zapobiegająca nakładania elementów w otworach.

Nowości Alphacam 2014 R2 – kliknij, pobierz (.pdf)

» Nowości Alphacam 2014 R1 (.pdf)
» Nowości Alphacam V8 (.pdf)