Nowe funkcje w oprogramowaniu SOLIDWORKS 2022 CAE #TOP10

SOLIDWORKS 2021 TOP 10 – zestawienie nowości w oprogramowaniu CAE – SOLIDWORKS Simulation, Flow Simulation oraz Plastics.

SOLIDWORKS 2022 TOP 10 CAE

SOLIDWORKS Simulation

Nowe złącze cięgłowe
01 | Nowe złącze cięgłowe

 • Nowe złącze cięgłowe można łatwo utworzyć, wybierając ściany cylindryczne, krawędzie okrągłe i szczyty bez konieczności wprowadzania zmian geometrii.
 • Dostępne są różne połączenia, przekroje poprzeczne i materiały
Korzyści

Zastosowanie wydajnych złączy ułatwia konfigurację i przyspiesza symulację.

Siatka mieszana oparta na krzywiźnie jest teraz domyślna
02 | Siatka mieszana oparta na krzywiźnie jest teraz domyślna

 • Obiekty siatkowe, dla których wcześniej nie można było tworzyć siatki, można teraz z powodzeniem tworzyć dzięki ulepszonej siatce opartej na krzywiźnie
 • Elementy sterujące siatki można określać na obiektach poza globalnym zakresem, aby zmniejszyć rozmiar siatki i przyspieszyć czas rozwiązania.
Korzyści

Oszczędność czasu dzięki bardziej solidnej i wydajnej siatce.

Ulepszone wiązanie i kontakt
03 | Ulepszone wiązanie i kontakt

 • Możliwość zmniejszenia liczby powiązań pozwala zwiększyć wydajność i dokładność wiązania i kontaktu.
 • Znacznie szybsza weryfikacja modeli przy użyciu solvera iteracyjnego.
Korzyści

Obliczenia modeli z kontaktami i wiązaniami są znacznie szybsze.

Przetwarzanie równoległe rozszerzone na większość operacji
04 | Przetwarzanie równoległe rozszerzone na większość operacji

 • Czas rozwiązania można przyspieszyć dzięki komunikowaniu danych sztywności opartemu na funkcji i zastępującemu przetwarzanie oparte na plikach.
 • Możliwe jest teraz skorzystanie z rozszerzenia zakresu przyspieszenia przetwarzania równoległego na wszystkie złącza i większość operacji przy użyciu solvera iteracyjnego.
Korzyści

Rozwiązywanie modeli dzięki usprawnieniom przetwarzania równoległego przebiega znacznie szybciej.

SOLIDWORKS CAE - szybsze zapisywanie
05 | Szybsze zapisywanie

 • Do zapisania modeli SOLIDWORKS wystarczy teraz krótszy czas, gdy posiadają one badania symulacji.
 • • Jeśli co najmniej jedno badanie symulacji nie zostało zmodyfikowane, czas zapisu będzie znacznie krótszy.
Korzyści

Znacznie szybsze zapisywanie badań symulacji.

Automatyczny wybór solvera równań rozszerzony na analizy nielinearne, częstotliwości i wyboczenia
06 | Automatyczny wybór solvera równań rozszerzony na analizy nielinearne, częstotliwości i wyboczenia

 • Bardziej dokładny autowybór solvera równań pozwala zwiększyć szybkość rozwiązywania i znacznie poprawić zużycie pamięci.
 • Najlepszy solver wybierany jest automatycznie w oparciu o liczbę równań, typ siatki, operacje geometryczne, kontakty, złącza, dostępną pamięć i wiele innych czynników.
Korzyści

Wbudowany algorytm wyboru solvera umożliwia skrócenie czasu rozwiązania.

SOLIDWORKS Plastics

07 | Asystent lokalizacji wtrysku

 • Dostępne są teraz zalecenia dotyczące maksymalnie czterech odpowiednich lokalizacji wtrysku, a także podgląd sposobu napełniania części.
Korzyści

Wbudowany algorytm wyboru solvera umożliwia skrócenie czasu rozwiązania.

Układy wgłębień cyklicznych i symetrycznych oraz kanałów wlewowych
08 | Układy wgłębień cyklicznych i symetrycznych oraz kanałów wlewowych

 • Możliwe jest tworzenie dedykowanych warunków granicznych dla układów wgłębień cyklicznych i symetrycznych oraz kanałów wlewowych.
 • Podgląd układów wgłębień i kanałów podczas etapu modelowania pozwala na potwierdzenie ich specyfikacji projektowych.
 • Zredukowany rozmiar modelu pozwala na symulowanie złożonych układów form.
Korzyści

Oszczędność czasu podczas obliczania złożonych układów form.

SOLIDWORKS Flow Simulation

Wykres ceny
09 | Wykres ceny

 • Wszystkie wyświetlane wykresy, orientacja modelu, powiększenie i widoczność części w obrębie wykresu sceny mogą być przechowywane.
 • Przełączanie pomiędzy scenami pozwala wyświetlać wykresy zapisane w scenie i ustawić odpowiedni widok modelu, powiększenie i orientację.
Korzyści

Oszczędność czasu przy ponownym ładowaniu wyników dzięki usprawnionemu tokowi prac po wynikach.

Porównanie scalonych wykresów
10 | Porównanie scalonych wykresów

 • Łączenie porównywanych wykresów z różnych projektów w jeden obraz pozwala błyskawicznie zobaczyć najważniejsze wyniki.
 • Możliwe jest łączenie wykresów konturowych wykonanych dla różnych przypadków projektowych lub trybów mocy.
 • • Wyraźnie widoczne różnice pomiędzy przypadkami graficznie wyświetlonymi na wykresie pozwalają poprawić porównanie po wynikach.
Korzyści

Szybsze i łatwiejsze odnajdywanie najważniejszych wyników.