NCBR ogłasza konkurs “Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej” – mln zł trafią na uczelnie

NCBR- szkolenia dla wykładowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu. „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.4 „Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego”, a środki, jakie NCBR planuje przeznaczyć to aż 132 mln zł.

NCBR przekaże 132 mln zł dla uczelni na szkolenie kadr

W konkursie zostaną wybrane projekty, których celem jest szkolenie personelu uczelni, w tym zajęcia w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, czy zarządzania informacją. Maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika to 9000 zł. Wsparcie ma objąć w sumie ponad 7000 pracowników uczelni.

NCBR - szkolenia dla kadr uczelni wyższych

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową DPS Software

Warto aplikować i przeznaczyć środki na profesjonalne szkolenia organizowane przez DPS Software. Są one przeprowadzane pod okiem certyfikowanych trenerów, w naszych centrach szkoleniowych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku. Szkolimy naszych klientów z zakresu oferowanego oprogramowania m.in.: SOLIDWORKS, SOLIDCAM, ALPHACAM, SURFCAM, czy SWOOD. Pełen zakres szkoleń można znaleźć na stronie Centrum Szkoleniowego.

Podniesienie swoich kompetencji pozwoli na wprowadzenie dodatkowych elementów do programu nauczania oraz wydajniejsze wykorzystanie pakietu SOLIDWORKS w działalności badawczej. Szkolenia stanowią również przygotowanie do międzynarodowych egzaminów SOLIDWORKS, zakończonych certyfikatami.

Nabór do konkursu „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej” potrwa od 1 sierpnia do 30 września 2016 r. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie NCBR.
Źródło: www.ncbr.pl