Nowy parametr w mechanice płynów SOLIDWORKS Flow Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation - mechanika płynów - wizualizacja wyników

W nadchodzącej aktualizacji SOLIDWORKS 2017 Service Pack 3.0 pojawi się nowy parametr w wizualizacji wyników – moc akustyczna. Parametrem wyjściowym jest szacunkowy poziom mocy akustycznej generowany przez turbulencje izotropowe zgodnie z definicją Proudmana.

Nowy parametr SOLIDWORKS Flow Simulation - moc akustyczna - Acoustic Power

Jednostką podstawową jest bel [B], jednak przyjęło się używać jednostki pochodnej – 10 razy mniejszej – czyli 1 dB = 0,1 B (stąd przedrostek decy). Wartości wyrażane w decybelach odnoszą się do stosunku dwóch wielkości, danej wielkości Pa do wielkości odniesienia  Pref: Pref = 10-12 W/m3

Więcej informacji o nowej funkcjonalności i jej zastosowaniu już wkrótce na naszej stronie. Pozostałe informacje o SOLIDWORKS Flow Simulation znajdują się na stronie produktu.


Zainteresował Cię przedstawiony temat i masz dodatkowe pytania?  Chciałbyś otrzymać wersję DEMO?  A może jesteś zainteresowany prezentacją naszych rozwiązań?  Skontaktuj się z nami korzystając z poniższego formularza: