Krajowy Fundusz Szkoleniowy – pozyskaj nowe środki KFS na 2020 rok

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. O środki z KFS może wystąpić … Czytaj dalej Krajowy Fundusz Szkoleniowy – pozyskaj nowe środki KFS na 2020 rok