Szkolenia SOLIDWORKS Online - Inżynierskie kursy przez internet

 

Szkolenia w formule online to wyjście naprzeciw potrzebom naszych klientów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości szkolenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu można wziąć udział w szkoleniu z każdego miejsca na świecie, a przede wszystkim nie wychodząc z domu. Szkolenie odbywają się przy ograniczonej liczbie osób (maksymalnie 4), dzięki czemu trener ma możliwość skupienia się na każdym uczestniku.

Szkolenie odbywa się na żywo, przy wykorzystaniu powszechnie dostępnych narzędzi do komunikacji online. Uczestnicy mają stały kontakt z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą ekran trenera, tak jak odbywa się to w trakcie standardowego szkolenia stacjonarnego. Decydując się na szkolenie w formule online, uczestnicy otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej.

Zakres i rodzaj szkoleń prowadzonych online

Kursy w formule online zawierają szkolenia zgodne z zakresem standardowych szkoleń stacjonarnych. Specyfikacja poszczególnych szkoleń dostępna jest poniżej.

Kalendarz najbliższych szkoleń online

SOLIDWORKS
 • 01.06.2020
Konstrukcje spawane
SOLIDWORKS
 • 02.06.2020
Arkusz blachy
SOLIDWORKS
 • 04-05.06.2020
Modelowanie powierzchniowe
SOLIDWORKS
 • 15-16.06.2020
Modelowanie części
SOLIDWORKS
 • 16-17.06.2020
Zaawansowane modelowanie złożeń
SOLIDWORKS Visualize
 • 23-24.06.2020
Tworzenie wizualizacji
SOLIDWORKS
 • 29-30.06.2020
Złożenia i dokumentacja 2D

 

Kalendarz najbliższych kursów online New

3-dniowy kurs SOLIDWORKS CSWA
 • 17-18 czerwca
Zajęcia online
 • 22 czerwca
Konsultacje online
3-dniowy kurs SOLIDWORKS CSWP
 • 24-25 czerwca
Zajęcia online
 • 29 czerwca
Konsultacje online

 

Zasady organizacji i przeprowadzenia szkolenia online

 • Przed szkoleniem

Każdy z uczestników, na podany w trakcie zapisu na szkolenie adres e-mail, otrzyma zaproszenie do zasobów w chmurze, gdzie udostępnione zostaną bezterminowo materiały szkoleniowe oraz dodatkowe informacje od trenera. Przed szkoleniem nastąpi kontakt z działem IT, który przygotuje uczestnika do odbycia szkolenia na odległość poprzez rozmowę telefoniczną. Wszystkie instrukcje niezbędne do połączenia zostaną wysłane na adres e-mail.

 • W trakcie szkolenia

Szkolenie zostanie zrealizowane w formule nauki na odległość w godzinach ustalonych wcześniej z Koordynatorem ds. Szkoleń. Szkolenie prowadzone jest przez certyfikowanego trenera z odpowiednim doświadczeniem dydaktycznym. Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymają świadectwo uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej.

Szkolenia online CAD CAM CAE PDM
 • Po szkoleniu

Uczestnicy zachowują bezterminowy dostęp do zasobów materiałów szkoleniowych zgromadzonych w chmurze. Uczestnicy mają możliwość kontaktu z członkami grupy oraz całą społecznością absolwentów szkoleń i trenerów. Platformą do kontaktu z trenerami, grupą i całą społecznością absolwentów jest portal Facebook i dedykowana do tego celu społeczność. Ponadto przez 2 tygodnie od zakończenia szkolenia, słuchacze będą pod specjalną opieką trenera prowadzącego.

Wymagania techniczne

 1. Szerokopasmowy dostęp do Internetu o przepustowości co najmniej 25/5 (download/upload) Mb/s. Nie dopuszcza się udziału w szkoleniu za pośrednictwem łączy GSM (LTE)
 2. Komputer stacjonarny lub laptop wyposażony w:
  • mikrofon
  • głośniki/słuchawki
  • kamerę internetową
  • aktualną przeglądarkę internetową np. Google Chrome lub Firefox
  • zainstalowane oprogramowanie np. SOLIDWORKS wraz z niezbędnymi dodatkami (w zależności od szkolenia)
  • pakiet narzędzi Microsoft Office
  • wymagania sprzętowe spełniające minimalne wymagania dla danego oprogramowania
 3. Dwa ekrany o rozdzielczości minimum HD (lub dwa komputery)
 4. Wydzielone ciche miejsce do pracy

Oferta szkoleń online

Szkolenia w formule online objęte są specjalną ofertą do końca maja 2020. Zapraszamy do skorzystania z naszej nowej usługi szkoleniowej.
Kurs SOLIDWORKS Online - DPS Software

Kontakt w sprawie terminów oraz oferty