Studencki Konkurs Projektowy SOLIDWORKS - 19 edycja

§1 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO STUDENCKIEGO KONKURSU PROJEKTOWEGO

 1. Uczestnik konkursu, w momencie zgłoszenia, musi posiadać ważną legitymację ( w przypadku uczestników szkół średnich) lub status studenta studiów dziennych lub zaocznych I, II lub III stopnia.
 2. W przypadku uczestników którzy w momencie zgłoszenia się do konkursu są osobami niepełnoletnimi konieczne jest dostarczenie oświadczenia opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych uczestnika. Takie oświadczenie można pobrać ze strony konkursu.
 3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie projekty indywidualne. Nie dopuszcza się udziału zespołów.
 4. Do dnia 7 września 2020 należy zgłosić swoje uczestnictwo poprawnie wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.dps-software.pl/edukacja-cad-cam/studencki-konkurs-projektowy-solidworks/ oraz dostarczyć niezbędne dokumenty.
 5. Modele, obrazy, oraz tekst przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
 6. Opis musi zawierać wystarczająco dużo informacji by był on jasny i zrozumiały (zawartość: około 10 zdań).
 7. W razie zakwestionowania poprawności formularza zgłoszeniowego lub niedopuszczenia projektu do konkursu (do czego zastrzega sobie prawo firma DPS Software) ubiegający się o uczestnictwo w konkursie zostanie niezwłocznie poinformowany.
 8. Do dnia 21 września 2020 uczestnik musi przesłać projekt według wytycznych niniejszego regulaminu i udostępnić go do pobrania (na przykład poprzez dysk internetowy (Dropbox, Dysk Google, Sync, pCloud, OneDrive, Box, 3DEXPERIENCE Share).
 9. Mając na uwadze ideę „Fair Play” w Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy DPS Software, SOLIDWORKS Corporation, przedstawiciele SOLIDWORKS Corporation oraz żadne osoby z nimi spokrewnione.
 10. Poziom ENTRY LEVEL dedykowany jest dla uczniów szkół średnich oraz studentów I stopnia będących na pierwszym roku studiów.
 11. Poziom PROFESSIONAL LEVEL dedykowany jest wszystkim uczniom i studentom I, II oraz III stopnia.
 12. Osoby uczestniczące w kategorii ENTRY LEVEL nie mogą startować w kategorii PROFESSIONAL LEVEL i odwrotnie.
 13. Uczestnicy konkursu zapewniają, iż zgłaszany przez nich do konkursu projekt jest ich własnym rozwiązaniem i nie jest kopią istniejących produktów. W przypadku naruszenia praw autorskich autora pracy którym nie jest osoba zgłaszająca projekt do konkursu, DPS Software zastrzega sobie prawo do powiadomienia autora o zaistniałej sytuacji. Uczestnicy konkursu zapewniają, iż zgłaszany przez nich do konkursu projekt jest ich własnym rozwiązaniem i nie jest kopią istniejących produktów.
 14. W przypadku naruszenia praw autorskich autora pracy którym nie jest osoba zgłaszająca projekt do konkursu, DPS Software zastrzega sobie prawo do powiadomienia autora o zaistniałej sytuacji.
 15. W przypadku naruszenia praw firm lub osób trzecich, uczestnicy zaświadczają, że firma DPS Software jak również SOLIDWORKS Corporation są wolni od wszelkich roszczeń ze stron firm i osób trzecich.
 16. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie części, złożeń, dokumentacji płaskiej, wyników analiz inżynierskich oraz obrazów i animacji przez DPS Software oraz SOLIDWORKS Corporation bez możliwości jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestnika konkursu.
 17. Wysłanie formularza zgłoszeniowego do DPS Software przez uczestnika konkursu jest równoważne ze zgodą na wszystkie warunki wymienione w niniejszym regulaminie.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zgłoszenie rozwiązań reprezentujących wysoki poziom konstrukcyjny powinno być poparte pełną bazą danych SOLIDWORKS dla projektów wykonanych w tym oprogramowaniu, włączając w to wszystkie części, złożenia oraz pliki dokumentacji 2D.
 2. W przypadku wykorzystania pakietu Simulation, Flow Simulation, Plastics, Motion, Visualize, PhotoView należy dołączyć wszystkie pliki generowane przez to oprogramowanie.

§3 OCENA PRAC ENTRY LEVEL

 1. Aby praca została zakwalifikowana, musi składać się z co najmniej 4 modeli .sldprt oraz co najmniej jednego złożenia .sldasm .
 2. Prace oceniane będą pod względem:
  1. Interpretacji przez autora tematu przewodniego konkursu
  2. Sposobu modelowania,
  3. Innowacyjności,
  4. Wykorzystania funkcji pakietu SOLIDWORKS Education Edition,
 3. Prace zgłoszone do DPS Software będą oceniane przez sponsorów konkursu, pracowników SOLIDWORKS, pracowników DPS Software oraz partnerów przemysłowych.
 4. Prace uczestników ENTRY LEVEL zgłoszone dodatkowo z wizualizacjami wykonanymi w dodatku SOLIDWORKS Visualize wezmą udział w głosowaniu na nagrodę specjalną za najlepszy rendering. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem serwisów SOCIAL MEDIA, gdzie zwycięży praca z największą ilością głosów/reakcji w kat. ENTRY LEVEL.
 5. Asortyment Nagród może ulegać zmianom. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagród innymi podobnymi bez podania przyczyny.

§4 OCENA PRAC PROFESSIONAL LEVEL

 1. Prace oceniane będą pod względem:
  1. Funkcjonalności konstrukcji,
  2. Sposobu modelowania,
  3. Innowacyjności,
  4. Interpretacji przez autora tematu przewodniego konkursu
  5. Wykorzystania funkcji pakietu SOLIDWORKS Education Edition,
  6. Wykorzystania dodatków SOLIDWORKS, np. Simulation, Flow Simulation, Visualize, itd.
 • Punkty a), b), c) i d) powyższych wytycznych są równoważne i mają największy wpływ na końcową ocenę prac.
 • Punkty e) i f) podnoszą ocenę pracy, mogą zdecydować o uzyskaniu wyższego miejsca.
 • Funkcjonalność konstrukcji – przydatność projektu, łatwość zrealizowania w produkcji, ergonomia i estetyka.
 • Sposób modelowania – wykorzystanie możliwości SOLIDWORKS Engineering Kit pod względem łatwości modelowania prostych lub bardziej skomplikowanych kształtów, uwzględnienie intuicyjności w modelowaniu, włączenie narzędzi np.: Toolbox, Tabela Konfiguracji i innych.
 • Innowacyjność – oryginalność projektu, ukierunkowanie pracy na nowe technologie wytwarzania, estetyczny wygląd.
 • Wykorzystanie funkcji pakietu SOLIDWORKS Engineering Kit – wykorzystanie dodatków Badanie ruchu, PhotoView 360, API, Toolbox, 3DContentCentral i innych.
 • Wykorzystanie funkcji pakietu SIMULATION – wykonanie analiz strukturalnych, analiz kinematyki – Motion, analiz przepływów – Flow Simulation, mile widziane połączenie typów analiz w jednym projekcie. Analizy powinny mieć założone podstawy (opis w jakim celu analizujemy dany element) oraz komentarz do otrzymanych wyników. Teksty zawierające powyżej wymienione założenia muszą zostać dołączone do plików pracy (format MS Word, RTF lub txt).
 1. Prace zgłoszone do DPS Software będą oceniane przez sponsorów konkursu, pracowników SOLIDWORKS, pracowników DPS Software oraz partnerów przemysłowych.
 2. W sytuacji, gdy zostanie nadesłanych wiele takich samych lub podobnych prac projektowych (o czym decyduje DPS Software), pod uwagę zostanie wzięta praca dostarczona w pierwszej kolejności.
 3. Spośród nadesłanych prac, DPS Software wybierze projekty z najlepszymi wizualizacjami wykonanymi w dodatku SOLIDWORKS Visualize, które wezmą udział w głosowaniu na nagrodę specjalną za najlepszy rendering. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem serwisów SOCIAL MEDIA, gdzie zwycięży praca z największą ilością głosów/reakcji w kat. PROFESSIONAL LEVEL.
 4. Asortyment Nagród może ulegać zmianom. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagród innymi podobnymi bez podania przyczyny.

§5 DOSTARCZANIE PRAC

 1. Pracę należy przesłać za pomocą udostępnionego linku do dysku internetowego (Dropbox, Dysk Google, Sync, pCloud, OneDrive, Box, 3DEXPERIENCE Share). Przesłane prace powinny zawierać pełną dokumentację SOLIDWORKS wykonanego projektu, włączając w to wszystkie pliki części, złożeń oraz pliki dokumentacji 2D.
 2. Uczestnik powinien załączyć minimum 10 obrazów cyfrowych przedstawiające różne orientacje swojego projektu (przód, lewy, prawy, góra, izometria). Tło może być czarne lub białe. Obrazy powinny posiadać rozdzielczość co najmniej 300 DPI. Wymiary obrazów powinny wynosić min. 1920 x 1080 px lub też powinny być wystarczająco duże, aby zredukowane do wymaganych wymiarów posiadały dobrą jakość przy wydruku. Wśród tych obrazów co najmniej 3 powinny być w wysokiej rozdzielczości, np. 5000 x 2812 px. Preferowane formaty to JPG (kompresja do 20 %) oraz TIF (z kompresją LZW).
 3. Wymagana jest prezentacja projektu wykonana w programie PowerPoint / LibreOffice Impress zawierającą: opis projektu, etapy projektowania, zdjęcia, zrzuty ekranu, opis wykonanych analiz, opis funkcjonalności oraz dodatkowe informacje ważne przy ocenianiu pracy.

§6 POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

 1. Zgłoszenie tematu do akceptacji – do 7 września 2020
 2. Oddanie zakończonej pracy – do 21 września 2020
 3. Rozstrzygnięcie konkursu – 5 października 2020
 4. Rozdanie nagród odbędzie się na corocznym spotkaniu DPS FORUM 2020

§7 INFORMACJE DODATKOWE

 1. Informacji o 19 Edycji Konkursu oraz o programie SOLIDWORKS Education Edition udziela:
  • Adrian Czapla, Specjalista ds. Edukacji | +48 609 200 394 | aczapla(at)dps-software.pl
  • Maciej Bułatowicz, Młodszy specjalista ds. Edukacji | +48 605 521 653 | mbulatowicz(at)dps-software.pl