Studencki Konkurs Projektowy SOLIDWORKS - 18 edycja

§1 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO STUDENCKIEGO KONKURSU PROJEKTOWEGO

 1. Uczestnik konkursu, w momencie zgłoszenia, musi posiadać status studenta studiów dziennych lub zaocznych.
 2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie projekty indywidualne. Nie dopuszcza się udziału zespołów.
 3. Do dnia 31 sierpnia 2019 należy zgłosić swoje uczestnictwo poprawnie wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://www.dps-software.pl/edukacja-cad-cam/studencki-konkurs-projektowy-solidworks/
 4.  Modele, obrazy, oraz tekst przesłane bez wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
 5. Opis musi zawierać wystarczająco dużo informacji by był on jasny i zrozumiały (zawartość: około 10 zdań).
 6. W razie zakwestionowania poprawności formularza zgłoszeniowego lub nie dopuszczenia projektu do konkursu (co zastrzega sobie DPS Software) ubiegający się o uczestnictwo w konkursie zostanie niezwłocznie poinformowany.
 7. Do dnia 16 września 2019 uczestnik musi przesłać projekt zapisany na nośniku DVD według wytycznych niniejszego regulaminu pocztą lub udostępnić go do pobrania (na przykład poprzez dysk internetowy. Pracę można również dostarczyć osobiście do centrali DPS Software w Warszawie przy ulicy Marynarska 15 (do dnia 16 września projekt musi dotrzeć do siedziby firmy, prosimy przy wysyłaniu pracy uwzględnić czas doręczania przesyłki).
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy DPS Software, SOLIDWORKS Corporation, przedstawiciele SOLIDWORKS Corporation oraz żadne osoby z nimi spokrewnione.
 9. Uczestnicy konkursu zapewniają, iż zgłaszany przez nich do konkursu projekt jest ich własnym rozwiązaniem i nie jest kopią istniejących produktów.
 10. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie części, złożeń, dokumentacji płaskiej, wyników analiz inżynierskich oraz obrazów i animacji przez DPS Software oraz SOLIDWORKS Corporation bez możliwości jakichkolwiek roszczeń ze strony uczestnika konkursu.
 11. Uczestnicy gwarantują, że są jedynymi osobami posiadającymi prawa do nadesłanej pracy, która powinna być wolna od jakichkolwiek roszczeń ze strony firm i osób trzecich.
 12. Uczestnicy potwierdzają, że posiadają prawo przyznawania w/w praw. W przypadku naruszenia praw firm lub osób trzecich, uczestnicy zaświadczają, że firma DPS Software jak również SOLIDWORKS Corporation są wolni od wszelkich roszczeń ze stron firm i osób trzecich.
 13. Wysłanie formularza zgłoszeniowego do DPS Software przez uczestnika konkursu jest równoważne ze zgodą na wszystkie warunki wymienione w niniejszym regulaminie.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zgłoszenie rozwiązań reprezentujących wysoki poziom konstrukcyjny powinno być poparte pełną bazą danych SOLIDWORKS dla projektów wykonanych w tym oprogramowaniu, włączając w to wszystkie części, złożenia oraz pliki dokumentacji 2D.
 2. W przypadku wykorzystania pakietu Simulation, Flow Simulation, Platics, Motion, Visualize, PhotoView należy dołączyć wszystkie pliki generowane przez to oprogramowanie.

§3 OCENA PRAC

 1. Prace oceniane będą pod względem:
  1. Funkcjonalności konstrukcji,
  2. Sposobu modelowania,
  3. Innowacyjności,
  4. Wykorzystania funkcji pakietu SOLIDWORKS Education Edition,
  5. Wykorzystania dodatków SOLIDWORKS, np. Simulation, Flow Simulation, Visualize, itd.
 • Punkty a), b) i c) powyższych wytycznych są równoważne i mają największy wpływ na końcową ocenę prac.
 • Punkty d) i e) podnoszą ocenę pracy mogą zdecydować o uzyskaniu wyższego miejsca.
 • Funkcjonalność konstrukcji – przydatność projektu, łatwość zrealizowania w produkcji, ergonomia i estetyka.
 • Sposób modelowania – wykorzystanie możliwości SOLIDWORKS Engineering Kit  pod względem łatwości modelowania prostych lub bardziej skomplikowanych kształtów, uwzględnienie intuicyjności w modelowaniu, włączenie narzędzi np.: Toolbox, Tabela Konfiguracji i innych.
 • Innowacyjność – oryginalność projektu, ukierunkowanie pracy na nowe technologie wytwarzania, estetyczny wygląd.
 • Wykorzystanie funkcji pakietu SOLIDWORKS Engineering Kit – wykorzystanie dodatków Badanie ruchu, PhotoView 360, API, Toolbox, 3DContentCentral i innych.
 • Wykorzystanie funkcji pakietu SIMULATION – wykonanie analiz strukturalnych, analiz kinematyki – Motion, analiz przepływów – Flow Simulation, mile widziane połączenie typów analiz w jednym projekcie. Analizy powinny mieć założone podstawy (opis w jakim celu analizujemy dany element) oraz komentarz do otrzymanych wyników. Teksty zawierające powyżej wymienione założenia muszą zostać dołączone do plików pracy (format MS Word, RTF lub txt).
 1. Prace zgłoszone do DPS Software będą oceniane przez sponsorów konkursu, pracowników SOLIDWORKS, pracowników DPS Software oraz partnerów przemysłowych.
 2. W sytuacji, gdy zostanie nadesłanych wiele takich samych lub podobnych prac projektowych (o czym decyduje DPS Software), pod uwagę zostanie wzięta praca dostarczona w pierwszej kolejności.
 3. Spośród nadesłanych prac, DPS Software wybierze projekty z najlepszymi wizualizacjami wykonanymi w dodatku SOLIDWORKS Visualize, które wezmą udział w głosowaniu na nagrodę specjalną za najlepszy rendering. Głosowanie odbędzie się za pośrednictwem serwisu Facebook, gdzie zwycięży praca z największą ilością polubień od użytkowników.
 4. Asortyment Nagród może ulegać zmianom. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagród innymi podobnymi bez podania przyczyny.

§4 OPIS DVD

 1. DVD powinien zawierać pełną dokumentację SOLIDWORKS wykonywanego projektu, włączając w to wszystkie pliki części, złożeń oraz pliki dokumentacji 2D.
 2. Prace konkursowe muszą być zapisane na nośniku DVD i przesłane pocztą z dopiskiem na kopercie „Konkurs studencki SOLIDWORKS” lub dostarczone osobiście do centrali DPS Software w Warszawie ul. Marynarska 15.
 3. Uczestnik powinien załączyć minimum 10 obrazów przedstawiające różne orientacje swojego projektu (przód, lewy, prawy, góra, izometria). Tło może być czarne lub białe. Obrazy powinny posiadać rozdzielczość co najmniej 300 DPI. Wymiary obrazów powinny wynosić min. 1920 x 1080 px lub też powinny być wystarczająco duże, aby zredukowane do wymaganych wymiarów posiadały dobrą jakość przy wydruku. Wśród tych obrazów co najmniej 3 powinny być w wysokiej rozdzielczości, np. 5000 x 2812 px. Preferowane formaty to JPG (kompresja do 20 %) oraz TIF (z kompresją LZW).
 4. W miarę możliwości sprzętowych prosimy o przygotowanie renderowanych animacji.
 5. Wymagana jest prezentacja projektu wykonana w programie PowerPoint zawierającą: opis projektu, etapy projektowania, zdjęcia, zrzuty ekranu, opis wykonanych analiz, opis funkcjonalności oraz dodatkowe informacje ważne przy ocenianiu pracy.

§5 POSTĘPOWANIE KONKURSOWE

 1. Zgłoszenie tematu do akceptacji – do 31 sierpnia 2019
 2. Oddanie zakończonej pracy – do dnia 16 września 2019
 3. Rozstrzygnięcie konkursu – 23 października 2019
 4. Rozdanie nagród odbędzie się na corocznym spotkaniu DPS Forum 2019

§6 INFORMACJE DODATKOWE

 1. Każdy uczestnik konkursu, który złoży projekt w terminie, ma możliwość starania się o praktyki w firmach wskazanych przez DPS Software
 2. Informacji o 18 Edycji Konkursu oraz o programie SOLIDWORKS Education Edition udziela:
Specjalista ds. Edukacji

Adrian Czapla

+48 609 200 394
czapla@dps-software.pl