Bardzo dobry 2017 rok dla DPS Software i jeszcze lepsze perspektywy na przyszłość

Firma DPS Software, będąca jednym z czołowych dostawców usług doradczych i rozwiązań informatycznych dla polskiego przemysłu, osiągnęła w 2017 roku 20-proc. wzrost przychodu. Wynik ten przewyższył prognozowany przychód o 5 proc. i wyniósł niemal 30 milionów złotych.

W ponad 20-letniej historii firma odnotowała niejeden sukces, ale ubiegły rok był wyjątkowy pod wieloma względami. Liczba dostarczonych rozwiązań inżynierskich CAD/CAM/CAE/PDM przekroczyła 1000 licencji, a portfolio firmy powiększyło się o 300 nowych klientów. Są to przedsiębiorstwa o różnych profilach, począwszy od biur konstrukcyjno-technologicznych, poprzez firmy usługowe aż do dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Podsumowania w innych obszarach działalności, czyli usługach programistycznych, szkoleniowych, wdrożeniowych oraz sprzedaży sprzętu IT, są dla DPS Software równie satysfakcjonujące.

Rozwój firmy jest możliwy dzięki jej klientom

W 2017 roku odnotowaliśmy wzrost przychodów we wszystkich obszarach prowadzonej działalności. Tak dynamiczny rozwój zawdzięczamy naszym klientom, bo to dzięki ich zaufaniu możemy wciąż się rozwijać, oferując coraz szerszy zakres usługpodkreśla Paweł Dziadosz, Dyrektor Generalny DPS Software i dodaje –  Jesteśmy już obecni w 6 polskich miastach i z pewnością na tym nie poprzestaniemy. Chcemy być jeszcze bliżej naszych klientów, bo to na ich komforcie zależy nam najbardziej. Jak wskazują  przeprowadzane wśród klientów badania satysfakcji, nasze podejście jest przez nich doceniane.

Bogate doświadczenie w obszarze szkoleń w zakresie oprogramowania CAD, CAM, CAE i PDM, pozwoliło firmie na wypracowanie unikalnych metod nauczania, oraz zbudowanie kadry najlepszych certyfikowanych trenerów. W 2017 roku powstały dwa nowe centra szkoleniowe w Gdańsku i w Rzeszowie. DPS Software kształci pracowników firm, ale także osoby prywatne, kadrę akademicką oraz studentów z całego kraju. W 2017 roku szkolenia odbyło niemal 2000 osób.  Nową inicjatywą jest „Kurs SOLIDWORKS z certyfikowanym egzaminem”. Pilotażowy projekt jest już z powodzeniem realizowany w województwie śląskim. Dofinansowanie przez Europejski Fundusz Społeczny stwarza szansę na zdobycie międzynarodowych certyfikatów, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów. Uczestnicy pokrywają jedynie ok. 10 proc. wartości kursu.

DPS Software wspiera studentów i kadrę akademicką

Podsumowując 2017 rok warto wspomnieć o działalności firmy w obszarze edukacyjnym. DPS Software udostępnia licencje uczelniom wyższym, Startupom, ośrodkom badawczym oraz szkołom średnim, przy czym liczba licencji dla tych ostatnich wzrosła aż o 300 procent. Uczelnie korzystają z 23 tysięcy licencji SOLIDWORKS EDUCATION, programu do projektowania 3D. Oprogramowanie to posiadają wszystkie ośrodki akademickie,  którym zależy na podniesieniu konkurencyjności ich absolwentów na rynku pracy.  Wśród edukacyjnych partnerów DPS Software znajduje się Politechnika Warszawska, największy campus dysponujący oprogramowaniem SOLIDWORKS. Wszystkim szkołom i uczelniom z aktywną subskrypcją licencji edukacyjnych DPS Software oferuje bezpłatny program certyfikacji.

W 2017 roku firma odnotowała także 25 proc. wzrost sprzedaży sprzętu IT. Dobre wyniki na tym polu pozwoliły na uzyskanie najwyższego stopnia sprzedaży i certyfikacji w zakresie stacji roboczych Workstation Business Specialist oraz złotego statusu partnerskiego firmy Hewlett-Packard. Dodatkowo, DPS Software należy do elitarnego grona HP Hero, co pozwala firmie na testowanie nowych rozwiązań. Jednak najważniejszym dla firmy osiągnięciem w tym obszarze jest 100 procentowa satysfakcja klientów. Jest to efektem najwyższej jakości oferowanych produktów, ale także profesjonalnego doradztwa, tak, aby dostarczony sprzęt spełniał najwyższe wymagania i oczekiwania klientów.

Za dynamicznym rozwojem idzie też wzrost zatrudnienia. Tylko w 2017 roku liczba pracowników zwiększyła się o jedną czwartą względem roku poprzedniego, a w ciągu ostatnich pięciu lat liczba zatrudnionych się podwoiła. W planach firma ma kolejne rekrutacje, więc niedługo zespół  DPS Software będzie liczył 80 specjalistów.

Kamieniem milowym dla DPS Polska było połączenie w 2017 roku sił z firmą Ratio Systems i stworzenie spółki DPS Systems, która oferuje klientom systemy ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. To odpowiedź na rosnące ze strony klientów zapotrzebowanie na kompleksowe rozwiązania, od projektowania poprzez produkcję, finanse, logistykę, kadry, sprzedaż po analitykę biznesową. W 2018 roku spółka DPS Software podejmie kolejne kroki w kierunku poszerzenia oferty.

Perspektywy na przyszłość

Oczekiwania polskich przedsiębiorców nieustannie się zmieniają. Reagujemy na wszystkie nowe potrzeby i dostosowujemy do nich ofertę – mówi Paweł Dziadosz –  Duża grupa naszych klientów to małe i średnie przedsiębiorstwa, które szukają rozwiązań do zarządzania procesami biznesowymi, dopasowanych do ich skali, ale uwzględniających perspektywę wzrostu wraz z rozwojem biznesu. Dlatego też, aby sprostać bieżącym i przyszłym oczekiwaniom polskich przedsiębiorstw produkcyjnych,  już wkrótce rozszerzymy nasze portfolio o międzynarodowy system ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Działalność DPS Software została doceniona przez redakcję dziennika gospodarczego Puls Biznesu, która wyróżniła firmę prestiżowym tytułem Gazeli Biznesu 2017 przyznawanym najdynamiczniej rozwijającym się małym i średnim przedsiębiorstwom.

Jak pokazują wyniki działalności w pierwszym kwartale 2018, rosnący trend się utrzyma, a prognozowany 15 proc. wzrost przychodu na koniec roku będzie nie tylko możliwy do osiągnięcia, ale także przewyższy te założenia.