CNS Solutions zmienia się w DPS Software, Polska

Powstaje największe w Europie Centrum Kompetencji Rozwiązań SOLIDWORKS oraz SolidCAM – DPS Software Polska

Warszawa, 1 lipca 2015 roku. – CNS Solutions Sp. z o.o. lider rynku rozwiązań CAD/CAM/CAE/PDM/PLM w Polsce, wspierających pracę inżynierów, projektantów i technologów, po ponad 18 latach istnienia zmienia swoją nazwę na DPS Software Sp. z o.o.. Ten symboliczny krok jest zwieńczeniem procesu włączenia firmy do międzynarodowej Grupy DPS, które miało miejsce w listopadzie 2012 roku.

CNS Solutions zmienia swoją nazwę oraz znak towarowy dla zapewnienia lepszej spójności wizerunkowej z Grupą DPS, działającą obecnie w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii, pod wspólną marką DPS Software. „Przyjęcie marki DPS Software w Polsce wiąże się z planami dalszego rozwoju naszej organizacji. Jest efektem pozytywnych doświadczeń płynących z dotychczasowej współpracy w ramach Grupy DPS.” – mówi Paweł Dziadosz, Członek Zarządu DPS Software Sp. z o.o.. „Transformacja wspiera również nasze działania, zmierzające do wzmocnienia pozycji jako kluczowego partnera polskich przedsiębiorstw w obszarze rozwiązań CAD/CAM/CAE/PDM/PLM.” – dodaje. Grupa DPS jest największym dostawcą rozwiązań z rodziny Dassault Systemes SOLIDWORKS, a także SolidCAM oraz SWOOD w Europie.

Rozwój w ramach Grupy DPS

Obecnie zespół DPS Software w Polsce liczy ponad 60 pracowników, rozmieszczonych w 6 lokalizacjach: Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Gdańsk i Łódź. W minionym roku organizacja osiągnęła najlepszy wynik sprzedaży w swojej historii, który przekroczył 17 mln zł. Jako pionier rozwiązań 3D CAD firma wdrożyła ponad 12 tysięcy licencji komercyjnych i edukacyjnych SOLIDWORKS w Polsce. Centra Kompetencyjne CAD, CAM, CAE oraz PDM/PLM obsługują ponad 1 200 klientów, reprezentujących m. in. przemysł maszynowy, branżę przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysł meblarski oraz sektor edukacji. W portfolio klientów znajdują się takie firmy jak PMPoland, Feerum, Bumar Łabędy, OBRUM, Grupa Kęty, ORLEN Projekt, Hydro Vacuum, Robokopter.

Ściślejsza integracja w ramach Grupy pozwoli nam pełnić rolę partnera w międzynarodowym rozwoju naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę, że wiele polskich firm decyduje się na ekspansję lub partnerstwo na rynkach zagranicznych. Doświadczenie zdobyte w ramach Grupy DPS, a także dostęp do szerszych kompetencji, pozwalają nam wzbogacić oferowane rozwiązania o niespotykaną wiedzę, dotyczącą potrzeb rynków globalnych” – podsumowuje Paweł Dziadosz.

Wzbogacenie portfolio produktów

Przyjęcie marki DPS Software zapewnia możliwość rozszerzenia portfolio produktów o specjalistyczne rozwiązania oferowane przez Grupę DPS, które zwiększą potencjał i możliwości wsparcia dla lokalnych przedsiębiorstw. Do portfela produktów oprócz takich marek jak Dassault Systemes SOLIDWORKS, SolidCAM, Alphacam, Surfcam, SWOOD  czy Sage, zaliczyć można również autorskie rozwiązania Grupy DPS, będące odpowiedzią na specyficzne potrzeby klientów. Polscy konsultanci mają w tej chwili większy wpływ na kreowanie oferty rozwiązań pod kątem indywidualnych potrzeb polskiego rynku.

Warto podkreślić, że rozwijany przez polski zespół system do zarządzania projektami PMDesk jest wdrażany w innych krajach, w których działa Grupa DPS” – dodaje Wojciech Obst, PDM Business Development Manager w firmie DPS Software.

Kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw

W zakresie świadczonych usług działalność DPS Software w Polsce jest realizowana przez Centra Kompetencyjne, Centrum Wsparcia Technicznego oraz Centrum Szkoleniowe. Jako jedyny dostawca SOLIDWORKS i SolidCAM w Polsce zapewniamy dla naszych klientów bezpłatny dostęp do infolinii Centrum Wsparcia Technicznego i najlepiej rozbudowaną sieć sal szkoleniowych. Holistyczne podejście do zakresu oferowanych usług jest gwarancją właściwych wyborów, począwszy od etapu analizy potrzeb biznesowej, doboru optymalnej oferty rozwiązań, udanego wdrożenia, szkolenia i wsparcia technicznego.

Strategia firmy przewiduje dalszy, aktywny rozwój w obszarze doradztwa dla firm, oczekujących optymalizacji procesów konstrukcyjno-technologicznych oraz poprawy efektywności przepływu i ponownego użycia danych przedsiębiorstwa.

Usługi posprzedażowe odgrywają coraz większą rolę w rozwoju firmy. Aktualnie stanowią one 45% obrotów przedsiębiorstwa. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 18 tysięcy użytkowników naszych rozwiązań i wykonaliśmy ponad 800 wdrożeń maszyn CNC do produkcji. – komentuje Julita Tomczyk, Kierownik Centrum  Szkoleń w firmie DPS Software.

Zespół specjalistów DPS Software Poslak

* * *

DPS Software Sp. z o.o.,  jest wiodącym dostawcą usług doradczych i rozwiązań informatycznych klasy CAD/CAM/CAE/PDM/PLM wspomagających pracę projektantów, konstruktorów, technologów. Od ponad 18 lat firma skoncentrowana jest na wsparciu polskich przedsiębiorstw w zakresie oprogramowania do projektowania, wytwarzania, analiz inżynierskich oraz zarządzania dokumentacją. Firma jest pierwszym w Polsce i największym autoryzowanym dostawcą systemu parametrycznego modelowania bryłowo-powierzchniowego SOLIDWORKS. Portfolio firmy zawiera także oprogramowanie AlphaCam, Surfcam, SolidCAM, CabinetVision, iMold, SWOOD, DraftSight. DPS Software Polska specjalizuje się w tworzeniu i wspieraniu środowiska pracy inżynierów w oparciu o rozwinięte Centra Kompetencyjne, Centrum Wsparcia Technicznego oraz Centrum Szkoleniowe. Firma DPS Software Sp. z o.o. wchodzi w strukturę niemieckiej grupy kapitałowej DPS Software GmbH.

DPS Software GmbH działa na niemieckim, austriackim oraz szwajcarskim rynku rozwiązań CAD/CAM/CAE/PDM/PLM/ERP od 1997 roku. Współpracuje z Dassault Systemes w obszarze produktów SolidWorks oraz Sage – systemy ERP, HR, CRM. Zajmuje pozycję światowego lidera w sprzedaży SolidCAM. Jest największym dostawcą rozwiązań SolidWorks w Europie i czwartym co do wielkości na świecie. W firmie zatrudnione jest ponad 250 pracowników, którzy obsługują ponad 6 tysięcy klientów. W 2014 roku firma wygenerowała przychód na poziomie ponad 40 mln €.