CIMCO jest wiodącym w branży producentem rozwiązań oprogramowania dla zintegrowanej komputerowo produkcji. Pakiet oprogramowania CIMCO obejmuje zaawansowane edytory CNC, oprogramowanie symulacyjne, oprogramowanie komunikacyjne DNC, rozwiązania do gromadzenia danych produkcyjnych i zarządzania danymi produkcyjnymi.

CIMCO Logo

CIMCO Edit – profesjonalny, niezawodny i w pełni funkcjonalny edytor CNC

Profesjonalni programiści CNC lub operatorzy obrabiarek w warsztatach, odpowiedzialni za tworzenie lub edytowanie programów NC, potrzebują profesjonalnego narzędzia, które jest zarówno szybkie, jak i elastyczne.

CIMCO Edit to najpopularniejszy edytor NC na rynku. Ponad 100.000 sprzedanych licencji stanowi potwierdzenie, iż CIMCO Edit jest podstawowym wyborem profesjonalistów oczekujących szerokiego wachlarza funkcji oraz niezawodności jak i oszczędności edycji i komunikacji. CIMCO Edit oferuje kompleksowy zbiór narzędzi do edytowania, które spełniają wymagania współczesnych trendów w edycji NC.

Program CIMCO Edit posiada opcje dla kodu NC, takie jak numerowanie/renumerowanie linii, obsługa znaczących kodów i odnajdywanie zakresu XYZ. Posiada on również wiele podstawowych funkcji matematycznych, obrót, lustro, kompensację narzędzia i przesunięcie. CIMCO Edit oferuje wszelką funkcjonalność oczekiwaną od nowoczesnego edytora, między innymi edycję tekstu typu “przeciągnij i upuść”. Ponadto, CIMCO Edit jest narzędziem szeroko konfigurowalnym i dostosowalnym na potrzeby dowolnego istniejącego środowiska edycyjnego programów NC.

Najnowsza wersja CIMCO została udoskonalona niemal w każdym aspekcie. Oprogramowanie posiada nowy, wydajny interfejs graficzny, ulepszone narzędzie porównywania plików, graficzną symulację obróbki, narzędzie Asystent NC wiele więcej.

CIMCO EDIT Wersja polska

Funkcje CIMCO EDIT:

Asystent NC

Asystent NC czyni edytowanie kodu NC szybszym i łatwiejszym, niż kiedykolwiek. Wskaż dowolny kod M lub G, a Asystent NC zidentyfikuje go, pozwalając na modyfikację wartości przy pomocy interaktywnego interfejsu powiązanego z kodem NC. Wprowadź pożądane wartości w dowolnym rejestrze, a Asystent CNC automatycznie zaktualizuje kod NC.

Inteligentne porównywanie plików

CIMCO Edit posiada szybkie i w pełni konfigurowalne narzędzie porównywania plików, które szybko wygrywa zmiany w programach NC. Narzędzie identyfikuje zmienione i usunięcie / wprowadzone linie, lecz ignoruje nieistotne zmiany formatowe, takie jak renumeracja bloków czy ilość spacji. Różnice są wyświetlane w trybie jednej linii, trybie wszystkich różnic, lub umieszczane po dwóch stronach ekranu w celu szerszej analizy.

Symulator graficzny

Graficzny symulator frezowania 3D / toczenia 2D obsługuje symulację krokową, płynną oraz wsteczną kodu NC programów 3-osiowego frezowania i 2-osiowego toczenia. Po edycji programu NC, aktualizacja automatycznie uwzględniana jest w symulacji. Program posiada również narzędzia do dynamicznego powiększania, przesuwania i obrotu widoku oraz funkcje pomiarowe. CIMCO Edit wspiera symulację bryłową z równoczesnym wykrywaniem kolizji.

Komunikacja CNC i DNC

CIMCO Edit zawiera podstawową funkcjonalność DNC, umożliwia niezawodną komunikację RS-232 z różnymi sterownikami CNC. Wykorzystując pełną funkcjonalność DNC możliwa jest obsługa wysyłania i odbierania programów NC dla wielu maszyn jednocześnie z poziomu CIMCO Edit.

Wsparcie dla plików Mazatrol

CIMCO Edit umożliwia podglądanie plików programowych Mazatrol bezpośrednio w edytorze, bez potrzeby korzystania ze sterownika Mazak w warsztacie. Funkcja porównywania plików Mazatrol pozwala na szybką weryfikację i przegląd zmian programowych.

Zrzuty ekranu z CIMCO EDIT:

Zrzut ekranu CIMCO Edit
Zrzut ekranu CIMCO Edit
Zrzut ekranu CIMCO Edit

Prezentacja wideo CIMCO EDIT:

CIMCO CNC-CALC – podstawowy program CAD/CAM dla produkcji

CIMCO CNC-Calc stanowi dodatek dla CIMCO Edit, umożliwiający programistom warsztatów szkicowanie konturów 2D, generowanie ścieżek narzędzi i symulację zyskanego
programu NC. CIMCO CNC-Calc to doskonałe narzędzie dla operatorów i ślusarzy narzędziowych, którzy nie są przeszkoleni w pracy z zaawansowanymi systemami CIMCO CAD/CAM. To im właśnie CIMCO NC-Calc może pomóc zwiększyć produktywność i służyć wsparciem w codziennych pracach przy programowaniu NC. Dla małej firmy, może być to pierwszy krok w świecie CAD/CAM.

CIMCO CNC-Calc opracowany został z myślą o ergonomii, pozwalając szkicować kontury szybko i łatwo. Wszechstronna funkcjonalność obejmuje zagadnienia szkicowania zarówno prostych linii poziomych, jak i np. okręgu stycznego do 3 punktów. Program posiada również zaawansowane opcje ucinania konturów czy odsuwania ścieżek lub cykli wiertarskich.

CIMCO CNC-Calc importuje również pliki DXF. Z poziomu DXF możliwe jest również generowanie ścieżek narzędzia do frezowania i toczenia, zarówno w kodzie ISO jak i według standardu programowania Heidenhain. Pozostałe narzędzia umożliwiają automatyczne generowanie konfi gurowalnych dojść/wyjść po linii lub łuku.

Program pracuje wewnątrz CIMCO Edit, co pozwala na łatwy podgląd oraz symulację wygenerowanych ścieżek. W ten sposób możemy upewnić się, że program wykonywany jest prawidłowo, oszczędzając zasoby maszyny.

Cimco CNC CALC Wersja polska

Funkcje CIMCO CNC-CALC:

Możliwości szkicowania 2D

CIMCO CNC-Calc jest łatwym do opanowania, świetnym narzędziem do szkicowania prostych konturów 2D. Co więcej, szeroki wachlarz dostępnych funkcji w CIMCO CNC-Calc czyni program odpowiednim również do obsługi bardziej złożonych brył. Funkcje szkicowania w CIMCO CNC-Calc obejmują zaawansowane ucinanie konturów, łatwe tworzenie zaokrągleń, pełne wsparcie przejść, wiele opcji przyciągania i kolistych.

Symulacja i cykle/makra

Jako że CIMCO CNC-Calc stanowi dodatek do CIMCO Edit, możliwe jest wykorzystanie wszystkich funkcji edytora. Graficzny symulator frezowania 3D / toczenia 2D obsługuje symulację krokową, płynną oraz wsteczną kodu NC programów 3-osiowego frezowania i 2-osiowego toczenia. Ponadto, program zawiera wbudowane cykle i makra dla typowych czynności, takich jak start programu, stop programu i zmiana narzędzia. Możliwe jest również zapisanie lub stworzenie własnych cykli i makr dla najczęściej powtarzanych czynności.

Strategia frezowania i toczenia 2D

Po wygenerowaniu geometrii 2D, CIMCO CNC-Calc wykonuje listę ścieżek frezowania i toczenia oraz wierceń. CIMCO CNC-Calc posiada możliwość automatycznego wygenerowania kodu NC po wybraniu odpowiedniej strategii ścieżki narzędzia. Dostępne strategie to, między innymi:

  • Frezowanie: planowanie, konturowanie, obróbka kieszeni, wiercenie, frezowanie gwintu, frezowanie liter
  • Toczenie: toczenie zgrubne, planowanie, toczenie wykańczające, toczenie zgrubne gwintu, toczenie gwintu, odcinanie

Zrzuty ekranu z CIMCO CNC-CALC:

Cimco Calc
Zrzut ekranu oprogramowanie CIMCO Calc
Zrzut ekranu oprogramowanie CIMCO Calc
Zrzut ekranu oprogramowanie CIMCO Calc

Prezentacja wideo CIMCO CNC-CALC:

CIMCO NC-BASE – profesjonalny wybór dla zarządzania programami CNC

Zarządzanie programami części i powiązanymi dokumentami produkcyjnymi często okazuje się być czasochłonne dla programistów i operatorów. CIMCO NC-Base efektywnie wspomaga tego typu czynności, a ponadto oferuje dużo szerszą funkcjonalność. Jego zintegrowane oraz wyjątkowo elastyczne środowisko zarządzania, wyszukiwania i edycji, gwarantuje
bardziej wydajną pracę programistów oraz operatorów maszyn.

Osiąganie celów produkcyjnych i jakościowych wymaga dziś możliwie najsprawniejszego dostępu do informacji. CIMCO NC-Base jest wyjątkowo wydajnym narzędziem umożliwiającym organizację i zarządzanie programami NC oraz powiązaną dokumentacją produkcyjną, działającym w środowisku szybkiej i efektywnej, relacyjnej bazy danych SQL. CIMCO NC-Base jest zorientowanym na produkcję systemem zaprojektowanym do wspierania zarówno programistów jak i pracowników odpowiedzialnych za produkcję. CIMCO NC-Base umożliwia współdzielenie folderów wirtualnych zawierających wszystkie konieczne dane pomiędzy operatorami, personelem jakości oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za wyrób końcowy.

Dlaczego ograniczmy się do przekazywania na produkcję wyłącznie programów obróbczych, skoro możemy dodatkowo dostarczyć arkusze ustawcze, listy narzędzi, dokumenty graficzne oraz inne dane wymagane do wytworzenia produktu?

Dostęp do tych informacji możemy zapewnić z poziomu dowolnego komputera z zainstalowanym klientem CIMCO NC-Base lub w postaci tradycyjnych wydruków. Operatorzy maszyn CNC mogą obsługiwać
i aktualizować bazę danych bezpośrednio z poziomu maszyny lub dowolnego komputera w zakładzie. Szeroka funkcjonalność CIMCO NC-Base pomaga zapewnić prawidłowość wykonania każdej części, bez wyjątku.

CIMCO NC-Base

Funkcje CIMCO NC-BASE:

Przechowywanie i odzyskiwanie

Wydajne przechowywanie wymaga zorganizowanego systemu zarządzania i dostępu do kluczowych informacji produkcyjnych. Przy zastosowaniu relacyjnych baz danych SQL, takich jak Microsoft SQL i MySQL, CIMCO NC-Base oferuje szybki, elastyczny i niezawodny system zarządzania informacjami produkcyjnymi.

Zarządzanie użytkownikami

Kontrola nad uprawnieniami dostępu i modyfikacji informacji jest krytycznym czynnikiem każdego systemu zarządzania informacjami. CIMCO NC-Base ułatwia to swym wysoce elastycznym systemem uprawnień użytkowników/grupy, który pozwala administratorom na określenie poszczególnych uprawnień podglądu, modyfikacji, zatwierdzania plików, itp.

Automatyczna kopia zapasowa

Program oferuje możliwość automatycznego zapisu kopii zapasowej wszystkich informacji w bazie, w tym programów części, powiązanej dokumentacji itp. na serwer zapasowy CIMCO NC-Base. W przypadku niepowodzenia zapisu kopii, administratorzy systemu są automatycznie powiadamiani mailowo.

Integracja systemowa

CIMCO NC-Base jest w pełni zintegrowany z CIMCO DNC-Max, naszym flagowym rozwiązaniem dla sieci CNC, pozwalając operatorom na żądanie i odzyskanie programów NC, lub zapisanie “na bieżąco” programów NC bezpośrednio ze sterownika CNC lub klienta CIMCO NC-Base.

 

CIMCO NC-Base można zintegrować z większością aplikacji CAD/CAM. Programy wygenerowane w dziale programowania mogą teraz zostać automatycznie zaimportowane do bazy danych, przy zastosowaniu funkcji auto importu. Istniejące systemy ERP/PDM mogą pobierać dane bezpośrednio z bazy SQL. Informacje o programie mogą również zostać wyeksportowane do plików tekstowych, arkuszy MS Excel, itp.

Kontrola wersji

CIMCO NC-Base oferuje kompleksowy, a zarazem łatwy w użyciu system kontroli wersji, który automatycznie śledzi wszelkie dokonane zmiany – nie tylko w programach NC, lecz również w powiązanej dokumentacji produkcyjnej. Każda wersja pliku jest przechowywana w systemie wraz z informacjami o czasie, przyczynie dokonania zmiany oraz osobie dokonującej. Operator posiada możliwość utworzenia nowej wersji lub przywrócenia wcześniejszej w dowolnym momencie. Zintegrowana funkcja porównywania pozwala na szybką weryfikację plików względem siebie.

Dokumentacja

Powiązanie wszystkich typów danych produkcyjnych z programami NC pozwala zminimalizować błędy i wynikłe z nich odpady. Program umożliwia integrowanie plików stworzonych poza środowiskiem CIMCO Edit, takich jak listy narzędzi, arkusze nastawcze, informacje inspekcyjne itp., lub automatyczne ich tworzenie na podstawie danych zawartych w programie NC. Możliwe jest również uruchamianie aplikacji zewnętrznych do podglądu lub edycji wszelkich rodzajów plików.

Zrzuty ekranu z CIMCO NC-BASE:

Zrzut ekranu oprogramowanie CIMCO NC-Base PL
Zrzut ekranu oprogramowanie CIMCO NC-Base PL
Zrzut ekranu oprogramowanie CIMCO NC-Base PL
Zrzut ekranu oprogramowanie CIMCO NC-Base PL

CIMCO DNC-Max – profesjonalne rozwiazanie komunikacyjne CNC

CIMCO DNC-Max to najbardziej niezawodne oprogramowanie do komunikacji CNC na rynku, oferujące kompleksową funkcjonalność, zwiększając wydajność i sprawność każdego aspektu komunikacji w systemie CNC. CIMCO DNC-Max zaskarbił sobie swą reputację wachlarzem funkcji, począwszy od wysoce dostosowalnych żądań zdalnych, po auto-otrzymywanie czy zaawansowaną architekturę klient/serwer.

Program CIMCO DNC-Max został opracowany jako kompletne rozwiązanie DNC dla wszystkich urządzeń CNC. Poza standardowymi systemami Fanuc/Haas, CIMCO DNC-Max wspiera również Heidenhain, Mazak, Fagor, itp.

CIMCO DNC-Max bezpośrednio współpracuje ze sprzętem wyposażonym w złącze RS-232, w tym serwery ethernetowe i bezprzewodowe, tradycyjne urządzenia oparte o karty, oraz istniejące, starsze systemy.

Niezależnie, czy tworzysz system od podstaw, czy modernizujesz istniejący, twoja aplikacja DNC musi zachowywać kompatybilność z posiadanymi danymi. CIMCO DNC-Max pozwala uniknąć aktualizacji wszystkich istniejących programów NC.

Przesyły plików, monitorowanie portów i administracja systemem wykonywane są w przejrzystym interfejsie klient/serwer, stanowiącym część inteligentnej, funkcjonalnej koncepcji systemu.

CIMCO DNC-Max

Funkcje CIMCO DNC-Max:

Właściwe narzędzie do pracy

CIMCO DNC-Max to jedyny wybór dla klientów oczekujących wydajności, elastyczności i niezawodności. CIMCO DNC-Max to sprawdzone rozwiązanie zarówno dla niewielkich warsztatów z kilkoma urządzeniami, jak i rozległych obiektów z setkami maszyn w wielu oddalonych od siebie zakładach.

Serwer CIMCO DNC-Max

Serwer CIMCO DNC-Max, oparty na silniku DNC, odpowiedzialny jest za czynności komunikacyjne. Użytkownik może wybrać pomiędzy stosowaniem Serwera CIMCO DNC-Max jako usługi lub aplikacji. Stanowi on kluczowy element systemu CIMCO DNC-Max.

Klient CIMCO DNC-Max

Klient CIMCO DNC-Max jest aplikacją wykorzystywaną do lokalnych lub zdalnych transferów plików, monitorowania portów i zarządzania portami. Klient CIMCO DNCMax umożliwia dostęp do jednego lub więcej serwerów CIMCO DNC-Max w sieci LAN, WAN lub nawet w Internecie.

Poszerzenie możliwości CIMCO DNC-Max

CIMCO DNC-Max w połączeniu z CIMCO NC-Base stanowi kompletne rozwiązanie dla zarządzania programami NC, a CIMCO MDC-Max dopełnia całość jako narzędzie do zbierania danych i kontroli nad warsztatem.

Zrzuty ekranu z CIMCO DNC-Max:

Zrzut ekranu oprogramowanie CIMCO DNC-Max PL
Zrzut ekranu oprogramowanie CIMCO DNC-Max PL
Zrzut ekranu oprogramowanie CIMCO DNC-Max PL
Zrzut ekranu oprogramowanie CIMCO DNC-Max PL

Prezentacja wideo CIMCO DNC-Max:

Wymagania sprzętowe

Instalacja serwera

Minimum Rekomendowane
CPU Intel Core i5 or AMD FX @ 2.8 GHz Intel Core i7 or AMD A-Series @ 3.5 GHz
Intel Xeon E or AMD Epyc @ 3.5 GHz
4 rdzenie 8-12 rdzeni
Pamięć 4 GB RAM 16 GB RAM
Dysk twardy HDD 512 GB (7200 rpm) RAID1 SSD 512 GB RAID1
2 GB miejsca na dysku do instalacji pełnego pakietu. Przydziel wystarczająco dużo miejsca na przyszły rozwój bazy danych.
System operacyjny Windows® Server 2008 / 2008 R2 or newer Windows® Server 2012 / 2012 R2 or newer
(32 bit lub 64 bit)
Dodatkowe oprogramowanie Microsoft® Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (x86)
Microsoft® Visual C++ 2012 Redistributable (x86)
Microsoft® Visual C++ 2013 Redistributable (x86)
Microsoft® Visual C++ 2015 Redistributable (x86)
Microsoft® .NET Framework 4.5
(Wszystkie wymagane wersje są zawarte w programie instalacyjnym.)
(.NET Framework wymagane tylko dla menedżera oprogramowania)

Skalowalność w zakresie wymagań dotyczących CPU:

Liczba maszyn CNC 20 100 200 325 1000
Liczba rdzeni 4 8 12 16 32

Instalacja indywidualna na komputerze

Minimum Rekomendowane
CPU Intel Core 2 Duo lub AMD Athlon @ 1.6 GHz Intel Core i3 lub AMD Phenom II @ 2.5 GHz
Pamięć 2 GB RAM 4 GB RAM
Dysk twardy Minimum 2 GB miejsca na dysku do instalacji pełnego pakietu.
System operacyjny Windows® 7, Windows® 8 / 8.1, lub Windows® 10
(32 bit lub 64 bit)
Dodatkowe oprogramowanie Microsoft® Visual C++ 2005 Redistributable
Microsoft® Visual C++ 2010 Redistributable (x86)
Microsoft® Visual C++ 2012 Redistributable (x86)
Microsoft® Visual C++ 2013 Redistributable (x86)
Microsoft® Visual C++ 2015 Redistributable (x86)
(Wszystkie wymagane wersje są zawarte w programie instalacyjnym.)

Wymagania systemowe dla Symulacji Maszyny

System operacyjny Procesor Pamięć GPU
  • Minimum: Windows 7, 32bit
  • Rekomendowane: Windows 10, 64bit
  • Minimum: 2.3GHz, Quad core
  • Rekomendowane: 3.2GHz, Quad core (lub lepszy)
  • Minimum: 4GB
  • Rekomendowane: 16GB (lub więcej)
  • Minimum: 2GB, Dedykowana GPU, OpenGL 3.3
  • Rekomendowane: 4GB, Dedykowana GPU, OpenGL 3.3 (lub lepsza)

Kontakt