pixel

CENTRUM KOMPETENCYJNE CAM

Mamy kilkunastoletnie doświadczeniem w dostarczaniu rozwiązań CAM, wdrożyliśmy systemy wspomagające programowanie obrabiarek CNC u kilkuset klientów. Centrum Kompetencyjne CAM jest stworzone do realizacji usług związanych z oprogramowaniem wspomagającym wytwarzanie, takich jak wdrożenia, szkolenia czy wsparcie techniczne. Nasze rozwiązania sprawdzają się zarówno w małych, rodzinnych firmach, jak i w dużych zakładach produkcyjnych. Wychodzimy naprzeciw wymaganiom naszych klientów, oferując dopasowane postprocesory, dedykowane szkolenia oraz zaawansowane makra.

Funkcjonalność

Frezowanie 2D
Łatwość i szybkość przygotowywania podstawowych obróbek 2.5D, takich jak obróbka konturów, obróbka kieszeni, cykle wiercenia, gwintowanie, planowanie i wiele innych. SOLIDWORKS Simulation Statyka
Frezowanie 4-osiowe
Wykorzystanie pełnych możliwości podzielnicy w obróbkach indeksowanych lub płynnych. Oprogramowanie CAM w połączeniu z 4 osią obrotową zwiększy możliwości produkcyjne i skróci czas programowania oraz samej obróbki. SOLIDWORKS Simulation Dynamika
Frezowanie zgrubne 3D
Wydajne frezowanie zgrubne w 3 osiach. Optymalizacja i eliminacja przejazdów w powietrzu. Styczne zmiany kierunków skrawania, wpływające na utrzymywanie prędkości skrawania, co w rezultacie przyczyni się do skrócenia czasu obróbki. SOLIDWORKS Simulation Statyka
Frezowanie wykańczające 3D
Szereg strategii frezowania wykańczającego pozwalających przygotować obróbkę nawet najbardziej skomplikowanej części. Generowanie ścieżek narzędzia odbywa się bezpośrednio na modelu bryłowym, bez konieczności rozpoznawania cech.
SOLIDWORKS Simulation Analizy nieliniowe
Frezowanie 5-osiowe
Oprogramowanie CAM umożliwia pełne wykorzystanie 5-osiowych obrabiarek CNC. Zaawansowane strategie 5 osiowej obróbki powierzchni i konturów oraz dedykowane strategie obróbki łopatek wirników i kanałów dolotowych czy wiercenia wieloosiowego pozwalają na dokładne zaprogramowanie ścieżki narzędzia dla nawet najbardziej skomplikowanych detali.
SOLIDWORKS Simulation Drgania
Obróbki indeksowane
4 i 5 osiowe obróbki indeksowane powalają na obróbkę detali z kilku stron, eliminując konieczność przemocowania. Obróbki indeksowane umożliwiają stosowanie zarówno strategii Frezowania 2D jak i Frezowania 3D pod dowolnym, kątem.
SOLIDWORKS Simulation Wyboczenia
Toczenie
Łatwe i szybkie programowanie obróbek tokarskich takich jak Planowanie, Toczenie Zgrubne, Toczenie Wykańczające, Rowkowanie, Odcięcie, Nacinanie gwintu oraz Cykle Wiercenia i Gwintowania. Możliwość generowania programów jako wewnętrznych cykli i makr maszynowych.
SOLIDWORKS Simulation Termika (CAE)
Toczenie z narzędziami napędzanymi
Moduł pozwala na wykorzystanie wszystkich strategii tokarskich oraz dodatkowo na obróbkę narzędziami napędzanymi w osi C i/lub Y. Frezowanie oraz wiercenie od czoła oraz promieniowo można zaprogramować bezpośrednio na modelu bryłowym.
SOLIDWORKS Simulation Analiza zmęczeniowa
Asocjatywność z CAD
Praca w jednym środowisku CAD i CAM pozwala na powiązanie obróbki z geometrią detalu. To powiązanie daje możliwość automatycznego przeliczenia ścieżek narzędzia a momencie zmiany w modelu CAD. Dzięki asocjatywności eliminujemy konieczność ponownego definiowania obróbki w momencie modyfikacji modelu.
SOLIDWORKS Simulation Rozkład włókien i soczewki
WEDM
Moduł WEDM daje możliwość wysterowania wycinarek drutowych zarówno 2 jak i 4 osiowych. Definiowanie obróbki jest możliwe bezpośrednio na pliku bryłowym w zintegrowanym środowisku CAD/CAM.
SOLIDWORKS Simulation Obtrysk wkładek
Generowanie G-kodu
Generowanie programów obróbkowych NC odbywa się w sposób automatyczny. Gotowy program z obróbką jest tworzony przez postprocesor i dopasowany od układu sterowania obrabiarki. Struktura programu jest tworzona według wytycznych użytkownika.
SOLIDWORKS Simulation Zbiorniki ciśnieniowe
iMachining
Opatentowany moduł obróbki zgrubnej pozwalający zaoszczędzić do 70% czas podczas obróbki, jednocześnie zmniejszając zużycie narzędzia. Specjalny algorytm nakładania ścieżki dąży do równomiernego obciążenia narzędzia w każdym punkcie obróbki, dodatkowo zminimalizuje ilość przejazdów szybkich.
SOLIDWORKS Simulation Formy wielogniazdowe
Kreator Obróbki
Jedyny na rynku Kreator Obróbki automatycznie dobierający parametry frezowania. Kreator bierze pod uwagę parametry materiału obrabianego, narzędzia, obrabiarki oraz kształt detalu, dzięki czemu parametry są odpowiednio dopasowane i wykorzystują pełne możliwości obróbcze maszyny i samego narzędzia.
SOLIDWORKS Simulation Wtrysk wielopunktowy
Kontrola kolizji
Zaawansowana kontrola podcięć dla powierzchni obrabianych i chronionych jest szczególnie ważna podczas programowania zaawansowanych obróbek 3 i 5 osiowych. Kontrola kolizji już podczas tworzenia ścieżki narzędzia pozwala na wyeliminowanie potencjalnej kolizji na maszynie.
SOLIDWORKS Simulation Analiza ruchu
Symulacje obróbek
Symulacja procesu obróbki na etapie odbywa się już na etapie projektowania. Symulacja wykorzystuje model 3D obrabiarki, z uwzględnieniem jej kinematyki. Pozwala to na dokładną weryfikację programu przed jego uruchomieniem na maszynie. SOLIDWORKS Simulation Wymiana ciepła (CFD)
Automatyczne przetwarzanie plików
Wsadowe przetwarzanie plików CAD 2D pozwala na wygenerowanie plików z gotowa obróbką dla wielu elementów w jednym czasie. Pliki płaskie DXF/DWG lub bryłowe są hurtowo wczytywane do CAM gdzie automatycznie nakładana jest obróbka oraz generowane są gotowe programy na maszyny CNC.
SOLIDWORKS Simulation Test upadku
Agregaty kątowe i wielowrzecionowe
Oprogramowanie CAM daje możliwość wysterowania dodatkowych agregatów frezujących lub wiercących na maszynie. Ich zastosowanie zwiększa możliwości produkcyjne i przyśpiesza procesor obróbki.
SOLIDWORKS Simulation Przepływy w Elektronice
Automatyzacja pracy – style
Szerokie możliwości automatyzacji procesu programowania obróbki uzyskiwane są poprzez zastosowanie szablonów obróbki czy styli obróbczych, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane bez potrzeby każdorazowego wypełniania danych technologicznych. Style i szablony mogą być dodawane ręcznie, pół-automatycznie lub automatycznie do wybranych geometrii lub powierzchni.
SOLIDWORKS Simulation Deformacje
Funkcje artystyczne
Zaawansowane funkcje artystyczne takie jak Grawerowanie 2D i 3D, Zamiana zdjęcia na powierzchnię 3D czy zamiana obrazu na kontur 2D pozwalają w tworzenie w bardzo szybki sposób elementów dekoracyjnych takich jak płaskorzeźby, loga, grawerunki.
SOLIDWORKS Simulation Przepływ HVAC
Cięcie piłą
Dedykowana strategia umożliwia cięcie piłą zamontowaną we wrzecionie lub osobnym agregacie. Możliwość cięcia pod dowolnym kątem. Rozwiązanie często stosowane w obróbce materiałów drewnopochodnych czy profili aluminiowych.
SOLIDWORKS Simulation Wypelnienie
Nesting
Nesting umożliwia automatyczny rozkład części na arkuszu, uwzględniający minimalizację odpadu i czasu obróbki. Zaawansowany algorytm nestingu pozwala na zoptymalizowanie zużycia płyty drewnopochodnej czy arkusza blachy. Szczegółowe raporty pozwalają na uzyskanie informacji o czasie obróbki, używanych narzędziach, procentowych zużyciu materiału itd.
SOLIDWORKS Simulation Wypelnienie
Cięcie laserem, plazmą, wodą
Moduły CAM umożliwiające wycinanie wiązką lasera, plazmy czy strumieniem wody są wyposażone w branżowe funkcje umożliwiające odpowiednie wysterowanie maszyn tego typu. Możliwe jest programowanie zarówno prostych obróbek 2D jak i zaawansowanego 5 osiowego wycinania.
SOLIDWORKS Simulation Linie łączenia
Obróbka kamienia
Dedykowane strategii do obróbki kamienia takie jak obróbka frezami tarczowymi oraz zaawansowanie operacje 3 i 5 osiowe pozwalają na szybkie programowanie obróbki nawet najbardziej skomplikowanych elementów takich jak rzeźby, płaskorzeźby czy zdobienia elementów wykonanych z kamienia.
SOLIDWORKS Simulation Czas chłodzenia
Obróbka drewna
Dedykowane strategie umożliwiają łatwe programowanie obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych od prostych 2 osiowych obróbek elementów płytowych, poprzez obróbki blatów i frontów meblowych, kończąc na zaawansowanych 5 osiowych obróbkach poręczy czy nóg drewnianych.
SOLIDWORKS Simulation Przepływ zewnętrzny
Postprocesory
Postprocesory odpowiadają za poprawność generowania programu obróbkowego dla danej maszyny. Dzięki postprocesorom użytkownik może wygenerować wiele plików z obróbką, na różne maszyny, z jednego projektu CAM. Każdy z dostarczanych postprocesorów jest weryfikowany przez Specjalistów technicznych ds. CAM
SOLIDWORKS Simulation Przepływ wewnętrzny
Dedykowane aplikacje
Autorskie aplikacje takie jak SOLIDWORKS2Alphacam, BatchNesting, DPS Fronty czy iFronty to tylko niektóre ze specjalnych funkcjonalności stworzonych przez nasz Zespół Techniczny CAM. Mają za zadanie przede wszystkim zautomatyzować proces przetwarzania plików oraz uniknąć błędów ręcznego programowania. Każda z aplikacji może być dopasowywana do wymagań konkretnego użytkownika.
SOLIDWORKS Simulation Analiza chłodzenia

DPS Software

Centrum Kompetencyjne CAM jest stworzone do realizacji usług związanych z oprogramowaniem wspomagającym wytwarzanie, takich jak wdrożenia, szkolenia czy wsparcie techniczne.

Przykładowe realizacje

PRECYZYJNE FREZOWANIE 3-OSIOWE POWIERZCHNI

Branża: Produkcja form
Produkt: SolidCAM

Zastosowanie: Obróbka jest wykonywana w środowisku SolidCam w pełni zintegrowanym z SOLIDWORKS. Zaawansowane możliwość obróbkowe SolidCam w zakresie obróbek zgrubnych i wykańczających pozwalają na uzyskanie powierzchni najwyższej jakości. Powiązanie CAD i CAM pozwala na automatyczne przeliczenie ścieżek po zmianie kształtu detalu. Zaawansowany moduł symulacji obróbki pozwala na dokładne określenie jakości powierzchni na etapie symulacji.

Korzyści:
 • Najwyższa jakość frezowanych powierzchni
 • Automatyczna aktualizacja obróbek
 • Kalkulacja czasu obróbki na etapie projektowania

ZAAWANSOWANE TOCZENIE

Branża: Automotive
Produkt: SolidCAM i SolidCam Machine Simulation

Zastosowanie: Tocznie elementów odbywa się na kilku tokarkach CNC, od podstawowych dwuosiowych tokarek XZ, poprzez tokarki z narzędziami napędzanymi w osiach C/Y, aż do tokarek 2 głowicowych z przechwytem. Programowanie obróbki odbywa bezpośrednio na plikach SolidWorks w środowisku SolidCam. Dzięki temu nakładanie obróbki oraz wprowadzanie zmian odbywa się szybko i z uniknięciem błędów eksportu/importu plików pomiędzy CAD i CAM. Zaawansowane funkcje modułu Mill-Turn SolidCam oraz dedykowane postprocesory pozwalają na wysterowanie nawet najbardziej zaawansowanych tokarek. Ważnym elementem jest możliwość symulacji maszyny która pozwala na weryfikacje programu na poziomie programowanie umożliwiają wykrywanie potencjalnych kolizji i pozwalając na optymalizację czasu obróbki.

Korzyści:

 • Skrócenie czasu programowania
 • Wyeliminowanie błędów programowania
 • Optymalizacja czasu obróbki
 • Pełne wykorzystanie możliwości maszyn

PRECYZYJNE FREZOWANIE 5-OSIOWE

Branża: Branża lotnicza
Produkt: SolidCAM i SolidCam Machine Simulation

Zastosowanie: Frezowanie 3 i 5 osiowe płynne elementów o skomplikowanych kształtach odbywana się na obrabiarkach 5 osiowych płynnych w różnych schematach kinetamtycznych. Definiowanie obróbki odbywa się bezpośrednio na ścianach modelu bryłowego SolidWorks. Zaawansowane funkcje SolidCam pozwalają na wygenerowanie ścieżki narzędzia najwyższej jakości. Szerokie możliwości sterowania kątem narzędzia podczas obróbki umożliwiają optymalizację obróbki oraz frezowanie w trudno dostępnych miejscach modelu.

Korzyści:
 • Możliwość frezowanie skomplikowanych modeli
 • Pełne wykorzystanie możliwości maszyny 5 osiowej
 • Optymalizacja czasu obróbki

KAMIENIARSTWO

Branża: Produkcja nagrobków i elementów z kamienia, płaskorzeźby, kominki
Produkt: Alphacam

Zastosowanie: Obróbki wykonywane są w Alphacam i automatycznie generowane w postaci pliku na obrabiarkę CNC. Dedykowane strategie obróbcze do obróbki kamienia ( np. Obróbka zgrubna frezem tarczowym ) umożliwiają pełne wykorzystanie możliwości maszyny. Bardzie skomplikowane kształty takie jak płaskorzeźby czy zdobienia są projektowane w Alphacam Art, który umożliwia ich szybkie i intuicyjne zaprojektowanie.

Korzyści:

 • Pełne wykorzystanie możliwości maszyny
 • Zwiększenie możliwości produkcyjnych firmy o skomplikowane wzory
 • Zwiększenie szybkości programowania

WYCIANIE BLACH

Branża: Wycinanie blach
Produkt: Alphacam i Nesting Utlis

Zastosowanie: Zastosowanie: Technologia wycinania nakładana jest w Alphacam na pojedyncze detale uwzględniając mostki technologiczne oraz ich późniejsze wycięcie. Za pomocą zintegrowanej aplikacji Nesting Utlis elementy są rozkładane na arkuszu blachy uwzględniając odstępy technologiczne oraz mostki. Obróbki są odpowiednio sortowane w celu zminimalizowania czasu obróbki, wyeliminowaniu zbędnych wymian narzędzia oraz optymalizacji zużycia materiału. Efektem działania są gotowe programy do rozkroju arkusza oraz dokładne raporty obróbkowe zawierające czas obróbki, procent odpadku, listę narzędzi itd.

Korzyści:
 • Skrócenie czasu obróbki
 • Zwiększenie wydajności zużycia materiału
 • Skrócenie czasu programowania

OBRÓBKA ELEMENTÓW DREWNIANYCH

Branża: Produkcja Okien, Schodów, Drzwi
Produkt: Alphacam

Zastosowanie: Zastosowanie: Obróbka elementów drewnianych, zarówno prostych obróbek 2 osiowych jaki i zaawansowanych 5 osiowych odbywa się w Alphacam. Dzięki pełnej symulacji symulacji bryłowej obróbki – także narzędzi kształtowych – weryfikacja programów odbywa się na poziomie projektowania. Branżowe moduły takie jak obsługa agregatów wiercących, frezujących czy obróbka piła oraz baza postprocesorów do maszyn do obróbki drewna pozwalają na niezawodne wysterowanie maszyn do obróbki drewna.

Korzyści:

 • Pełne wykorzystanie możliwości maszyn do obróbki drewna
 • Szybkość programowania
 • Symulacja na poziome projektowania

FREZOWANIE WIELOSIOWE DUŻYCH GABARYTÓW

Branża: Produkcja jachtów
Produkt: Alphacam

Zastosowanie: Elementy korpusów jachtów są frezowane wieloosiowo w Alphacam. Części są importowane są do CAM, a następnie nakładana jest obróbka 5 osiowa indeksowana lub płynna. Alphacam pozwala na szybkie przeliczenie ścieżki dla dużych części oraz dokładną kontrolę kąta narzędzia podczas obróbki. Wydajna obróbka zgrubna i oraz zaawansowane strategie wykańczające pozwalają na wyprodukowanie wysokiej jakości elementów w krótkim czasie. Dedykowane postprocesory umożliwiają niezawodne wysterowanie maszyn do obróbki dużych gabarytów.

Korzyści:
 • Skrócenie czasu programowania
 • Pełne wykorzystanie możliwości maszyn
 • Optymalizacja czasu obróbki

WYDAJNE FREZOWANIE ZGRUBNE

Branża: Części do maszyn
Produkt: SolidCAM i iMachining

Zastosowanie:Części maszyn są projektowane w środowisku SolidWorks, a następnie obrabiane w SolidCam. Opatentowany moduł iMachining pozwala na wygenerowanie wydajnej obróbki zgrubnej dla tych elementów. Dzięki dążeniu do zachowanie stałego obciążenia skrawania moduł ten pozwala na zastosowanie dużo większych posuwów niż podczas obróbki konwencjonalnej. Pozwala to na skrócenie czasu obróbki nawet o 70%. Równomierne obciążenie narzędzia pozwala natomiast na wydłużenie jego żywotności.

Korzyści:

 • Skrócenie czasu obróbki zgrubnej o nawet 70%
 • Zmniejszenie zużycia narzędzia
 • Skrócenie czasu programowania

MEBLE TAPICEROWANE

Branża: Produkcja mebli tapicerowanych
Produkt: Alphacam

Zastosowanie: Lista elementów mebli jest generowana do pliku XLS poprzez system ERP. Zamówienie w ten sposób jest wczytywane do Alphacam. Tworzony jest automatyczny rozkrój elementów razem z gotową obróbką oraz programy na obrabiarkę CNC. Generowane są tak że raporty obróbkowe z czasem obróbki, długością ścieżki narzędzia, użytymi narzędziami. Zużycie materiału jest eksportowane z powrotem do ERP. Etykiety są generowane bezpośrednio na maszynie przy użyciu aplikacji Alphacad.

Korzyści:

 • Pełna automatyzacja procesu produkcji – od zamówienia do wyprodukowania zlecenia
 • Zwiększenie szybkości programowania
 • Ograniczenie zużycia materiału
 • Dostęp do informacji na temat obróbki ( czas, zużycie materiału ) na etapie kalkulacji

MEBLE SKRZYNIOWE

Branża: Produkcja mebli skrzyniowych
Produkt: SWOOD CAM

Zastosowanie: Dodawanie operacji obróbkowych odbywa się w zintegrowanym systemie CAD/CAM ( SWOOD). Dzięki temu wszystkie obróbki – wiercenie, frezowanie, cięcie piłą są automatycznie aktualizowane pod zmianie wymiarów mebla czy zmianie typów połączeń. Wszystkie programy obróbkowe dla danego mebla są generowane hurtowo poprzez raporty. W jednym projekcie CAM mamy możliwość zdefiniowanie kilku zamocowań jednej formatki ( kiedy wymaga tego technologia ), a także kilku maszyn – dzięki temu z jednego miejsca generujemy programy do wszystkich obrabiarek.

Korzyści:

 • Automatyzacja nakładania obróbki
 • Automatyczna aktualizacja obróbek
 • Wyeliminowanie błędów programowania

FRONTY MEBLOWE

Branża: Produkcja frontów meblowych
Produkt: AlphacamDPS_Fronty

Zastosowanie: Fronty meblowe 2D są przygotowane parametrycznie w Alphacam i dzięki aplikacji DPS_Fronty możliwe jest ich wsadowe przetwarzanie. Zlecenie dzienne jest wczytywane w postaci pliki XLS. Alphacam przebudowuje każdy front pod względem wymiarów (razem z obróbką), a następnie tworzy nesting elementów oraz gotowe programy obróbkowe. Fronty  gięte są programowane w sposób parametryczny i modyfikowane wymiarowe przez technologa zgodnie z zamówieniem. Alphacam pozwala na ich obróbkę w płynnych 5 osiach.

Korzyści:
 • Automatyzacja produkcji
 • Ograniczenie zużycia materiału
 • Wykorzystanie pełnych możliwości maszyn 5 osiowych
 • Zwiększenie możliwości produkcyjnych

Aktualności Centrum Kompetecyjnego CAM

CAM

25 lat temu firma CNS Solutions (obecnie DPS Software), niemal jednocześnie z rozwiązaniem SOLIDWORKS, rozpoczyna dystrybucję oprogramowania CAM. O jej początkach, rozwoju podczas ostatniego ćwierćwiecza,…

CAM

Ostatnie wydarzenie spowodowały mniejszą dostępność wielu surowców m.in. w branży meblarskiej. Jak poradzić sobie ze zmniejszoną ilością dostaw? Jak lepiej wykorzystać dostępne surowce? Tego dowiecie…

CAM

Firma produkująca wewnętrzne panele kompozytowe do samolotów komercyjnych przechodzi na pełny, dynamiczny nesting, wykorzystując potężne możliwości automatyzacji, jakie daje ALPHACAM. Nie po raz pierwszy też…

Formularz kontaktowy - porozmawiajmy

Józef Skoworodko - doradca ds. oprogramowania CAM w firmie DPS Software

„Zapraszam do kontaktu i współpracy w zakresie oprogramowania oraz postprocesorów. Skontaktuje się z Tobą bezpośrednio i w oparciu o swoje doświadczenie pomogę dobrać rozwiązania.”

Józef Skoworodko
dyrektor działu rozwiązań CAM

 


DPS Software Polska - Partner w rozwoju Twojej firmy