Czym jest SIMULIA?

SIMULIA to portfolio połączonych, wydajnych i współpracujących rozwiązań symulacyjnych
na chmurowej platformie 3DEXPERIENCE®. Umożliwia przyspieszenie innowacji projektowych
poprzez rozwiązywanie problemów inżynierskich dla projektów
SOLIDWORKS® 3D CAD z pełną asocjatywnością danych.

"Dzięki technologii Abaqus, SIMULIA zapewnia zaawansowane możliwości symulacji w procesie rozwoju produktu."

Popraw niezawodność produktu oraz zmniejsz koszty i czas wprowadzania na rynek

Możesz wykonywać dowolne zadania analizy strukturalnej, od najprostszej liniowej analizy statycznej po najbardziej złożone nieliniowe testy upuszczania i analizy zderzeń, wykorzystując sprawdzoną na rynku technologię solvera Abaqus.

Intuicyjna, interaktywna platforma 3DEXPERIENCE umożliwia zespołom udostępnianie i wizualizację wyników symulacji 3D oraz współpracę w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej.

Możesz także łatwo tworzyć i przypisywać zadania oraz zarządzać wieloma projektami, aby przyspieszyć ich realizację.

Bycie częścią portfolio 3DEXPERIENCE WORKS oznacza, że ​​SIMULIA zapewnia elastyczność wyboru możliwości symulacji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

SIMULIA jest również uzupełnieniem narzędzi analitycznych w SOLIDWORKS Simulation. Zapewnia automatyczną aktualizację tego samego projektu w obu narzędziach, niezależnie od tego w którym z nich nanoszone są zmiany.

Poznaj bliżej narzędzie SIMULIA!

Obejrzyj video i przekonaj się jak przystępna w obsłudze i przeprowadzaniu analiz jest SIMULIA.

SIMULIAworks film video
SIMULIAworks film video
SIMULIAworks film video

Skalowalne portfolio narzędzi SIMULIA
dla analizy strukturalnej

Portofolio SIMULIA podzielone jest na tak zawne role jakie pełnią inżynierowie.
Od ich obowiązków uzależnione jest jakich narzędzi potrzebują.

Skalowalne portfolio narzędzi SIMULIAworks

Dlaczego SIMULIA?

Zbudowana w oparciu o wiodącą w branży technologię Abaqus, SIMULIA daje zarówno początkującym,
jak i ekspertom możliwość wykonywania złożonych analiz liniowych i nieliniowych w celu weryfikacji projektów produktów i szybszego podejmowania trafniejszych decyzji.

SIMULIAworks - dlaczego warto korzystać

Dostępność technologii

 • Model SaaS zapewnia odpowiedni zestaw aplikacji na czas trwania projektu
  (3 miesiące lub 1 rok subskrypcji)
 • Jest połączony z SOLIDWORKS za pomocą konektora
 • Eksperci firmy mogą dostosować interfejs aplikacji, aby każdy mógł uzyskać dostęp do symulacji w firmie
SIMULIAworks - dlaczego warto korzystać

Skalowalność i wydajność

 • Wszystkie role, od projektanta do analityka, wykorzystują tę samą technologię Abaqus FEA, uznaną za lidera w branży
 • Ta najnowocześniejsza i sprawdzona technologia Abaqus liczy szybko i dokładnie od prostych liniowych statystyk z małymi odkształceniami, zderzeniami o niskiej prędkości do najbardziej złożonych kwestii dotyczących dynamiki nieliniowej, z dużymi odkształceniami, zderzeniami o dużej prędkości
SIMULIAworks - dlaczego warto korzystać

Połączony

 • Wszystkie role korzystają z tej samej, opartej na chmurze platformy 3DEXPERIENCE, w której dane są bezpiecznie przechowywane i dostępne z dowolnego miejsca w dowolnym czasie
 • Proces podejmowania decyzji projektowych jest szybszy, a format, w jakim zapisywane są wyniki sprawia, że są łatwe do przeglądania, porównywania i udostępniania
 • Opcja przetwarzania w chmurze pozwala użytkownikowi zdecydować kiedy uruchomić symulacje w chmurze, aby zwolnić zasoby komputera lokalnego

SIMULIA dla użytkownika SOLIDWORKS

SIMULIA to portfolio połączonych, wydajnych i współpracujących rozwiązań symulacyjnych na chmurowej platformie 3DEXPERIENCE®. Umożliwia przyspieszenie innowacji projektowych poprzez rozwiązywanie problemów inżynieryjnych związanych z projektem SOLIDWORKS® 3D z pełnym powiązaniem danych.

Platforma 3DEXPERIENCE | Rola 4

Structural Performance Engineer

Rola dla inżynierów projektantów do oceny wydajności produktu w liniowych i nieliniowych warunkach statycznych, termicznych, częstotliwościowych, naprężeniach termicznych, liniowych warunkach dynamicznych i quasi-statycznych.

 • Modelowanie i tworzenie siatki
 • Scenariusze
  • Liniowy i nieliniowy statyczny
  • Dynamika nieliniowa (Implicit Solver)
  • Quasi-statyczny (Implicit Solver)
  • Wyboczenie
  • Częstotliwość
  • Odpowiedź harmoniczna
  • Dynamika modalna
  • Termiczny stan ustalony
  • Termiczne - nieustalone
  • Termo-strukturalny
 • Postprocesing
Platforma 3DEXPERIENCE | Rola 5

Structural Mechanics Engineer

Rola dla inżynierów projektowych i ekspertów w dziedzinie symulacji do rozwiązania, oprócz tego, co rozwiązuje Structural Performance Engineer, zawiera dodatkowo nieliniowe zdarzenia dynamiczne przy dużej prędkości, kalibracja materiału i uproszczenie geometrii.

Zawiera opcje Structural Performance Engineer oraz:

 • Model Preparation - aplikacja
 • Material Calibration - aplikacja
 • Scenariusze
  • Dynamika nieliniowa (Explicit Solver)
  • Quasi-statyczny (Explicit Solver)
  • Złożona częstotliwość
  • Wibracje losowe

Matrix - zestawienie ról i funkcjonalności SIMULIA dla analizy strukturalnej

SIMULIA zapewnia elastyczność wyboru możliwości symulacji,
które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Funkcjonalność/Role Structural
Designer
Structural
Engineer
Structural
Performance
Engineer
Structural
Mechanical
Engineer
SOLIDWORKS Connector + + + +
Pełna asocjatywość CAD-CAE + + + +
Asystent uzytkownika + + + +
Ponowne wykorzystanie danych + +
Zarzadzanie danymi w chmurze + + + +
Zarzadzanie użytkownikami w chmurze + + + +
Podgląd i zarządzanie wynikami w chmurze + + + +
Abaqus Implicit Solver + + + +
Abaqus Implicit Dynamic Solver + +
Abaqus Explicit Solver +
Analiza statyczna liniowa + + + +
Analiza dynamiczna liniowa + + +
Analiza statyczna nieliniowa + +
Analiza dynamiczna nieliniowa +
Analiza multi-krokowa + +
Kontakt generalny + +
Połączenia + + + +
Siatka adaptacyjna +
Kompleksowe tworzenie siatki + + +
Siatka oparta o definicję + + +
Przygotowanie i uproszenie geometrii +
Materiały nieliniowe + +
Kalibracja materiałów +
Podstawowa wizualizacja wyników + + + +
Zaawansowana wizualizacja wyników + + +
Renderowanie materiałów w wynikach + + +
Przyśpieszenie wizualizacji wyników + + +
Obliczenia lokalne na komputerze + + + +
Obliczenia w chmurze + + + +

+ - wymaga dodatkowej roli

+ - zawiera się w pakiecie

Referencje SIMULIA

Poznaj referencje ze świata i Polski i dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie SIMULIAworks
i platforma 3DEXPERIENCE
pomogły firmom w ulepszaniu swoich produktów,
zwiększaniu produktywności i obniżaniu kosztów.

Hydac - referencje SIMULIAworks InFocus - referencje SIMULIAworks InSilixa - referencje SIMULIAworks
Referencje SIMULIAworks - Case Study

Pobierz artykuł techniczny PDF

W artykule "Analiza nieliniowa" przedstawiono różnice pomiędzy analizą liniową i nieliniową
oraz optymalne sytuacje, w których należy użyć określonego rodzaju analizy.

Z artykułu dowiesz się do czego może doprowadzić pominięcie sprawdzenia efektów nieliniowych w projekcie. Po przejrzeniu przykładów z codziennej praktyki projektowania przekonasz się, w jaki sposób analiza nieliniowa może pomóc Tobie w uniknięciu konieczności przeprojektowania oraz w budowaniu lepszych produktów.

Pobierz PDF SIMULIAWorks - artykuł techniczny

Spis treści

 • Wprowadzenie
 • Geometria nieliniowa
 • Materiał nieliniowy
 • Utrata stabilności spręzystej
  (wyboczenie)
 • Naprężenia kontaktowe
  i wsparcie nieliniowe
 • Nieliniowa analiza dynamiczna
 • Analiza nieliniowa w codziennej praktyce
 • Wnioski
 • Analizy przepływu płynów i wydajności termicznej na platformie 3DEXPERIENCE

  Uzyskaj lepszej jakości projekty, a także uniknaj problemów produkcyjnych dzięki wykorzystaniu symulacji przepływu płynu i wymiany ciepła w SIMULIA Fluid Dynamics.

  Platforma 3DEXPERIENCE

  Fluid Dynamics Engineer

  Fluid Dynamics Engineer zapewnia projektantom oraz inżynierom możliwość zbadania przepływu oraz wydajności termicznej dla przepływów wewnętrznych jak i zewnętrznych związanych z procesem wymiany ciepła.

  Synchronizacja z systemami CAD pozwala użytkownikom na szybką analizę setek wariacji projektu, jednocześnie polepszając wydajność produktu na podstawie optymalizacji przepływu, zarządzania efektywnością termiczną, zmniejszenia strat ciśnienia itp. Fluid Dynamics Engineer wykorzystuje równania RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) oraz metodę objętości skończonych do przeprowadzania symulacji z zakresu mechaniki płynów.

  Dostosowany do projektantów, intuicyjny program ze zintegrowanym asystentem pozwala na kompleksowe projektowanie produktów w środowisku współpracy 3DEXPERIENCE.

  Rola Fluid Dynamics Engineer posiada dwa kluczowe elementy do przeprowadzania obliczeń CFD:

  • Fluid Model Creation umożliwia użytkownikowi łatwe tworzenie siatek obliczeniowych o dostosowanej geometrii, które dokładnie modelują warstwy graniczne i automatycznie wypełniają domenę obliczeniową, redukując potrzebę manualnej dyskretyzacji obszaru.
  • Fluid Scenario Creation pozwala na zdefiniowanie właściwości płynu, jak i dobór odpowiednich warunków brzegowych oraz modeli odwzorowania zjawisk fizycznych.

  Możliwości roli Rola Fluid Dynamics Engineer:

  • Symulacje stałe oraz zmienne w czasie
  • Przepływy laminarne oraz turbulentne
  • Wewnętrzne i zewnętrzne przepływy ustalone z automatycznie dobranym modelem turbulencji oraz zaawansowaną metodą tworzenia siatki obliczeniowej pozwalającej użytkownikom na dokładne odwzorowanie przepływu przez złożone powierzchnie geometrii
  • Przepływy ściśliwe i nieściśliwe
  • Poddźwiękowe, transsoniczne oraz naddźwiękowe
  • Ciecze newtonowskie oraz nienewtonowskie
  • Modelowanie wielogatunkowe z możliwością śledzenia cząstek
  • Metoda powierzchni swobodnej (VOF)
  • Wymiana ciepła
  • Promieniowanie od powierzchni do powierzchni oraz promieniowanie słoneczne
  • Modele komfortu człowieka
  • Ogrzewanie Joule’a, modelowanie przypowierzchniowe
  • Modelowanie wentylatorów, przegród, elementów porowatych oraz części obrotowych (MRF)

  SIMULIA Fluid Dynamics Engineer

  Obejrzyj prezentacje i poznaj bliżej zbiór aplikacji służących do przeprowadzanie symulacji w zakresie mechaniki płynów oraz symulacji termodynamicznych.

  01 | Prezentacja Fludi Dynamics Engineer

  Chłodzenie Elektroniki

  Odpowiednie odprowadzenie ciepła z urządzeń elektronicznych to podstawa ich prawidłowej pracy. Rola Fluid Dynamic Engineer zapewnia możliwość zamodelowania każdego komponentu PCB, zasymulowania wymiany ciepła oraz sprawdzenia granicznych wartości temperatur.

  02 | Prezentacja Fludi Dynamics Engineer

  Urządzenia Medyczne

  Fluid Dynamic Engineer to narzędzie odpowiednie również dla branży medycznej. Dawkowanie leku w inhalatorach, rozprzestrzenianie się wirusa w pomieszczeniach, rozchodzenie się leku w systemie krwionośnym człowieka to tylko niektóre z przykładów zastosowania mechaniki płynów. Zaimplementowane modele komfortu człowieka zwiększają możliwości symulacji oraz ułatwiają analizę wyników.

  03 | Prezentacja Fludi Dynamics Engineer

  Wymiennik Ciepła

  Przewodzenie, radiacja i konwekcja nie stanowią również problemów dla roli Fluid Dynamic Engineer. Szeroki zakres wymiany ciepła udowadnia potrzebę symulacji mechaniki płynów w każdej dziedzinie a dostępna paleta materiałów umożliwia łatwe przypisanie oraz edytowanie parametrów materiałowych.

  SIMULIA Plastic Injection Engineer

  Wykorzystaj symulację formowania wtryskowego, aby przewidzieć wady produkcyjne części z tworzyw sztucznych oraz ocenić możliwości produkcyjne.

  Platforma 3DEXPERIENCE

  Plastic Injection Engineer

  Oceń i ulepsz projekty części z tworzyw sztucznych i oprzyrządowania do form, symulując proces wypełnienia, pakowania oraz system chłodzenia formy, a także przewiduj wypaczenie części z tworzywa sztucznego.

  Plastic Injection Engineer zapewnia każdemu, kto projektuje lub buduje formy wtryskowe, dokładny, łatwy w użyciu sposób ich optymalizację. Możesz wykorzystać układy kanałów dolotowych i układów chłodzenia utworzone w dowolnym systemie CAD.

  Układy form jednogniazdowych, wielogniazdowych i rodzinnych, w tym tuleja wlewowa, kanał wlewowy, przewężka mogą być analizowane w celu uzyskania szacowanego czasu cyklu, tonażu zacisku i rozmiaru wtrysku, co umożliwia optymalizację projektu systemu podawania i unikanie kosztownych przeróbek form.

  Użytkownicy mogą analizować proste lub złożone układy linii chłodzenia formy i zoptymalizować projekt systemu chłodzenia, aby zminimalizować czasy cykli i obniżyć koszty produkcji.

  Rola Plastic Injection Engineer zapewnia w pełni kierowany proces pracy użytkownika dostosowany dla Projektantów dla wykonywania kompleksowych produktów w jednym środowisku współpracy platformy 3DEXPERIENCE®.

  Możliwości roli Plastic Injection Engineer:

  • Oceń skuteczność projektów układów chłodzenia form
  • Prosty, łatwy w użyciu interfejs z asystentem symulacji z przewodnikiem
  • Symuluj fazy napełniania, pakowania, chłodzenia formy i wypaczenia formowanych wtryskowo produktów z tworzyw sztucznych
  • Dostęp do baz danych materiałów termoplastycznych, materiałów do form i chłodziw do form
  • Analiza układu form jednogniazdowych, wielogniazdowych i rodzinnych, w tym wlewów i bramek
  • Analizy układu linii chłodzenia formy
  • Importuj układy linii chłodzenia i systemy prowadnic zaprojektowane w dowolnym systemie CAD
  • Oszacuj czas cyklu, tonaż zacisku i rozmiar wtrysku, aby zoptymalizować projekt systemu podawania i uniknąć kosztownych przeróbek form
  • Wizualizuj animację wypełniania
  • Otrzymuj wyniki dotyczące ciśnienia, temperatury, szybkości ścinania, naprężeń ścinających i wielu innych krytycznych aspektów procesu produkcyjnego
  • Przewiduj wymagane ciśnienia wtrysku oraz siły docisku narzędzia, umożliwiając dobór odpowiedniej wtryskarki
  • Przeprowadzaj symulacje, przechowuj i zarządzaj danymi lokalnie, w chmurze prywatnej lub chmurze Dassault Systemes

  SIMULIA Electromagnetics Engineer

  Wykorzystaj oprogramowanie do symulacji oraz analizy pól elektromagnetycznych i skutecznie badaj właściwości elektromagnetycznych komponentów lub całych układów.

  Platforma 3DEXPERIENCE

  Electromagnetics Engineer

  Rola SIMULIA Electromagnetics Engineer zapewnia symulację elektromagnetyczną opartą na sprawdzonej w branży technologii systemu CST Studio Suite w płynnym, intuicyjnym i nowoczesnym interfejsie użytkownika połączonym z platformą 3DEXPERIENCE®

  Umożliwia projektantom i inżynierom wykonywanie symulacji elektromagnetycznych od niskiej do wysokiej częstotliwości (statyczne do optycznych), w tym optymalizacja anten, podzespołów mikrofalowych i urządzeń elektromechanicznych.

  SIMULIA Electromagnetics Engineer umożliwia zespołom projektowym poprawę wydajności produktu, skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek i zminimalizowanie awarii urządzeń, wyeliminowanie roszczeń gwarancyjnych.

  Electromagnetics Engineer oferuje szeroką gamę metod rozwiązań z unikalną zdolnością do identyfikacji oraz minimalizacji ryzyka kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) w urządzeniach elektronicznych.

  Dodatkowo technologię tę można zastosować do symulacji ekspozycji organizmu człowieka na pola elektromagnetyczne. Electromagnetics Engineer zapewnia, że urządzenie przechodzi wszelkie testy certyfikacyjne wymagane przez przepisy i standardy branżowe za pierwszym razem.

  Możliwości roli Electromagnetics Engineer:

  • Przeprowadzanie analizy elektromagnetycznej, w tym optymalizacji anten i komponentów mikrofalowych (np. filtrów, złączy itp.), a także urządzeń elektromechanicznych (np. silników i generatorów), aby skrócić czas wprowadzenia na rynek
  • Minimalizowanie ryzyka związanego ze zgodnością elektromagnetyczną (EMC) oraz narażenia ludzkiego ciała na działanie pól elektromagnetycznych, aby zapewnić, że urządzenie przejdzie wymagane przepisami testy certyfikacyjne
  • Wykorzystanie najbardziej zaawansowanych metod, takich jak unikalna technika integracji skończonej (FIT), klasyczna metoda elementów skończonych (FEM) oraz metoda macierzy linii transmisyjnych (TLM), także w przypadku symulacji hybrydowych, aby zapewnić niezrównaną niezawodność symulacji poprzez weryfikację krzyżową i uniknąć wadliwego działania urządzeń, roszczeń gwarancyjnych i wycofania z rynku
  • Zapewnia dostęp do wiodącej technologii CST Studio Suite, służącej do symulacji pól elektromagnetycznych o wysokiej i niskiej częstotliwości
  • Oferuje wsparcie dla inżynierów zajmujących się projektowaniem anten i urządzeń mikrofalowych
  • Pozwala na instalację i wdrożenie bezpośrednio z platformy 3DEXPERIENCE, umożliwiając bezproblemowe rozpoczęcie pracy
  • Zapewnia płynne przepływy zadań w ramach współpracy, opierając się na modelu
  • Umożliwia również dostęp do parametrycznych danych projektowych z platformy 3DEXPERIENCE, a także połączonych aplikacji SOLIDWORKS