NARZĘDZIE DLA CAŁEGO ŁANCUCHA OBRÓBKI ELEMENTÓW BLASZANYCH

Wydajny i w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS. Program został opracowany w ścisłej współpracy z firmą TRUMPF, wiodącym producentem maszyn do produkcji elementów z blachy. Zadaniem TopsWorks jest eliminacja różnic pomiędzy działem konstrukcji i działem produkcji. Pobiera informacje o rodzaju materiału, grubości blachy, kątach i promieniach gięcia oraz narzędziach bezpośrednio z baz danych systemów produkcji TruTops Punch i TruTops Bend.

JEDNA ZUNIFIKOWANA BAZA DANYCH

Od momentu gdy TopsWorks ma dostęp do bazy danych TruTops (system produkcyjny TruTops Punch i TruTops Bend) konstruktorzy i produkcja używają jednej zunifikowanej bazy danych. Wpływa to na zmniejszenie liczby odrzuceń i prób, krótsze cykle oraz większą elastyczność transferu danych drogą elektroniczną z pominięciem dokumentów papierowych.

SOLIDWORKS
STANDARD

SOLIDWORKS
PREMIUM

SOLIDWORKS
PROFESSIONAL

Modelowanie częsci i złożeń
Modelowanie brył trójwymiarowych
Możliwość projektowania dużych złożeń
Zaawansowane modelowanie powierzchni
Arkusz blachy
Konstrukcje spawane
Projektowanie form
Odczytywanie danych PCB jako części trójwymiarowych
Odczytywanie danych PCB jako części trójwymiarowych
Pełna wymiana danych ECAD-MCAD
Projektowanie instalacji z rur
Projektowanie kabli i wiązek przewodów elektrycznych
Dokumentacja techniczna 2D
Automatyczne tworzenie widoków rysunków
Automatyczna aktualizacja widoków rysunków
Wymiarowanie
Adnotacje
Lista materiałów, listy elementów ciętych konstrukcji spawanej
Automatyczne tabele otworów, tabele spawów i dane zgięcia rur
Obsługa standardów międzynarodowych
Wsparcie dla międzynarodowych standardów i norm
Kontrola rysunków (porównywanie)
Design Checker – sprawdzanie standardów
Dokumentacja wiązek elektrycznych oraz połączeń
Ponowne wykorzystanie projektów i automatyzacja
Wyszukiwanie SOLIDWORKS
DriveWorksXpress – automatyzacja projektowania
Konfiguracje
Biblioteka projektu
Modele trójwymiarowe od dostawców
Inteligentne komponenty i łączniki
ToolBox – standardowa biblioteka komponentów
Harmonogram zadań
Animacja i renderingi
Animacja części i złożeń
Animacje typu „przejście” lub „przelot”
PhotoView 360
Ocena projektu i symulacje
Wykrywanie kolizji oraz przenikania
Sprawdzanie wyrównania otworów
DFMXpress – sprawdzanie technologiczności projektu
FlowXpress – symulacja przepływu gazów i cieczy
SustainabilityXpress – analiza zrównoważonego rozwoju
Analiza pochyleń i podcięć
Design Costing – kosztorysowanie projektów
TolAnalyst – analiza stosu tolerancj
Motion – pełna analiza kinematyki złożeń
Simulation – analiza statyczna części, złożeń, konstrukcji spawanych, blach
Współpraca oraz udostępnianie
Import/eksport
Udostępnianie modeli dla drukarek 3D
Wykorzystywanie danych 2D DWG/DXF
Ochrona danych projektowych podczas udostępniania
eDrawings
Przeglądanie dużego projektu
eDrawings Professional
Rozpoznawanie operacji w modelach importowanych
Archiwizacja danych oraz kontrolowanie zmian
Importowanie oraz obróbka danych ze skanerów 3D i maszyn pomiarowych

Aktualne promocje