Centrum Szkoleniowe DPS Software - szkolenia i kursy SOLIDWORKS, ALPHACAM, SOLIDCAM, SWOOD.
PROFESJONALNE SZKOLENIA DLA INŻYNIERÓW

Nasza kadra trenerska to pierwsza liga - doświadczeni inżynierowie, posiadający międzynarodowe certyfikaty oraz uprawnienia świadczące o najwyższym poziomie umiejętności. Dbamy o nasze kwalifikacje poprzez szkolenia u producentów oraz systematyczne samokształcenie.

Szkolimy naszych klientów z zakresu oferowanego oprogramowania m.in: SOLIDWORKS, SOLIDCAM, ALPHACAM, SUFRCAM czy SWOOD, podejmujemy się organizacji dedykowanych kursów oraz niestandardowych wyzwań.


18-LETNIE DOŚWIADCZENIE W PROWADZENIU SZKOLEŃ

Centrum Szkoleniowe DPS Software prowadzi szkolenia z zakresu oferowanego oprogramowania CAD/CAM/CAE/PDM. Szkolenia dedykujemy zarówno naszym klientom jak również osobom prywatnym, na indywidualne zamówienie, uczelniom i studentom. W zależności od wybranego pakietu oprogramowania dobieramy odpowiedni rodzaj i zakres szkolenia, tak aby w pełni dostosować proces kształcenia pod indywidualne preferencje klienta.

Na naszych szkoleniach uczymy jak prawidłowo projektować w środowisku 3D oraz nieustannie podnosimy kwalifikacje kursantów. Przedstawiamy praktyczne zastosowania, przekazujemy wiedzę i doświadczenie. Pokazujemy korzyści jakie płyną dzięki zastosowaniu naszych rozwiązań.

Szkolenia prowadzimy w 5 lokalizacjach (Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań, Gdańsk) lub w miejscu wskazanym przez klienta. Zapewniamy komfortowe warunki poprzez w pełni wyposażone, klimatyzowane sale, pracujemy na dedykowanych stacjach roboczych HP. Przy czym nie zapominamy o odpowiedniej atmosferze i pysznej kawie.

Aktualne promocje

SZKOLENIA CAD

SOLIDWORKS Modelowanie części

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1476 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Interfejs użytkownika: Intencja projektu, odniesienia plików, Otwieranie plików, Interfejs użytkownika, używanie menedżera ComandManager
 • Wprowadzenie do szkicowania: szkicowanie 2D, zapisywanie plików, szkicowanie, elementy szkicu, szkicowanie podstawowe, zasady prowadzenia szkicu, relacje szkicu, wymiary
 • Modelowanie podstawowej części: terminologia, wybieranie najlepszego profilu, wybór płaszczyzny szkicu, szczegóły części, operacja dodania, szkicowanie na ścianie planarnej, operacja wycięcia, kreator otworów, zaokrąglenia, narzędzia edycji, podstawy opisywania szczegółów, wymiarowanie, zmienianie parametrów
 • Symetria i pochylenie: intencja projektu, operacja dodania z pochyleniami, symetria w szkicu, szkicowanie wewnątrz modelu, opcje widoku, używanie krawędzi modelu w szkicu
 • Tworzenie szyków: geometria odniesienia, szyk liniowy, szyk kołowy, lustro, szyki oparte na szkicu,
 • Operacje obrotu wokół linii środkowej: intencja projektu, operacja wokół linii środkowej, Edycja materiału, właściwości masy, właściwości pliku
 • Tworzenie skorup i żeber: analizowanie i dodawanie pochyleń, tworzenie skorup, żebra, pełne zaokrąglenie, cienkie ścianki
 • Edytowanie: edycja części, problemy szkiców,
 • FilletXpert zaokrągleń
 • Edytowanie: zmiany w projekcie
 • Konfiguracje: konfiguracje części, używanie konfiguracji, inne metody tworzenia konfiguracji, używanie narzędzi Zmienne globalne i Równania, Równości, Zmienne globalne, Równania, Biblioteka projektu

SOLIDWORKS Złożenia i dokumentacja 2D

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1476 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Arkusze i widoki rysunku: terminologia, widoki rysunku, szkicowanie w widokach, znaczniki środka i linie środkowe
 • Wymiary: typy wymiarów, przenoszenie i usuwanie
 • Adnotacje: typy adnotacji, bloki
 • Szablony i formaty arkusza: szablony rysunku, dostosowanie formatu arkusza
 • Import szablonów z innych systemów
 • Widoki rysunków złożeń: tworzenie widoków złożeń, konfiguracje, widok rozstrzelony,
 • Lista materiałów i Tabele: tworzenie, dodawanie i modyfikowanie LM, odnośniki do tabeli
 • Wydajność i problemy wyświetlania: rysunek odciążony, rysunek odłączony, sposoby wyświetlania
 • Odniesienia i porównania rysunku
 • Design Checker
 • Modelowanie złożeń „od dołu w górę”: tworzenie nowego złożenia, ustawianie pozycji pierwszego komponentu, dodawanie komponentów, używanie konfiguracji części w złożeniu, podzespoły, inteligentne wiązania SmartMate, plik przenośny
 • Używanie złożeń: analizowanie złożeń, sprawdzanie prześwitów, zmienianie wartości wymiarów, rozstrzelone złożenia, szkic z linia rozstrzelenia, lista materiałów

SOLIDWORKS Zaawansowane modelowanie części

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1476 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Części wieloobiektowe, praca z obiektami bryłowymi
 • Wstawianie części do części, tworzenie i używanie odniesień wiązania
 • Odciśnięcia, zapisywanie obiektów bryłowych do części
 • Opoeracje połącz i podziel, wyciągnięcia po ścieżce i wycięcie
 • Wprowadzenie do szkicu 3D, helisa/spirala
 • Rzut szkicu na szkic i szkicu na ścianę,
 • Narzędzia analizy krzywizny: zebra, krzywizna, narzędzia splajnu
 • Krzywa przez punkty XYZ, zaokrąglenia ze zmiennym promieniem
 • Wyciągnięcia po profilach, kopiowanie szkiców, szkic wyprowadzony
 • Usuwanie ścian, zaokrąglenie ścian, narzędzie analizy odchylenia
 • Splajn i jego parametry, edycja splajnów, kreator otworów w szkicu 3D
 • Wykorzystywanie obrazu w szkicu (w postaci zdjęcia)
 • Operacja deformacji, operacja przenieś ścianę, operacja zawinięcia
 • Zaawansowane opcje zaokrągleń

SOLIDWORKS Zaawansowane modelowanie złożeń

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1476 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Modelowanie złożenia od góry do dołu
 • Tworzenie komponentów z poziomu złożenia, Operacje w kontekście złożenia
 • Operacje złożenia (seria otworów, pas/łańcuch), Inteligentne łączniki
 • Odniesienia zewnętrzne (znajdowanie, blokowanie i usuwanie)
 • Zaawansowane techniki wiązań, Tworzenie i używanie odniesień wiązania
 • Inteligentne komponenty, Zaawansowane i mechaniczne typy wiązań
 • Tryb wielokrotnych wiązań, Kopiowanie komponentów z wiązaniami
 • Konfiguracje złożeń, Sposoby tworzenia konfiguracji złożeń
 • Szyk komponentów oparty na operacji
 • Tworzenie i modyfikowanie tabeli konfiguracji
 • Stany wyświetlania i wyglądy, Zaawansowany wybór
 • Otoczki, Wyglądy, materiały i sceny
 • Edycja złożeń, Znajdowanie i naprawianie problemów
 • Zastępowanie i modyfikowanie komponentów
 • Błędy wiązań, zastępowanie elementów wiązania
 • Lustro komponentów, Wyrównywanie otworów
 • łączenie wartości wymiarów i równania w złożeniach
 • Sensory, Projekt złożenia oparty na układzie
 • Tworzenie, edycja i wstawianie bloków
 • Łączenie bloków w układ kinematyczny
 • Tworzenie części z bloków, Używanie dużych złożeń
 • Tryb dużego złożenia, Odciążone komponenty
 • Używanie Szybki podgląd/wybiórcze otwieranie
 • Używanie Speedpak, Modyfikowanie struktury złożenia
 • Przeglądanie dużego projektu

SOLIDWORKS Konstrukcje spawane

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 738 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Modelowanie części arkusza blach, Zaokrąglenia
 • Metody modelowania blach, Odgięcia dookolne, odgięcie krawędzi
 • Dodawanie wypustu, promienie gięcia, Modelowanie rozgiętych blach
 • Typy podcięć, Podwinięcia, Konwertowanie części na arkusz blach
 • Metody rozpoznawania zgięć, Użycie operacji rozcięcia
 • Operacje arkusza blach, Wprowadzanie zmian
 • Rozwijanie stożków i cylindrów, Modelowanie arkusza blachy w kontekście złoże
 • Dodawanie nowej części do złożenia, Tworzenie odgięcia krawędzi w kontekście

SOLIDWORKS Arkusz blachy

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 738 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Modelowanie części arkusza blach, Metody modelowania blach
 • Odgięcia dookolne, odgięcie krawędzi
 • Dodawanie wypustu, promienie gięcia
 • Modelowanie rozgiętych blach, Operacje arkusza blach
 • Zaokrąglenia, Typy podcięć, Podwinięcia
 • Konwertowanie części na arkusz blach
 • Metody rozpoznawania zgięć, Użycie operacji rozcięcia
 • Wprowadzanie zmian, Rozwijanie stożków i cylindrów
 • Modelowanie arkusza blachy w kontekście złożenia
 • Dodawanie nowej części do złożenia
 • Tworzenie odgięcia krawędzi w kontekście

SOLIDWORKS Modelowanie powierzchniowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1476 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Obraz w szkicu, Operacje na powierzchniach
 • Krzywa przecięcia
 • Zaawansowane techniki modelowania
 • Zastosowanie narzędzi splajnu
 • Zamiana powierzchni w bryłę
 • Operacja mocowania w części wieloobiektowej
 • Naprawa importowanych powierzchni
 • Sterowanie kształtem, Diagnostyka importu

SOLIDWORKS Instalacje rurowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1476 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Podstawy Routingu, Trasy z rur grubościennych
 • Wstawianie złączy do tras z rur grubościennych
 • Trasy z rur cienkościennych (rury gięte)
 • Edycja tras, Rysunki tras, Komponenty tras (tworzenie)
 • Projektowanie tras opartych na plikach P&ID
 • Przegląd szkicowania 3D
 • Wprowadzenie do biblioteki projektu

SOLIDWORKS Instalacje elektryczne

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 738 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Podstawy Routingu, Tworzenie trasy instalacji elektrycznej
 • Komponenty tras (tworzenie)
 • Okablowanie standardowe
 • Wytycznie tras poprzez uchwyty
 • Rysunki tras instalacji elektrycznych
 • Trasy kabli taśmowych, Kanały kablowe

SOLIDWORKS PHOTOVIEW 360

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 738 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Interfejs użytkownika PhotoView
 • Kreator, dynamiczna pomoc, baza wiedzy
 • Opcje PhotoView 360 oraz zalecane ustawienia
 • Podstawy renderowania części
 • Kreator renderowania, Sceny PhotoView 360
 • Edytor materiałów, Edytor scen PhotoView 360
 • Tekstury i sceny, Tekstury i mapowanie tekstur
 • Widok perspektywiczny, Sceny i edytor scen
 • Sceneria, oświetlenie i kalkomanie
 • Tworzenie dostosowanych kolorów
 • Usuwanie materiałów
 • Dodawanie materiału na poziomie części, złożenia
 • Praca z kalkomaniami, Scenerie, Oświetlenie, Cienie
 • Konfiguracja złożeń, Dodawanie materiałów do scenerii
 • Stosowanie światła punktowego
 • Renderowanie zawartości ekranu
 • Metody zwiększania szybkości renderowania
 • Renderowanie na drukarkę, Renderowanie do pliku
 • Materiały, sceny i oświetlenia
 • Archiwum materiałów, Przykładowe materiały
 • Definiowanie przez użytkownika archiwum materiałów
 • Źródła dodatkowych materiałów
 • Archiwum scen, Tworzenie archiwum materiałów
 • Stosowanie oświetlenia punktowego
 • Wyświetlanie cieni, Złożenia i konfiguracje
 • Hierarchia materiałów w złożeniu
 • Materiały, konfiguracje i złożenia
 • Renderowanie szkła i płynów
 • Odbicia i efekty odbijania tła
 • Kompozycja scen, Obrazy tła
 • Końcowe poprawki
 • Efekty pierwszoplanowe: mgła, oświetlenie mgliste

SOLIDWORKS ELECTRICAL 2D

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1476 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Tworzenie nowego projektu: właściwości projektu, definiowanie formatek, wstawianie/tworzenie rysunków poglądowych, wstawianie symboli do diagramu liniowego
 • Diagram liniowy: definiowanie nowego kabla / dodanie do biblioteki, przypisywanie części produkcyjnych do symboli, definiowanie listew zaciskowych
 • Tworzenie schematu zasilania: połączenia jedno i wielożyłowe, wstawianie symboli i przypisywanie części, korelowanie symboli (diagram liniowy  schemat zasilania)
 • Tworzenie schematu sterowania (analogicznie do poprzedniego punktu +): definiowanie i wstawianie pól funkcyjnych, wstawianie strzałek pochodzenia  przeznaczenia
 • Operacje na bibliotekach: edycja i definiowanie nowych symboli, edycja i definiowanie nowych części produkcyjnych
 • Wstawianie sterownika PLC (Programmable Logic Controller): dodanie sterownika do lokalizacji, wstawienie do schematu, definiowanie wejść i wyjść
 • Tworzenie i wykorzystywanie „MAKR”: MAKRA – zdefiniowane wcześniej gotowe układy obwodów, które można wykorzystać w dowolnym projekcie.
 • Edycja PLC (Programmable Logic Controller) / Raporty: edycja właściwości przewodów, numeracja przewodów, edycja lokalizacji, opisywanie wejść PLC, generacja rysunku listwy zaciskowej / rysunku montażowego
 • Tworzenie rysunku 2D skrzynki: dodawanie komponentów (skrzynka, szyny montażowe, kanały kablowe), tworzenie rysunku

SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 738 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Tworzenie złożenia w 3D: dodawanie części, wstawianie komponentów do złożenia, modelowanie skrzynki, obsługa narzędzia „electrical component wizard”
 • Pozycjonowanie komponentów na drzwiach skrzynki: inteligentne operacje, wiązanie relacjami geometrii
 • Propagacja zmian w projekcie na linii 2D <-> 3D: zmiana części produkcyjnych, usuwanie elementów obwodów ze złożenia i schematu jednocześnie
 • Generowanie połączeń przewodowych: szkicowanie ścieżki prowadzenia przewodów, generowanie połączeń przewodowych wewnątrz skrzynki
 • Generowanie połączeń kablowych: przypisywanie modeli 3D do komponentów wykorzystywanych w projekcie, szkicowanie ścieżek prowadzenia połączeń kablowych, generowanie połączeń kablowych poza skrzynką
 • Tworzenie rysunku 2D skrzynki: tworzenie rysunku 2D skrzynki wraz z opisami, wstawianie tabel, aktualizacja raportów, kompletowanie dokumentacji

SOLIDWORKS COMPOSER

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1476 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Podstawy tworzenia dokumentacji produktowej
 • Tworzenie grafiki rastrowej i wektorowej
 • Tworzenie zawartości interaktywnej, Publikacja zawartości interaktywnej
 • Animacje, Aktualizacja projektów

SOLIDWORKS DLA ADMINISTRATORÓW

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 738 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Instalacja SolidWorks: Przygotowanie komputera do instalacji, Instalacja, Aktywacja, Odinstalowanie (transfer licencji + jak wszystko usunąć)
 • Instalacja Serwera licencji: Instalacja, Konfiguracja/Zarządzanie licencjami, Wypożyczanie licencji, Aktualizacja, Tworzenie obrazu administracyjnego SolidWorks
 • Konfiguracja SolidWorks: Dostosowanie pasków narzędzi, Lokalizacje plików, Ustawienia wydajnościowe systemu, Kopie zapasowe, Dostosowanie szablonów: części, rysunków, złożeń, tabel, Tworzenie warstw rysunkowych, Zapisywanie i eksportowanie ustawień
 • Konfiguracja Toolbox: Dostosowanie Toolbox (zakresu), Dodawanie właściwości dostosowanych, Konfiguracja ustawień, Konfiguracja Toolbox dla środowiska sieciowego
 • Harmonogram zadań: Możliwości, Ustawienia
 • Współpraca z działem wsparcia technicznego: Podstawowe informacje o SolidWorks, Pasek CNS ze zgłoszeniami i aktualnościami, Nagrywanie RX
 • Generator kart właściwości: Tworzenie i używanie
 • E-drawings dla użytkowników bez SolidWorks: Przeglądanie, Nanoszenie uwag

SZKOLENIA CAM

SOLIDCAM

Wprowadzenie, frezowanie 2D

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Interfejs użytkownika: Interfejs SolidCAM wewnątrz okna SolidWorks
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne frezowania
 • Definicja Części CAM – ustawienie Bazy, Przygotówki i Modelu Docelowego
 • Sposoby zaznaczania łańcucha geometrii do obróbki
 • Obróbka 2.5D: Planowanie, Kieszeń, Profil, Cykle obróbki otworów
 • Tworzenie obróbki 4- i 5-cioosiowej indeksowanej
 • Wykrywanie Wybrań / Kieszeni
 • Cykle Toolbox, Symulacja obróbki
 • Generowanie programu NC przez postprocesor
 • Asocjatywność – aktualizacja ścieżek narzędzia po zmianie modelu CAD

Wprowadzenie, toczenie

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Interfejs użytkownika: Interfejs SolidCAM wewnątrz okna SolidWorks
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne skrawania
 • Definicja Części CAM – ustawienie Bazy, Przygotówki i Modelu Docelowego
 • Sposoby zaznaczania łańcucha geometrii do obróbki
 • Obróbka toczenia: Planowanie, Toczenie zgrubne i wykańczające, Rowkowanie, Odcinanie, Toczenie gwintu, Wiercenie
 • Obróbka narzędziami napędzanymi: Cykle obróbki otworów, Obróbka Profil
 • Symulacja obróbki, Generowanie programu NC przez postprocesor
 • Asocjatywność – aktualizacja ścieżek narzędzia po zmianie modelu CAD

Frezowanie 3D HSM

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SolidCAM na poziomie kursu Wprowadzenie do SolidCAM
 • Obróbka zgrubna HSR, Ograniczanie ścieżek narzędzia
 • Obróbka wykańczająca 3D HSM: Stałym Z, Liniowa, Reszta Materiału, Płaszczyzn, Promieniowa, Spiralnia, Morficzna

Frezowanie 3D HSS

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SolidCAM na poziomie kursu Wprowadzenie do SolidCAM
 • Omówienie strategii High Speed Surface Milling
 • Omówienie rodzajów technologii: Obróbka równoległa, Równolegle do krzywej, Równolegle do powierzchni, Prostopadle do krzywej, Dopasowana pomiędzy krzywymi, Morficznie między powierzchniami, Projekcja
 • Omówienie parametrów ścieżek narzędzi, sortowania, kontroli osi, połączeń między drogami narzędzia, kontroli kolizji i powierzchni chronionych
 • Tworzenie obróbki zgrubnej opcją Przesunięcie

Frezowanie 5X

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SolidCAM na poziomie kursu Wprowadzenie do SolidCAM
 • Omówienie strategii Frezowanie Wieloosiowe: Omówienie rodzajów technologii: Obróbka równoległa, Równolegle do krzywej, Równolegle do powierzchni, Prostopadle do krzywej, Dopasowana pomiędzy krzywymi, Morficznie między powierzchniami, Projekcja, Omówienie parametrów ścieżek narzędzi, sortowania, kontroli osi, połączeń między drogami narzędzia, kontroli kolizji i powierzchni chronionych
 • Konwersja HSM do obróbki 5X

Toczenie

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SolidCAM na poziomie kursu Wprowadzenie do SolidCAM
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne skrawania
 • Obróbka toczenia: Planowanie, Toczenie zgrubne i wykańczające, Rowkowanie, Odcinanie, Toczenie gwintu, Wiercenie
 • Obróbka narzędziami napędzanymi: Cykle obróbki otworów, Obróbka Profil
 • Symulacja obróbki

iMachining

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SolidCAM na poziomie kursu Wprowadzenie do SolidCAM
 • Wyjaśnienie teorii technologii iMachining – geometria ścieżek narzędzia, kontrola obciążenia, Kreator Technologii iMachining
 • Definiowanie maszyny, biblioteki materiałów i narzędzi, iMachining 2D, iMachining 3D

Wykonanie projektu CAM na maszynie CNC

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla firm, które nie mają doświadczenia w obróbce CNC. Nasi doświadczeni instruktorzy pomogą wykonać pierwszy projekt na maszynie. Szkolenie odbywa się u klienta, na jego maszynie. Wymagana jest obecność wykwalifikowanego operatora, sprawny interfejs do wgrywania programów NC na obrabiarkę, półfabrykat i narzędzia.
 • Wybór części obrabianej i narzędzi
 • Wprowadzenie narzędzi do programu CAM
 • Przygotowanie projektu CAM, Symulacja obróbki, Zapis programu NC
 • Wgranie programu na obrabiarkę, Zamocowanie półfabrykatu
 • Ustawienie punktu zerowego, Wykonanie obróbki na maszynie
 • Sterowanie kształtem, Diagnostyka importu

ALPHACAM

Wprowadzenie, frezowanie 2D

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Schemat pracy w programie CAM
 • Interfejs użytkownika: Dostosowywanie okna programu, Menedżer Projektu
 • CAD 2D: Funkcje tworzenia i edycji geometrii 2D, Obszar pracy i rysowanie 3D, Import 2D (DXF, DWG)
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne frezowania
 • Przygotowanie geometrii do obróbki: Ustawianie strony i kierunku obróbki oraz punktu startowego
 • Obróbka 2.5D: Planowanie, Obróbka kieszeni, Obróbka konturów, Cykle obróbki otworów
 • Tworzenie obróbki 4- i 5-cioosiowej indeksowanej, Symulacja obróbki
 • Generowanie programu NC przez postprocesor
 • Rozpoznawanie Cech Modeli Bryłowych: Import modeli 3D, tworzenie geometrii z brył, generowanie obróbki
 • Automatyczne tworzenie obróbki poprzez zastosowanie Stylów Obróbczych

Wprowadzenie, toczenie

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Schemat pracy w programie CAM
 • Interfejs użytkownika: Dostosowywanie okna programu, Menedżer Projektu
 • CAD 2D: Funkcje tworzenia i edycji geometrii 2D, Obszar pracy i rysowanie 3D, Import 2D (DXF, DWG)
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne skrawania
 • Obróbka toczenia: Planowanie, Zgrubnie, Wykańczająco, Rowkowanie, Odcinanie, Toczenie gwintu, Wiercenie, Gwintowanie
 • Obróbka narzędziami napędzanymi: Cykle obróbki otworów, Obróbka konturu
 • Symulacja obróbki, Generowanie programu NC przez postprocesor
 • Rozpoznawanie Cech Modeli Bryłowych: Import modeli 3D, tworzenie geometrii z brył, generowanie obróbki
 • Automatyczne tworzenie obróbki poprzez zastosowanie Stylów Obróbczych

frezowanie 3D

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Alphacam na poziomie kursu Wprowadzenie do Alphacam
 • Obróbka wykańczająca 3D: Konturowanie z krokiem Z, Wierszowanie XY, Konturowanie z krokiem Z + Płaski obszar, Stała nierówność, Promieniowo, Spiralnie
 • Ograniczanie ścieżek narzędzia
 • Obróbka zgrubna, Rzutowanie obróbki 3D

frezowanie 5X

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Alphacam na poziomie kursu Wprowadzenie do Alphacam
 • Modelowanie powierzchniowe 3D
 • Obróbka 5-cioosiowa powierzchni, Obróbka splajnu lub polilinii
 • Tworzenie obróbki 5-cioosiowej poprzez rzutowanie obróbki 2D na powierzchnie 3D

toczenie

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Alphacam na poziomie kursu Wprowadzenie do Alphacam
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne skrawania
 • Obróbka toczenia: Planowanie, Zgrubnie, Wykańczająco, Rowkowanie, Odcinanie, Toczenie gwintu, Wiercenie, Gwintowanie
 • Obróbka narzędziami napędzanymi: Cykle obróbki otworów, Obróbka konturu
 • Rozpoznawanie Cech Modeli Bryłowych: Import modeli 3D, tworzenie geometrii z brył, generowanie obróbki

ALPHACAM ROUTER - Wprowadzenie, frezowanie 2D

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Schemat pracy w programie CAM
 • Interfejs użytkownika: Dostosowywanie okna programu, Menedżer Projektu
 • CAD 2D: Funkcje tworzenia i edycji geometrii 2D, Obszar pracy i rysowanie 3D, Import 2D (DXF, DWG)
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne frezowania
 • Przygotowanie geometrii do obróbki: Ustawianie strony i kierunku obróbki oraz punktu startowego
 • Obróbka 2.5D: Obróbka kieszeni, Obróbka konturów, Cykle obróbki otworów, Grawerowanie 3D, Cięcie piłą
 • Tworzenie obróbki 4- i 5-cioosiowej indeksowanej, Symulacja obróbki
 • Rozpoznawanie Cech Modeli Bryłowych: Import modeli 3D, tworzenie geometrii z brył, generowanie obróbki
 • Automatyczne tworzenie obróbki poprzez zastosowanie Stylów Obróbczych

ALPHACAM ROUTER - frezowanie 5X

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Alphacam na poziomie kursu Wprowadzenie do Alphacam
 • Modelowanie powierzchniowe 3D
 • Obróbka 5-cioosiowa powierzchni
 • Obróbka splajnu lub polilinii
 • Tworzenie obróbki 5-cioosiowej poprzez rzutowanie obróbki 2D na powierzchnie 3D

ALPHACAM ROUTER - Wprowadzenie, wycinanie i nesting

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Schemat pracy w programie CAM
 • Interfejs użytkownika: Dostosowywanie okna programu, Menedżer Projektu
 • CAD 2D: Funkcje tworzenia i edycji geometrii 2D, Import 2D (DXF, DWG)
 • Przygotowanie geometrii do obróbki: Ustawianie strony i kierunku obróbki oraz punktu startowego
 • Generowanie obróbki wycinania
 • Symulacja obróbki, Biblioteka arkuszy i odpadów
 • Automatyczne tworzenie obróbki poprzez zastosowanie Stylów Obróbczych
 • Tworzenie i zarządzanie Listami Nakładania
 • Generowanie optymalnego rozłożenia części na arkuszu – automatyczne i ręczne
 • Tworzenie dokumentacji nestingu - Raporty

funkcje zaawansowane

Czas trwania szkolenia: zależy od wyboru tematów Cena: zapytaj Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Alphacam na poziomie kursu Wprowadzenie do Alphacam
 • Nesting – 4 godziny
 • Więzy – parametryzowanie geometrii – 2 godziny
 • Automatyzacja obróbki CAD 2 CAM – 3 godziny
 • CNS_Fronty – automatyzacja produkcji frontów meblowych – 3 godziny
 • CNS_BatchNesting – automatyzacja produkcji nestingu – 3 godziny
 • SolidWorks2Alphacam – automatyczna obróbki plików SolidWorks – 2 godziny
 • Konfiguracja maszyny – definiowanie modelu 3d maszyny do symulacji – 2 godziny
 • Definiowanie uchwytów i oprzyrządowania – 1 godzina

wykonanie projektu CAM na maszynie CNC

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla firm, które nie mają doświadczenia w obróbce CNC. Nasi doświadczeni instruktorzy pomogą wykonać pierwszy projekt na maszynie. Szkolenie odbywa się u klienta, na jego maszynie. Wymagana jest obecność wykwalifikowanego operatora, sprawny interfejs do wgrywania programów NC na obrabiarkę, półfabrykat i narzędzia.
 • Wybór części obrabianej i narzędzi, Wprowadzenie narzędzi do programu CAM
 • Przygotowanie projektu CAM, Symulacja obróbki, Zapis programu NC
 • Wgranie programu na obrabiarkę, Zamocowanie półfabrykatu, Ustawienie punktu zerowego, Wykonanie obróbki na maszynie

SURFCAM

Wprowadzenie, frezowanie 2D

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Schemat pracy w programie CAM
 • Interfejs użytkownika: Interfejs SURFCAM, Menedżer Operacji
 • CAD: Funkcje tworzenia i edycji geometrii 2D; Import 2D (DXF, DWG); Import 3D
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne frezowania
 • Obróbka 2.5D: Planowanie, Obróbka kieszeni, Obróbka konturów, Cykle obróbki otworów, Resztki Materiału
 • Technologia TrueMill 2D
 • Tworzenie obróbki 4- i 5-cioosiowej indeksowanej, Symulacja obróbki
 • Generowanie programu NC przez postprocesor
 • Automatyzacja przygotowania obróbki poprzez zastosowanie Szablonów
 • Raport obróbki – Arkusz ustawczy

Wprowadzenie, toczenie

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Schemat pracy w programie CAM
 • Interfejs użytkownika: Interfejs SURFCAM, Menedżer Operacji
 • CAD: Funkcje tworzenia i edycji geometrii 2D; Import 2D (DXF, DWG); Import 3D
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne skrawania
 • Obróbka toczenia: Planowanie, Toczenie zgrubne i wykańczające, Rowkowanie, Odcinanie, Toczenie gwintu, Wiercenie
 • Obróbka narzędziami napędzanymi: Cykle obróbki otworów, Obróbka Profil
 • Symulacja obróbki, Generowanie programu NC przez postprocesor
 • Automatyzacja przygotowania obróbki poprzez zastosowanie Szablonów
 • Raport obróbki – Arkusz ustawczy

Frezowanie 3D podstawowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SURFCAM na poziomie kursu Wprowadzenie do SURFCAM
 • Obróbka zgrubna Z Zgrubnie
 • Obróbka wykańczająca 3D: Planarnie, Z-Finish, Powierzchnie Płaskie, Rzutuj, Kontur 3D
 • Ograniczanie ścieżek narzędzia

Frezowanie 3D zaawansowane

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osobył Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SURFCAM na poziomie kursu Wprowadzenie do SURFCAM i Frezowanie 3D Podstawowe
 • Obróbka zgrubna: TrueMill, SRM
 • Obróbka wykańczająca 3D: Stromo/Płasko, 3D Odsunięcie, Obróbka ołówkowa, Promieniowy, Spiralnie, Obróbka resztek

Frezowanie 5X

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SURFCAM na poziomie kursu Wprowadzenie do SURFCAM
 • Omówienie strategii Obróbka Wielopowierzchniowa:
 • Omówienie rodzajów technologii: Obróbka równoległa, Równolegle do krzywej, Równolegle do powierzchni, Prostopadle do krzywej, Dopasowana pomiędzy krzywymi, Morficznie między powierzchniami, Projekcja
 • Omówienie parametrów ścieżek narzędzi, sortowania, kontroli osi, połączeń między drogami narzędzia, kontroli kolizji i powierzchni chronionych
 • Strategia Bokiem Frezu, Strategia 5 osi Utnij

Toczenie

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość SURFCAM na poziomie kursu Wprowadzenie do SURFCAM
 • Tworzenie biblioteki narzędzi i materiałów i Parametry technologiczne skrawania
 • Obróbka toczenia: Planowanie, Toczenie zgrubne i wykańczające, Rowkowanie, Odcinanie, Toczenie gwintu, Wiercenie
 • Obróbka narzędziami napędzanymi: Cykle obróbki otworów, Obróbka Profil
 • Symulacja obróbki

Wykonanie projektu na maszynie CNC

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osobył Zakres szkolenia:
 • Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla firm, które nie mają doświadczenia w obróbce CNC. Nasi doświadczeni instruktorzy pomogą wykonać pierwszy projekt na maszynie. Szkolenie odbywa się u klienta, na jego maszynie. Wymagana jest obecność wykwalifikowanego operatora, sprawny interfejs do wgrywania programów NC na obrabiarkę, półfabrykat i narzędzia.
 • Wybór części obrabianej i narzędzi, Wprowadzenie narzędzi do programu CAM
 • Przygotowanie projektu CAM, Symulacja obróbki, Zapis programu NC
 • Wgranie programu na obrabiarkę, Zamocowanie półfabrykatu, Ustawienie punktu zerowego, Wykonanie obróbki na maszynie

Cabinet Vision

Wprowadzenie, projektowanie

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Schemat pracy w Cabinet Vision
 • Interfejs użytkownika (Poziom pomieszczenia, Poziom mebla, Poziom formatki)
 • Tworzenie mebli skrzyniowych, modyfikacja wymiarów, konstrukcji, okuć oraz materiałów stworzonych mebli
 • Edycja kształtu mebla oraz poszczególnych formatek
 • Dodawanie pojedynczych części, tworzenie biblioteki części
 • Import plików DXF oraz Google SketchUp
 • Warstwy - tworzenie, modyfikacja i zastosowanie warstw
 • Tworzenie projektu pomieszczenia: zakładanie zlecenia, konfigurowanie domyślnych ustawień konstrukcyjnych i materiałowych, dodawanie obiektów z bazy do projektu, modyfikacja mebli w projekcie
 • Dodawanie elementów wykończenia wnętrza: blaty, podłogi, listwy, okna, drzwi, sprzęt RTV/AGD, inne.
 • Wstawianie obiektów CAD
 • Tworzenie wzoru oferty oraz automatyczna wycena projektu
 • Photo Vision - wizualizacja projektu, ustawienia świateł, nakładanie kolorów i tekstur

Wprowadzenie, technologia

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Schemat pracy w Cabinet Vision
 • Baza materiałów: elementy płytowe, obrzeża, prowadnice uchwyty, zawiasy
 • Tworzenie specyfikacji materiałowych, konfigurowanie domyślnych ustawień materiałów mebla
 • Baza frontów – przypisywanie konstrukcji, materiałów oraz profili.
 • Schematy konstrukcyjne mebli skrzyniowych, szuflad oraz blatów, konfigurowanie połączeń pomiędzy elementami w meblu
 • Zapis baz materiałowych i konstrukcyjnych, eksport danych
 • Tworzenie mebli skrzyniowych, modyfikacja wymiarów, konstrukcji, okuć oraz materiałów stworzonych mebli
 • Edycja kształtu mebla oraz poszczególnych formatek
 • Dodawanie pojedynczych części, tworzenie biblioteki części
 • Wstawianie operacji maszynowych (wiercenie, frezowanie, rowkowanie) do pojedynczych formatek
 • Zapisywanie obiektów do bazy mebli
 • Tworzenie projektu pomieszczenia: tworzenie zlecenia, konfigurowanie domyślnych ustawień konstrukcyjnych

Dokumentacja i raporty

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Cabinet Vision na poziomie kursu Wprowadzenie
 • Dodawanie widoków do dokumentacji
 • Tworzenie przekrojów, widoków rozstrzelonych, wygaszanie części
 • Konfiguracja tabeli rysunkowej
 • Wymiarowanie części: ręczne i automatyczne
 • Dodawanie odnośników, opisów, tabel rysunkowych
 • Wstawianie obiektów CAD
 • Centrum Raportów – automatyczne generowanie informacji produkcyjnych oraz zapis do PDF lub Microsoft Excel
 • Konfigurowanie arkuszy automatycznej dokumentacji
 • Arkusz Zlecenia, Arkusz Konstrukcji, Arkusz Części – automatyczne generowanie dokumentacji 2D z różnych poziomów projektu

Funkcje zaawansowane

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Cabinet Vision na poziomie kursu Wprowadzenie
 • Parametry i zmienne w Cabinet Vision - wprowadzenie
 • Parametryzacja części i obiektów
 • Tworzenie mebli złożonych z kilku obiektów
 • Dodawanie ograniczeń i wiązań w częściach kształtowych
 • Tworzenie Inteligentnych Połączeń pomiędzy częściami
 • Import plików DXF oraz Google SketchUp, parametryzacja zaimportowanych plików
 • USC – zaawansowane tworzenie reguł automatycznej przebudowy mebli

SCREEN2MACHINE

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Uwaga: Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość Cabinet Vision na poziomie kursu Wprowadzenie
 • Tworzenie i modyfikacja bazy narzędzi (wiertła, frezy, piły)
 • Konfiguracja obrabiarek CNC oraz pił panelowych
 • Projektowanie etykiet z kodami kreskowymi
 • Generowanie rozkroju oraz programów NC
 • Tworzenie raportów produkcyjnych
 • Zarządzanie bazą materiałów oraz odpadami
 • Import plików DXF, generowanie programów na podstawie zaimportowanych plików

SZKOLENIA CAE

SOLIDWORKS Simulation - Statyka

Czas trwania szkolenia: 3 dni Cena: 2583 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Analiza statyczna elementu typu płyta z otworem
 • Opcje SolidWorks Simulation
 • Preprocesing, Tworzenie siatki
 • Wiele wariantów badania
 • Kontrola siatki, koncentracje naprężeń i warunki brzegowe
 • Analiza z lokalnym zagęszczeniem siatki
 • Raporty, Kontrola siatki
 • Współczynnik, Porównywanie wyników
 • Osobliwości naprężeń, Automatyczne przejści
 • Analiza złożenia z uwzględnieniem kontaktów
 • Dodawanie materiałów do złożeń, Hierarchia kontaktów i konflikty
 • Kontakt komponentu, Opcje kontaktu komponentu
 • Siatka kompatybilna, Siatka niekompatybilna
 • Automatyczne przełączanie na niekompatybilną siatkę
 • Zwiększanie dokładności powierzchni kontaktowych z niekompatybilną siatką
 • Zagęszczanie siatki w analizie złożenia
 • Kontrola siatki w złożeniu, Jakość robocza siatki
 • Odległe obciążenie, Obciążenie wstępne połączenia śrubowego
 • Ustawienia kontaktu lokalnego, Sztywność osiowa i obrotowa
 • Wysoka jakość siatki
 • Wymagana liczba elementów bryłowych w operacjach cienkościennych
 • Jakobian, Analiza cienkościennych komponentów
 • Siatka z elementami bryłowymi, Zagęszczona siatka bryłowa
 • Bryła, a skorupa, Symetryczne i swobodne samo równoważące się złożenia
 • Symetryczne i swobodne samo równoważące się złożenia, Połączenia wciskane
 • Symetria, Eliminacja ruchu ciała sztywnego
 • Analiza z miękkimi sprężynami, Analiza złożenia ze złączami
 • Łączenie komponentów, Typy złącz, Kompatybilna i niekompatybilna siatka
 • Moduł sztywności i ścinający
 • Wiązanie elementów z prześwitem, Siatkowanie drobnych operacji
 • Siatka mieszana – bryłowo – skorupowo – belkowa
 • Wybór elementów, Elementy belkowe
 • Siatka belkowa, Właściwości przekroju
 • Wykresy momentów zginających i ścinających
 • Tworzenie badań podmodelu, Badanie projektu, Przypadki wielu obciążeń
 • Wyniki scenariusza projektu, Opcje badania projektu
 • Tworzenie elementów skorupowych
 • Cienkie a grube skorupy, Zmiana orientacji siatki, Dodawanie więzów symetrii
 • Porównywanie wyników, Siatka bryłowo-skorupowa (siatka mieszana), Wiązanie skorup i brył
 • Wspierane typy analizy z siatką mieszaną, Przygotowanie modelu, Modyfikacja projektu
 • Analiza naprężeń termicznych, Właściwości materiałowe, Importowanie temperatur
 • Uśrednianie naprężeń, Siatka adaptacyjna, Badanie h-adaptacyjne, Badanie p-adaptacyjne
 • Elementy typu h czy p, Metody porównawcze, Analiza dużych przemieszczeń
 • Duże a małe przemieszczenia, Liniowa analiza z małymi przemieszczeniami
 • Nieliniowa analiza dużych przemieszczeń

SOLIDWORKS Simulation Professional

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Analiza częstotliwościowa: Podstawy analizy modalnej, Analiza częstotliwościowa ze wspornikami, bez wsporników, z obciążeniem
 • Analiza częstotliwościowa złożeń
 • Wszystkie warunki kontaktowe – wiązane, Wiązane i swobodne warunki kontaktowe
 • Analiza wyboczenia: Liniowa a nieliniowa analiza wyboczenia, Współczynnik obciążenia wyboczającego, Obliczanie obciążeń wyboczających
 • Podstawy analizy termalnej: Mechanizmy transferu ciepła, Przewodnictwo, Konwekcja, Promieniowanie, Właściwości materiałowe dla analizy termiczne, Ustalona analiza termiczna, Nieustalona analiza termiczna, Nieustalona analiza termiczna, Nieustalona analiza z obciążeniem zależnym od czasu, Nieustalona analiza termiczna z użyciem termostatu
 • Analiza termiczna z promieniowaniem: Analiza ustalona, Warunki pełnego promieniowania
 • Zaawansowana analiza naprężeń termicznych: Siatka w analizie termicznej, Analiza naprężeń termicznych, Importowanie temperatur i ciśnień z Flow Simulation, Zmiana w termicznych warunkach brzegowych
 • Analiza zmęczeniowa: Zmęczenie, SD, Badanie termiczne, Badanie naprężeń termicznych, Terminologia zmęczenia, Badanie zmęczeniowe, Badanie zmęczeniowe z obciążeniem stałym w czasie
 • Zaawansowana analiza zmęczeniowa
 • Test upuszczenia: Test upuszczenia dla sztywnego podłoża, Test upuszczenia dla sprężystego podłoża, Sprężysto-plastyczny model materiałowy, Test upuszczenia z kontaktem
 • Analiza optymalizacyjna: Analiza statyczna i częstotliwościowa, Analiza optymalizacyjna, Badanie projektu, Analiza zbiornika ciśnieniowego

SOLIDWORKS Simulation Premium - dynamika

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 861 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie
 • Drgania: Analiza statyczna, Analiza częstotliwościowa, Analiza dynamiczna (wolno przykładana siła), Analiza dynamiczna (szybko przykładana siła)
 • Nieustalona analiza uderzenia zgodna z normą MILS-STD-810F: Współczynnik udziału masy, Tłumienie, Tłumienie wiskotyczne, Krok czasowy, Odległa masa
 • Analiza harmoniczna: Podstawy analizy, Oscylator pojedynczego DOF, Rozprowadzona masa, Właściwości badania harmonicznego
 • Analiza drgań losowych zgodna z normą MILS-STD-810F: Funkcja PSD, Całkowity poziom przyspieszenia PSD, Decybele, Właściwości badania losowego, Zaawansowane opcje, Wyniki RMS, PSD, 1, 2, 3
 • Nieliniowa analiza dynamiczna
 • Liniowa analiza dynamiczna
 • Liniowa a nieliniowa analiza dynamiczna
 • Tłumienie Rayleigh’a
 • Metody integracji czasowej
 • Metody iteracyjne

SOLIDWORKS Simulation Premium - nieliniowość

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Typy nieliniowości
 • Rozwiązywanie nieliniowych problemów
 • Nieliniowa analiza geometryczna: Analiza małych i dużych przemieszczeń, Analiza skończonych odkształceń, Analiza dużych ugięć
 • Modele materiałów i związki konstytutywne: Modele sprężyste, Modele sprężysto-plastyczne, Model super sprężysty Nitinol, Model liniowy lepko-sprężysty, Pełzanie
 • Numeryczne procedury dla nieliniowej analizy MES: Przyrostowe techniki kontroli, Metody iteracyjne, Kryteria przerwania obliczeń
 • Analiza kontaktowa: Kontakt globalny, Kontakt lokalny, Rozwiązywanie problemów kontaktów
 • Analiza dużych przemieszczeń: Analiza statyczna liniowa, Nieliniowe badanie statyczne, Liniowe badanie statyczne
 • Inkrementacyjne techniki kontroli: Liniowa analiza, Nieliniowa analiza – kontrola siły, Nieliniowa analiza – kontrola przemieszczeń
 • Nieliniowa analiza statyczna wyboczenia: Liniowe wyboczenie, Liniowe badanie statyczne, Nieliniowe wyboczenie symetryczne, Nieliniowe wyboczenie niesymetryczne
 • Plastyczna deformacja: Liniowa sprężystość, Nieliniowość – von Mises, Nieliniowość – Tresca
 • Reguły umocnienia materiału: Izotropowe umocnienie materiału, Kinematyczne umocnienie materiału
 • Analiza elastomerów: Model materiałowy Mooney-Rivlin oparty na 2 stałych (1 krzywa), Model materiałowy Mooney-Rivlin oparty na 2 stałych (2 krzywe), Model materiałowy Mooney-Rivlin oparty na 2 stałych (3 krzywe), Model materiałowy Mooney-Rivlin oparty na 6 stałych (3 krzywe)
 • Nieliniowa analiza kontaktowa: Niestabilność w złożeniach, Wiarygodność i ograniczenia analizy statycznej, Stabilizacja
 • Formowanie metalu: Gięcie, Siatka mieszana

SOLIDWORKS Flow Simulation

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Przygotowanie modelu do analizy
 • Analiza wewnętrzna i zewnętrzna
 • Pokrywy - zamykanie otwartych części modelu
 • Ręczne tworzenie pokryw
 • Dodawanie pokryw na poziomie części i złożenia
 • Sprawdzanie geometrii: objętość płynu, błędne kontakty
 • Wykluczanie objętości bez warunków przepływu
 • Ściana adiabatyczna, chropowatość ściany
 • Rozdzielczość wyników
 • Domena obliczeniowa
 • Monitorowanie Solvera
 • Okno wykresu celu
 • Wiadomości ostrzeżeń
 • Post-procesing: tworzenie wykresów
 • Siatka obliczeniowa, podstawowa, początkowa
 • Rozdzielczość geometrii
 • Optymalizacja rozdzielczości cienkich ścianek
 • Rozdzielczość wyników/Poziom siatki początkowej
 • Wyłączanie automatycznej definicji siatki
 • Typy i zagęszczanie komórek
 • Wentylatory, krzywe wentylatorów
 • Płytki perforowane, współczynnik wolnego obszaru
 • Analiza nieustalona
 • Intensywność turbulencji, Liczba Reynoldsa
 • Rozwiązanie z adaptacyjnym zagęszczeniem siatki
 • Przepływ dwuwymiarowy
 • Domena obliczeniowa, Opcje kontroli obliczeń
 • Animacja czasowa, Transfer Ciepła
 • Gazy rzeczywiste, Wykres celów w oknie Solvera
 • EFD Zooming
 • Media porowate, Typy przepuszczalności
 • Opór, Współczynnik oporu
 • Modyfikacje projektu
 • Zaawansowane przesiatkowanie wąskich kanałów
 • Płaszczyzny kontrolne
 • Analiza termiczna (obudowa elektroniki)
 • Analizy parametryczne, stanu ustalonego
 • Badanie parametryczne, Wilgotność względna
 • Trajektorie cząstek, Fala uderzeniowa
 • Przepływ naddźwiękowy, Kawitacja
 • Transfer obciążeń do MES

SOLIDWORKS Motion

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie do interfejsu użytkownika
 • Koncepcje mapowania więzów
 • Oddziaływania sił i momentów
 • Akcje i reakcje sił i momentów
 • Napędy, Budowa modeli do analizy kinematycznej
 • Tworzenie wykresów przemieszczenia, prędkości przyśpieszenia oraz siły
 • Sprężyny ściskane, rozciągane oraz skrętne
 • Amortyzatory ściskane, rozciągane oraz skrętne
 • Kontakt 3D do symulacji realistycznych interakcji pomiędzy częściami
 • Impuls siły
 • Używanie funkcji oraz wyrażeń do budowy złożonych napędów oraz sił
 • Elastyczne złącza - tuleje gumowe, Tematy zaawansowane
 • Analiza dynamiczna i kinematyczna,
 • Redundancja - znaczenie, rozwiązywanie oraz unikanie
 • Eksport wyników do SolidWorks Simulation (analiza naprężeń)

SOLIDWORKS Plastics (Standard + Professional + Premium)

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Wprowadzenie
 • Podstawowa analiza wtrysku
 • Opcje SolidWorks Plastics
 • Preprocesing, Tworzenie siatki
 • Postprocesing
 • Wykrywanie błędów produkcyjnych
 • Preprocesing, Kontrola siatki
 • Wykrywanie pułapek powietrznych na modelu
 • Wykrywanie pułapek powietrznych na modelu
 • Postprocesing, Zmiany projektowe
 • Wykrywanie błędnego procesy wtrysku („short shots”)
 • Badanie projektu, Omawianie wyników analizy
 • Naprawianie siatki, Edytowanie siatki
 • Analiza geometrii modelu przed nałożeniem siatki
 • Naprawa błędów siatki
 • Automatyczne poprawianie siatki
 • Przygotowanie modelu do analizy
 • Tworzenie systemu kanałów wlewowych
 • Tworzenie gorących kanałów wlewowych
 • Tworzenie wykresów X-Y, Analiza czasu chłodzenia
 • Przygotowanie modelu do analizy
 • Lokalne zagęszczanie sitaki
 • Automatyczne dostosowanie systemu kanałów wlewowych
 • Identyfikacja krzepnięcia tworzywa sztucznego w systemie kanałów wlewowych
 • Przygotowanie modelu do analizy
 • Tworzenie sitaki bryłowej
 • Ustawianie opcji procesu podtrzymania, Postprocessing
 • Zmiany geometryczne systemu kanałów wlewowych
 • Optymalizacja czasu chłodzenia
 • Przygotowanie modelu do analizy
 • Zmiany geometryczne modelu oraz optymalizacja czasu chłodzenia elementu
 • Analiza procesu wtrysku z wkładkami
 • Przygotowanie analizy modelu z wkładkami
 • Definiowanie materiału wkładek
 • Tworzenie formy z układem wlewowym
 • Analiza systemu wlewowego z automatycznym dostosowanie średnicy do formy rodzinnej

SZKOLENIA PDM I INNE

SOLIDWORKS Enterprise PDM - Administracja

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1722 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Wymagane: podstawowa wiedza o oprogramowaniu CAD podstawowa wiedza dotycząca działania sieci informatycznych oraz systemów klasy Windows (zarówno klienckich, jak i serwerowych)
 • Wymagane: znajomość procesów zachodzących w firmie, w szczególności zaś działów w których obowiązuje obieg dokumentacji.
 • Architektura systemu
 • Elementy instalacji systemu
 • Narzędzia administracyjne:Interfejs administracji EPDM, Tworzenie nowej przechowalni plików, Tworzenie widoku lokalnego na stacjach klienckich
 • Użytkownicy i grupy użytkowników: Dodawanie nowych użytkowników oraz tworzenie grup użytkowników, Zarządzanie uprawnieniami w przechowalni
 • Karty danych folderu: Tworzenie nowej karty danych, Tworzenie zmiennych
 • Karty danych plików i karty wyszukiwania: Modyfikacja istniejących kart danych, Import zapisanych kart danych
 • Listy materiałowe (BOM): Tworzenie listy kolumn, Tworzenie dostosowanej listy materiałowej
 • Szablony folderów: Tworzenie nowego szablonu folderu, Tworzenie oraz używanie kart szablonów.
 • Szablony plików: Tworzenie nowego szablonu pliku, Cykle toku prac (Workflow)
 • Tworzenie kategorii plików: Tworzenie schematu rewizji plików, Tworzenie nowego cyklu toku prac
 • Powiadomienia
 • Tworzenie numerów seryjnych
 • Eksport kart danych
 • Tworzenie automatycznych powiadomień: Zadania, Konfiguracja i uruchamianie zadań

LOGOPRESS 3 DLA BLANK

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: 738 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Interfejs Logopress, Folder instalacyjny
 • Opcje Logopress, Dane wejściowe
 • Sposoby rozkładania blach w Logopress

LOGOPRESS 3 DLA STRIP LAYOUT

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1200 zł Zakres szkolenia:
 • Przygotowanie części do wykorzystania na taśmie blachy
 • Tworzenie i edytowanie taśmy
 • Drzewo operacji Strip Layout
 • Dodawanie i modyfikowanie stempli w Strip Layout
 • Dodawanie stacji do Strip Layout
 • Informacje pochodzące z pliku Force Center
 • Modyfikacje pliku źródłowego i aktualizacja Strip Layout
 • Operacja tworząca stacje dla części osiowosymetrycznych
 • Strip Layout dla części osiowosymetrycznych

LOGOPRESS 3 DLA DIE DESIGN

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1476 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Przejście z modułu Strip Layout do Tool creation
 • Tworzenie głównych płyt tłocznika, Filtry Logopress3
 • Modyfikacje elementów narzędzia przy pomocy funkcjonalności SolidWorks
 • Definiowanie wkładek „Add an insert”
 • Narzędzia do modyfikacji szkiców - Sketch fillet management
 • Biblioteka standardowych elementów
 • Dokumentacja rysunkowa: Tworzenie i modyfikacja Listy materiałów, Sortowanie elementów na Liście materiałów, Ponowne numerowanie elementów na Liście materiałów, Modyfikacja szablonu Listy materiałów, Automatyczne tworzenie rysunków, Tabele otworów
 • Tworzenie kopii projektu

DRAFTSIGHT

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1476 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Interfejs użytkownika: Okno DraftSight, Używanie myszy, Paski narzędzi, Rozwijalne Menu, Linia poleceń
 • Tworzenie prostego rysunku: Narzędzia: linia, prostokąt, usuń, koło, łuk, Poligon, Ustawienia rysowania
 • Współrzędne: Układ współrzędnych, Lokalny układ współrzędnych, Biegunowy układ współrzędnych, Jednostki, Wprowadzanie współrzędnych, Przyciąganie
 • Polecenia modyfikacji: Zaznaczanie obiektów, Przenoszenie obiektów, Skalowanie obiektów, Narzędzia przytnij I wydłuż, Kopiowanie obiektów, Lustro obiektów
 • Paski Warstw i Właściwości: Warstwy, Style linii, Malarz formatu
 • Pliki rysunkowe: Narzędzia: Nowy, Zapisz, Otwórz
 • Zaawansowane polecenia: Narzędzia : punkt, format punktu, pollinia, rozbij, edytuj pollinię, Bloki, Eksport rysunku, Kreskowanie, Szyki
 • Polecenia widoku: Narzędzia sterujące obszarem graficznym, Nazwane widoki
 • Wymiary i tekst: Proste notatki, Notatki – style notatek, Wymiarowanie, Drukowanie rysunków, Edycja notatek

SWOOD - Projektowanie mebli skrzyniowych

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: 1476 zł brutto od osoby Zakres szkolenia:
 • Tworzenie użytkownika
 • Omówienie szablonów dostępnych w SWOOD
 • Tworzenie i edycja paneli
 • Tworzenie dostosowanego korpusu, ustawianie modyfikowanych parametrów
 • Zapisywanie korpusu jako szablon biblioteki SWOOD
 • Tworzenie nowego projektu w SWOOD
 • Wstawianie inteligentnych operacji typu: plecy, półki, przegrody, nóżki, drzwi, zawiasy, uchwyty itp
 • Omawianie parametrów dostępnych w inteligentnych operacjach
 • Łączenie parametrów w inteligentnych operacjach (równania)
 • Wstawianie istniejących korpusów do projektu
 • Wstawianie korpusu w oparciu o szkic
 • Edycja panelu w projekcie: dodawanie laminatów, zmiana materiału, ustawianie kierunku włókien
 • Używanie biblioteki profili
 • Używanie biblioteki oklein
 • Używanie biblioteki złącz
 • Generowanie raportów, Wprowadzanie zmian do projektu i jego aktualizacja
 • Tworzenie inteligentnych operacji typu SWOODBox: omówienie parametrów i zmiennych, omówienie okna kodowania i funkcji kodu, ustawienia ogólne, omówienie definicji wierceń, tryb testowy, tworzenie dokumentów pdf dołączanych do inteligentnych operacji
 • Tworzenie biblioteki złącz: omówienie parametrów i zmiennych, omówienie okna kodowania i funkcji kodu, tryb testowy, tworzenie pojedynczego elementu typu kołek, tworzenie zestawu kołków (element kompozytowy), przenoszenie parametrów pojedynczego elementu do elementu kompozytowego
 • Tworzenie biblioteki profili, oklein i materiałów
 • Prosta edycja raportów: Dodawanie właściwości dostosowanych do komponentów biblioteki SWOOD i wyświetlanie ich w raporcie

SMAP P&ID

Czas trwania szkolenia: 2 dni Cena: zapytaj Zakres szkolenia:
 • Poruszanie się po interfejsie
 • Wstawianie symboli
 • Używanie listy materiałowej
 • Tworzenie własnych symboli
 • Narzędzia do eksportu i weryfikacji projektu

SMAP 3D Piping

Czas trwania szkolenia: 3 dni Cena: zapytaj Zakres szkolenia:
 • Podstawy Piping
 • Praca na podzłożeniach
 • Zakończenia rur
 • Tworzenie specyfikacji rur
 • Administracja
 • Dodawanie własnych części do bazy

SMAP Isometric

Czas trwania szkolenia: 1 dzień Cena: zapytaj Zakres szkolenia:
 • zaPoznańie się z interfejsem, tworzenie szablonu

Centrala Warszawa

  Mokotów Plaza
ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa

 22 339 64 00

 biurodps-software.pl

Biuro Katowice

  Euro-Centrum Park Przemysłowy
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

 32 721 60 15

 katowicedps-software.pl

Biuro Poznań

  Marcelin Office Center
ul. Jeleniogórska 16, 60-179 Poznań

  61 625 87 00

 poznandps-software.pl

Biuro Wrocław

  Wrocławski Park-Technologiczny
ul. Duńska II, 54-427 Wrocław

 71 361 03 31

 wroclawdps-software.pl

Biuro Gdańsk

  Olivia Business Centre
ul. Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

 58 882 08 20

 gdanskdps-software.pl

Biuro Rzeszów

  ul. Litewska 8, 35-001 Rzeszów

  +48 607 823 720

 rzeszowdps-software.pl