Licencja SOLIDWORKS Visualize
FOTOREALISTYCZNA WIZUALIZACJA W SOLIDWORKS VISUALIZE

SOLIDWORKS Visualize jest „aparatem fotograficznym”, który umożliwia użytkownikom SOLIDWORKS i innych programów CAD tworzenie projektów, komunikację i współpracę za pomocą wysokiej jakości obrazów, dzięki czemu pobudza innowacje i wspiera decyzje projektowe i rozwiązania biznesowe.

SOLIDWORKS VISUALIZE OŻYWIA TWOJE PRODUKTY

Działanie aplikacji nie zależy od sprzętu, co oznacza, że projektanci, inżynierowie i inni twórcy, którzy używają SOLIDWORKS lub innego oprogramowania CAD (Rhino, Autodesk Alias czy 3ds Max) w procesie projektowania produktów technicznych, architektury łodzi urządzeń mechanicznych mogą tworzyć wzbogacone wizualizacje 3D ułatwiające podejmowanie decyzji w szybki i łatwy sposób.

 

SOLIDWORKS Visualize cena licencji

 

SOLIDWORKS Visualize pobierz

 

SOLIDWORKS Visualize licencjonowanie

 

SOLIDWORKS Visualize produkt

 

SOLIDWORKS Visualize motion

 

SOLIDWORKS Visualize opcje wizualizacji

 

SOLIDWORKS Visualize animacja

 

SOLIDWORKS Visualize licencja

 

SOLIDWORKS Visualize rendering

 

SOLIDWORKS Visualize realistyczne zdjęcie

 

SOLIDWORKS Visualize rendering

 

SOLIDWORKS Visualize wizualizacja

 

SOLIDWORKS Visualize

 

SOLIDWORKS Visualize Professional wizualizacja

 

SOLIDWORKS Visualize Standard wizualiacja

Kiedy produkty SOLIDWORKS Visualize będą dostępne?

Produkty SOLIDWORKS Visualize trafią do powszechnej sprzedaży wraz z pierwszym pakietem Service Pack SW2016, którego wprowadzenie jest zaplanowane na koniec stycznia 2016 r. podczas dorocznego spotkania SOLIDWORKS World.

W jaki sposób produkty SOLIDWORKS Visualize będą sprzedawane?

Oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize będzie dostępne w dwóch wersjach sprzedawanych poprzez sieć dystrybutorów obsługujących klientów biznesowych (Professional Channel). Wersja SOLIDWORKS Visualize Standard będzie dostępna w oddzielnej sprzedaży, ale będzie też składnikiem każdej licencji SOLIDWORKS Professional i Premium 2016 lub nowszych wersji, które obecnie są objęte subskrypcją.

Czy jeśli klient korzystający z oprogramowania SOLIDWORKS Professional lub Premium zrezygnuje z usługi subskrypcji, produkt SOLIDWORKS Visualize Standard przestanie u niego działać?

Tak, SOLIDWORKS Visualize Standard przestanie działać wkrótce po rezygnacji użytkownika SOLIDWORKS Professional lub Premium z usługi subskrypcji.

Jakie są możliwości rynkowe produktu i docelowe branże?

Produkty SOLIDWORKS Visualize będą skierowane do projektantów, inżynierów, pracowników kreatywnych i twórców treści we wszystkich branżach obsługiwanych przez SOLIDWORKS. Mogą mieć również zastosowanie w sektorach spoza tradycyjnej bazy użytkowników SOLIDWORKS, którzy zajmują się marketingiem, prezentacjami oraz gromadzeniem opinii klientów na temat produktów. Produkty SOLIDWORKS Visualize mają umożliwiać realistyczne, efektowne prezentowanie produktów na każdym etapie procesu projektowania.

Rozwiązania SOLIDWORKS Visualize umożliwiają udoskonalanie koncepcji produktów we wszystkich fazach – projektowania, rozwoju i marketingu. Pomagają użytkownikom w podejmowaniu decyzji, weryfikacji poprawności działania projektu, dopracowaniu pomysłów oraz sprzedaży najlepszych i najbardziej rozbudowanych koncepcji projektowych przed zaangażowaniem kosztownych zasobów inżynierskich i marketingowych.

Jak wygląda licencjonowanie produktu?

Produkty SOLIDWORKS Visualize są dostępne z licencjami jednostanowiskowymi oraz licencjami SNL. Ponieważ SOLIDWORKS Visualize jest aplikacją autonomiczną, nie jest zależna od licencji SOLIDWORKS, dzięki czemu fotorealistyczną wizualizację może dokończyć ktoś inny w firmie, co oznacza płynną i dynamiczną pracę nad projektem oraz sprzyja współpracy.

Czy produkty SOLIDWORKS Visualize będą odczytywać pliki utworzone we wcześniejszych wersjach aplikacji Bunkspeed?

Tak, produkty SOLIDWORKS Visualize będą w stanie wykorzystywać pliki i zasoby utworzone wcześniej za pomocą aplikacji Bunkspeed. Plików utworzonych w produktach SOLIDWORKS Visualize nie będzie można otwierać w poprzedni wersjach produktów, oznaczonych marką Bunkspeed.

Czy planowany jest egzamin certyfikacyjny?

Tak, jest on aktualnie opracowywany.

Z którymi wersjami SOLIDWORKS oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize jest zgodne?

W SOLIDWORKS Visualize można otwierać te same pliki SOLIDWORKS co w SOLIDWORKS 2016.

Czy klienci mogą importować pliki SOLIDWORKS Visualize do oprogramowania biurowego SOLIDWORKS?

Nie, macierzystych plików SOLIDWORKS Visualize nie można otwierać w SOLIDWORKS. Oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize ma możliwość eksportowania geometrii do kilku formatów, a wyeksportowane geometrie można następnie importować do SOLIDWORKS lub innych pakietów CAD.

Jakie języki są obsługiwane przez oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize?

Oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize będzie obsługiwało języki typowe dla SOLIDWORKS: angielski, niemiecki, czeski, hiszpański, francuski, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, turecki, chiński i chiński tajwański.

Co się stanie, jeśli klienci użytkownika i partnerzy mają inne systemy CAD; jak mogą wymieniać się informacjami?

Oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize obsługuje co najmniej 22 różne formaty plików, co sprawia, że jest ono znakomitym narzędziem do wykorzystywania danych CAD pochodzących z rozmaitych systemów oraz działów jednej firmy. Daje to wszystkim możliwość robienia „zdjęć” danych 3D na dowolnym etapie łańcucha projektowania i rozwoju.

Na czym polega różnica między SOLIDWORKS PhotoView 360 a SOLIDWORKS Visualize?

Oprogramowanie SOLIDWORKS Visualize nie jest zamiennikiem PhotoView 360, lecz narzędziem komplementarnym, które zapewnia większość funkcji związanych z wizualizacją, o które prosili użytkownicy SOLIDWORKS.

Oprogramowanie PhotoView 360 najlepiej nadaje się do projektów, które podlegają ciągłym zmianom. Bezpośrednie połączenie oraz dwukierunkowe aktualizacje optymalizują renderowanie tworzonego projektu.

SOLIDWORKS Visualize przydaje się tam, gdzie kończą się możliwości PhotoView 360 – wprowadza środowisko, które bardziej przypomina fotografię niż techniczne renderowanie skoncentrowane na danych 3D. Ponieważ wyniki niczym się nie różnią od zdjęć, można je stosować bezpośrednio w marketingu i w innych obszarach, gdy fizyczne prototypy jeszcze nie istnieją lub ich wytworzenie pociągałoby za sobą nadmierne koszty.

Na czym polega różnica między SOLIDWORKS Visualize a produktami konkurencyjnymi?

Wyjątkowość oprogramowania SOLIDWORKS Visualize polega na połączeniu „modułu renderowania” z innymi funkcjami odnoszącymi się do projektowania. Większość produktów konkurencyjnych można określić jako „kolejne zwykłe moduły renderowania”, które często są zbyt naukowe i czasochłonne, aby były przydatne dla projektantów/inżynierów, LUB jako oprogramowanie typu „wszystko w jednym”, które korzysta ze skomplikowanych interfejsów, zintegrowanego modelowania i oprzyrządowania itp., które są niepotrzebne dla projektantów i inżynierów.

Jaka jest cena SOLIDWORKS Visualize?

Wstępna cena SOLIDWORKS Visualize oscylowana jest w przedziale 1495 – 3000$. Dla porównania

VRED (Autodesk) – 2000 – 27000$

KeyShot (Luxion) – 995 – 4800$

SOLIDWORKS
VISUALIZE
STANDARD

SOLIDWORKS
VISUALIZE
PROFESSIONAL

RENDERING
Wykorzystanie silnika NVIDIA iRay   √   √
Wykorzystanie procesów graficznych GPU   √   √
3 tryby renderowania (szybki, dokładny, podgląd)   √   √
Oświetlenie HDRI   √   √
Emisja światła z geometrii modelu   √   √
Odbicia od podłoża oraz chropowatość   √   √
Visualize Boost – renderowanie sieciowe   √
Visualize PowerBoost  – strumieniowanie i śledzenia promieni  w oknie podglądu   √
Rastrowanie oświetlenia wypalonego   √
Kolejkowanie renderowania   √
Przygotowanie sceny
Aktualizacja środowiska w czasie rzeczywistym   √   √
Opcje automatycznego malowania   √   √
Bezpośrednie manipulowanie częściami   √   √
Tworzenie płaszczyzny cięcia   √   √
Kontrola przeźroczystości obiektu   √   √
Grupowanie i organizacja części   √   √
Zresetowanie i zamrażanie części   √   √
Automatyczna oś obrotu   √   √
Re-teselacja części   √
Zestawy modeli   √
Funkcja konstruowania kół pojazdów   √
Animacja
Import badania ruchu z SOLIDWORKS Motion (Geometria, kamera, środowisko)   √
Wyświetlanie osi czasu   √
Tworzenie wizualizacji z obrotnicy   √
Opcje badania słonecznego   √
Klatka kluczowa animacji modeli, grup i części   √
Klatka kluczowa animacji materiału   √
Klatka kluczowa animacji kamery   √
Klatka kluczowa animacji środowiska   √
Klatka kluczowa animacji oświetlenia   √
Klatka kluczowa animacji przeźroczystości obiektu   √
Klatka kluczowa animacji płaszczyzn cięcia   √
Obrotnica działająca w czasie rzeczywistym   √
Materiały
Biblioteka predefiniowanych wyglądów   √
Modyfikacja wyglądów: kolor, przeźroczystość, odbicie, chropowatość, typ wyglądu   √
Zaawansowane materiały: Rozpraszanie wsteczne, Podpowierzchniowy, Cienka folia   √
Udostępnianie wyglądów (.svap)   √
Zapisywanie ulubionych materiałów   √
Kalkomanie   √
Próbnik kolorów   √
Kalkomania wielu części   √
Głębokość kalkomanii   √
Mapowanie tekstury   √
Oświetlenie
Oświetlenie, cienie i odbicia z HDRI   √
High Dynamic Range Image (HDRI)   √
HDR Light Studio – współpraca   √
Tworzenie dodatkowych źródeł światła   √
Wyświetlanie miesiąca i pory dnia w symulowanym położeniu geograficznym   √
Światło: punktowe, kierunkowe   √
Odbij inne modele, odbij w innych modelach (Opcje podglądu)   √
Kamera
Perspektywa, Długość ogniskowej, Liczba przysłon   √
Udostępnianie ustawień kamery (.svcm)   √
Głębia ostrości   √
Współczynnik kształtu (Aspect Ratio) dla wielu kamer   √
Widok ortograficzny   √
Reguła trójpodziału – siatka   √
Pozycjonowanie kamery   √
Dodanie efektów fotograficznych   √
Rozmycie ruchu   √
Renderowanie obszaru   √
Poświata (Efekt jest widoczny tylko na materiałach emisyjnych)   √
Eksport widoku z kamer (.FBX)   √
Produktywność
Renderowanie Hybrydowe, CPU i GPU   √
Wsparcie urządzeń 3D Connexion   √
Kontekstowe menu pomocy   √
SOLIDWORKS Visualize Cloud – społeczność   √
Visualize Boost – rendering sieciowy   √
Visualize PowerBoost – interaktywne śledzenie promieni   √
Kolejkowanie renderowania   √
Konfiguracje   √
Wielokrotne okienko ekranu   √
Tryb prezentacji   √
Obsługiwane formaty plików
SOLIDWORKS (części i złożenie) – aktualizacja bezpośrednio z oprogramowania   √
3D PDF, 3DXML   √
ACIS (SAT), IGES, STEP, Parasolid, STL   √
SolidEdge (ASM, PAR, PSM), Autodesk (DWG/DXF), Inventor (IPT/IAM)   √
PTC Creo / Pro/E / NX (PRT, ASM)   √
Rhino (3DM), Wavefront (OBJ), SketchUp (SKP), Collada (DAE)   √
VDA-FS, NX, JT, Universal 3D (U3D), ICEM   √
CATIA V4 (MODEL, EXP, SESSION). CATIA V5/V6 (CATpart, CATproduct, CGR)   √
Autodesk 3D Studio Max (3DS)   √
Autodesk FBX Scene (FBX), Autodesk Alias (WIRE)   √
Animacja Autodesk FBX Scene (FBX)   √
Wyjście obrazów
JPG, BMP, PNG, TIFF, HDR i PSD   √
Tworzenie migawek   √
Profile renderowania   √
Podgląd (raster)   √
Renderowanie wszystkich kamer   √
Renderowanie wszystkich konfiguracji   √
Przejścia wyjściowe renderowania   √
Tworzenie wizualizacji z obrotnicy   √
Wideo (.mp4, .mkv, .flv)   √
Tryb wyjściowy panoramiczny i VR   √

Aktualne promocje