Oprogramowanie CAE SOLIDWORKS Sustainability
PROJEKTY NEUTRALNE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO | SUSTAINABILITY

SOLIDWORKS Sustainability szacuje wszystkie etapy cyklu życiowego w oparciu o dane wejściowe dla materiału, produkcji oraz lokalizacji. Aplikacja rozdziela wyniki na czynniki oddziaływania na środowisko, które następnie mierzy i sumuje (emisję węgla, zużytą energię, zakwaszenie powietrza i eutrofizację wody).

ZESTAW WSKAŹNIKÓW W CZASIE RZECZYWISTYM

Graficzny zestaw wskaźników zapewnia bieżącą ocenę w czasie rzeczywistym wartości dotyczących oddziaływania na środowisko w ramach aktualnego projektu, a także porównania z projektem pierwotnym. Ta wszechstronna analiza ułatwia określenie wpływu na środowisko każdego wyboru projektowego.

ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA

Oprogramowanie SOLIDWORKS Sustainability umożliwia ocenę szeregu czynników środowiskowych w trakcie projektowania modelu i dokonanie szybkich korekt w celu ograniczenia oddziaływania produktu na środowisko. Oprogramowanie wykorzystuje obowiązujące w branży standardy oceny cyklu eksploatacji oraz jest w pełni zintegrowane z twoim środowiskiem projektowym. Zapewnia też natychmiastowe informacje zwrotne, co pozwala sprostać ciągle rosnącym wymaganiom z zakresu zrównoważonego projektowania.

Aplikacja sprawia, że opracowywanie zrównoważonego produktu staje się bezproblemowym elementem procesu projektowego. Po raz pierwszy wykorzystanie aspektów zrównoważonego rozwoju jest dostępne od samego początku procesu projektowania, dzięki czemu możliwe jest tworzenie produktów lepiej dostosowanych do potrzeb rynku i uzyskanie przewagi nad konkurencją.

 

SOLIDWORKS Sustainability oprogramowanie CAE

 

SOLIDWORKS Sustainability analiza produktu z tworzyw sztucznych

 

SOLIDWORKS Sustainability zrównoważony rozwój

 

SOLIDWORKS Sustainability raport

 

SOLIDWORKS Sustainability wpływ na środowisko

 

SOLIDWORKS Sustainability analiza materiałów wykorzystanych do produkcji

 

SOLIDWORKS Sustainability oprogramowanie CAE dla firm dbających o środowisko

 

SOLIDWORKS Sustainability przykład długopisu

 

SOLIDWORKS Sustainability recykling i wpływ na ekosystem

SOLIDWORKS
SustainabilityXpress

SOLIDWORKS
Sustainability

Integracja w interfejsie oprogramowania SOLIDWORKS
Analiza części
Wybór materiałów
Znajdowanie podobnych materiałów
Wyświetlanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym na pulpicie Oddziaływanie na środowisko.
Ustawianie i importowanie linii bazowych
Generowanie i wysyłanie dostosowywanych raportów
Wyświetlanie okienek szczegółowego porównania poszczególnych obszarów oddziaływania na środowisko
Analiza złożeń
Obsługa konfiguracji
Dane wejściowe zużycia mocy „fazy używania”
Określanie typu transportu

Aktualne promocje