Oprogramowanie CAE SOLIDWORKS Plastics
OPTYMALIZUJ PROJEKTOWANIE CZĘŚCI Z TWORZYW SZTUCZNYCH I FORM WTRYSKOWYCH

Program SOLIDWORKS® Plastics ułatwia firmom projektującym elementy z tworzyw sztucznych i formy wtryskowe przewidywanie wad fabrycznych oraz zapobieganie im na najwcześniejszych etapach projektowania, dzięki czemu można uniknąć kosztownych przeróbek, poprawić jakość produktu i przyspieszyć wprowadzenie go na rynek. To intuicyjne oprogramowanie jest w pełni zintegrowane z rozwiązaniem SOLIDWORKS CAD i pomaga projektantom części i form wtryskowych oraz analitykom CAE w optymalizowaniu projektów pod kątem możliwości wdrożenia do produkcji, przy czym praca przebiega w dobrze znanym środowisku projektowania 3D.

KOSZTY ZMIAN WPROWADZANYCH NA WCZESNYCH ETAPACH

Im wcześniej można zoptymalizować części z tworzywa sztucznego i formy wtryskowe pod kątem możliwości wdrożenia do produkcji, tym lepiej. Największym wyzwaniem w zakresie produkcji części z tworzyw sztucznych jest określenie wpływu projektu na proces produkcji i odwrotnie oraz przekazanie tych informacji a jak najwcześniejszym etapie, jeszcze podczas przygotowywania projektu do produkcji.

 

SOLIDWORKS Plastics oprogramowanie CAE siatka

 

SOLIDWORKS Plastics oprogramowanie CAE analiza wtrysku

 

SOLIDWORKS Plastics oprogramowanie CAE analiza siatki na modelu CAD

 

SOLIDWORKS Plastics oprogramowanie CAE wtrysk

 

SOLIDWORKS Plastics oprogramowanie CAE skurcz

 

SOLIDWORKS Plastics oprogramowanie CAE temperatura

SOLIDWORKS
PLASTICS
STANDARD

SOLIDWORKS
PLASTICS
PROFESSIONAL

SOLIDWORKS
PLASTICS
PREMIUM

Współpraca z SOLIDWORKS
Obsługa plików SOLIDWORKS   √   √   √
Asocjatywność z SOLIDWORKS   √   √  √
Wbudowany w SOLIDWORKS   √   √   √
Biblioteka materiałów
Możliwość własnej rozbudowy i dostosowania bazy materiałowej  √  √  √
Ponad 4000 komercyjnych tworzyw sztucznych  √  √
Tworzenie siatki (meshowanie)
Automatyczne  √  √  √
Powierzchniowe (shel)  √  √  √
Siatka bryłowa 3D  √  √  √
Globalne zagęszczenie siatki  √  √  √
Lokalne zagęszczenie siatki  √  √  √
Rodzaje obliczeń
Faza wypełnienia/wtrysku (1 etap wtrysku)  √  √  √
Automatyczna lokalizacja punktów wtrysku
Bieżąca wizualizacja procesu wypełnienia  √  √
Analiza powstawania wciągów na powierzchni
Balansowanie kanałów  √  √
Faza docisku (2 etap wtrysku)  √  √
Analizy zaawansowane
Co-injection
Multi-shot  √  √
Obtrysk insertów
Wtrysk z gazem  √  √
Analiza rozkładu włókien
Reaction Injection Molding (RIM, tworzywa termoutwardzalne)
Dwójłomność (birefringence)  √
Wtrysk sekewncyjny
Analiza układu chłodzenia  √
Analiza chłodzenia konformalnego
Analiza odkształceń wypraski
Wsparcie geometrii formy
Kreator kanałów doprowadzających   √   √
Wlewki i kanały doprowadzające   √   √
Zimne i gorące kanały   √   √
Formy wielogniazdowe   √   √
Formy rodzinne   √   √
Kanały chłodzące   √
Przegrody, przegrody dwururowe   √
Chłodzenie konformalne   √
Inserty   √
Wyświetlane wyniki
Czas wypełnienia  √  √  √
Łatwość wypełnienia  √  √  √
Doradca wyników  √  √  √
Ciśnienie na koniec fazy wypełniania  √  √  √
Temperatura czoła strugi  √  √  √
Temperatura na koniec fazy wypełniania  √  √  √
Naprężenia ścinające  √  √  √
Współczynnik ścinania  √  √  √
Czas chłodzenia  √  √  √
Linie łączenia materiału  √  √  √
Pułapki powietrzne  √  √  √
Siła zwarcia  √  √  √
Wektory prędkości  √  √  √
Czas cyklu  √  √  √
Udział warstwy zakrzepłej na koniec fazy wypełnienia  √  √  √
Zapadnięcia na powierzchni/Wciągi  √  √  √
Skurcz objętościowy  √  √
Czas chłodzenia wypraski  √
Temperatura wypraski na koniec fazy chłodzenia  √
Temperatura formy na koniec fazy chłodzenia  √
Pomiar wciągów  √
Czas chłodzenia wypraski  √
Naprężenia szczątkowe  √
Całkowity rozkład naprężeń szczątkowych  √
Rozkład naprężeń szczątkowych w formie  √
Rozkład naprężeń po wyrzucie wypraski  √
Generowane raporty
Microsoft Word, PowerPoint, HTML  √  √  √

Aktualne promocje