Oprogramowanie CAD SOLIDWORKS MBD
PRACA BEZ RYSUNKÓW DZIĘKI PROJEKTOWANIU NA MODELU

Ile czasu, pieniędzy i zasobów firma poświęca na tworzenie i obsługę tradycyjnych rysunków 2D? Z jakimi typowymi problemami musi się zmierzyć? Im większą popularność zyskuje projektowanie 3D, tym bardziej widoczne są ograniczenia tradycyjnych rysunków 2D. Ich tworzenie i obsługa są czasochłonne i kosztowne. SOLIDWORKS MBD to skrót terminu Model Based Definition oznaczającego definiowanie poszczególnych składników i złożeń produktów za pomocą trójwymiarowych modeli, takich jak modele bryłowe, informacje o wytwarzaniu produktu (PMI) i inne powiązane metadane.

SZYBKO KIERUJ PROJEKTY DO PRODUKCJI

Oprogramowanie SOLIDWORKS MBD definiuje informacje PMI bezpośrednio w 3D, skracając czas, a przede wszystkim eliminując wydatki związane z tworzeniem rysunków 2D, które mogą stanowić nawet 50 procent łącznych kosztów projektowania. Tworzenie informacji 3D PMI pozwala także przyspieszyć komunikację, skrócić czas uzyskiwania wycen od dostawców i zredukować liczbę błędów dzięki dystrybucji danych 3D, integracji i rozbudowanym metawłaściwościom.

Definiowanie informacji PMI bezpośrednio w 3D

Oprogramowanie definiuje informacje PMI bezpośrednio w 3D, skracając czas i eliminując wydatki związane z tworzeniem rysunków 2D, które mogą stanowić nawet 50% łącznych kosztów projektowania.Tworzenie tych informacji pozwala przyspieszyć komunikację, skrócić czas uzyskiwania wycen od dostawców i zredukować liczbę błędów dzięki dystrybucji danych 3D, integracji i rozbudowanym metawłaściwościom.

Ustrukturyzowane dane 3D

SOLIDWORKS MBD umożliwia nie tylko projektowanie informacji 3D PMI, ale przekształcanie rozbudowanych danych w przejrzyste prezentacje 3D z różnymi widokami i ustawieniami wyświetlania.Można nawet inteligentnie wyświetlać i ukrywać adnotacje 3D podczas obracania modelu, aby zapewnić dodatkową przejrzystość przy zachowaniu wszystkich adnotacji o krytycznym znaczeniu dla działania produktu.

Zgodność ze standardami branżowymi

Oprogramowanie SOLIDWORKS MBD pozwala firmom zapewnić zgodność z obowiązującymi standardami branżowymi, takimi jak MIL-STD-31000A, ASME Y14.41, ISO 16792, DIN ISO 16792 i GB/T 24734.Pozwala to uzyskać przewagę konkurencyjną, wygrywać więcej przetargów i dostarczać projekty zgodnie ze ścisłymi wymaganiami, terminowo i bez przekraczania budżetu.

CO TO JEST MBD?

MBD to skrót terminu Model Based Definition oznaczającego definiowanie poszczególnych składników i złożeń produktów za pomocą trójwymiarowych modeli, takich jak modele bryłowe, informacje
o wytwarzaniu produktu (PMI) i inne powiązane metadane. Inne, starsze metodologie wymagały zwykle udostępniania takich szczegółów na rysunkach dwuwymiarowych.

CO TO JEST SOLIDWORKS MBD?

SOLIDWORKS MBD to zintegrowane rozwiązanie produkcyjne przeznaczone do oprogramowania SOLIDWORKS, które nie wymaga używania rysunków. Wspomaga ono definiowanie, organizowanie i publikowanie trójwymiarowych informacji o wytwarzaniu produktu (PMI), takich jak dane modeli 3D,
w standardowych formatach plików używanych w branży. W przeciwieństwie do tradycyjnych rysunków 2D oprogramowanie SOLIDWORKS MBD obsługuje proces produkcyjny bezpośrednio w trzech wymiarach – 3D, co upraszcza produkcję, skraca czas cyklu, zmniejsza liczbę błędów i ułatwia przestrzeganie standardów branżowych.

SOLIDWORKS MBD Standard to pierwszy produkt z serii dodatków MBD do produktów SOLIDWORKS Standard, Professional lub Premium.

DLACZEGO WPROWADZAMY ROZWIĄZANIE SOLIDWORKS MBD?

W miarę upowszechniania się projektów 3D newralgiczne problemy biznesowe związane z tradycyjnymi rysunkami 2D stają się coraz bardziej oczywiste. Przyczyną są:
• Wysokie koszty i czasochłonność ich tworzenia i obsługi.
• Duże ryzyko niezgodności projektów 2D i 3D, co może prowadzić do znacznych strat produkcyjnych.
• Brak zgodności z powszechnie przyjętymi i wymaganymi standardami branżowymi.
W przypadku procesów opartych na modelach te krytyczne problemy nie występują, ponieważ komunikacja z danymi PMI następuje bezpośrednio w 3D, dzięki czemu czasochłonny proces tworzenia rysunków 2D nie jest konieczny. Firmy wprowadzające pilotażowo tę inicjatywę zaobserwowały nawet 50% obniżenie kosztów opracowywania produktów, szczególnie w zakresie nanoszenia poprawek, ilości odpadów, wymaganego oprzyrządowania i produkcji.

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE TECHNICZNE PROGRAMU SOLIDWORKS MBD STANDARD?

1. Trójwymiarowa definicja danych PMI
– Zarówno swobodne, jak i inteligentne wymiarowanie, określanie tolerancji i tworzenie adnotacji
2. Trójwymiarowe organizowanie danych PMI
– Trójwymiarowe widoki adnotacji
– Trójwymiarowe widoki adnotacji, konfiguracje, stany wyświetlania, widok przekrojów i inne ustawienia widoków
– Trójwymiarowe widoki przerwania modeli
– Trójwymiarowe widoki rozstrzelenia promieniowego
– Automatyczne pokazywanie i ukrywanie adnotacji podczas obracania modelu
3. Trójwymiarowe dane wyjściowe
– Dostosowywanie szablonów trójwymiarowych danych wyjściowych
– Zaawansowane gotowe szablony
– Publikowanie w postaci plików PDF 3D z uwzględnieniem trójwymiarowych danych PMI, widoków i metawłaściwości, takich jak numery części, materiały i projektanci.
– Publikowanie w formacie eDrawings.

KIM JEST ODBIORCA DOCELOWY PROGRAMU SOLIDWORKS MBD?

Odbiorcą docelowym programu SOLIDWORKS MBD jest typowy użytkownik oprogramowania SOLIDWORKS, który potrzebuje łatwych w obsłudze i skutecznych rozwiązań problemów związanych
z tradycyjnymi rysunkami 2D. Głównym zadaniem tego programu jest rozszerzenie możliwości dostępnych dla obecnych klientów.

Z JAKIMI STANDARDAMI BRANŻOWYMI PROGRAM SOLIDWORKS MBD POMAGA ZACHOWAĆ ZGODNOŚĆ?

Ogólnie rzecz biorąc, program SOLIDWORKS MBD znacznie ułatwia zachowanie zgodności ze wszystkimi normami w zakresie obsługi definicji cyfrowych danych dotyczących produktów, takimi jak Military- Standard-31000A, ASME14.41, ISO 16792, DIN ISO 16792 oraz GB/T 24734. Jednak ze względu na złożoność praktyk, różne interpretacje norm i zmiany dokumentów żadne oprogramowanie nie może zapewnić pełnej zgodności ze wszystkimi standardami. Spośród programów dostępnych na rynku rozwiązanie SOLIDWORKS MBD zapewnia najbardziej wszechstronne możliwości w zakresie zapewnienia zgodności, a kolejne wersje tego oprogramowania będą pod tym względem jeszcze doskonalsze.

CZY DOSTĘPNY BĘDZIE EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z PROGRAMU SOLIDWORKS MBD?

Tak. Obecnie jest opracowywany egzamin certyfikacyjny dla pracowników technicznych SOLIDWORKS. Wersja przeznaczona dla dystrybutorów VAR zostanie udostępniona najszybciej, jak to będzie możliwe. Na chwilę obecną nie została podjęta ostateczna decyzja dotycząca egzaminu certyfikacyjnego dla klientów.

JAKIE SĄ CZĘSTO UŻYWANE AKRONIMY?

MBD: Model Based Definition — definicja oparta na modelu.
– Oznacza definiowanie poszczególnych składników i złożeń produktów za pomocą trójwymiarowych modeli, takich jak modele bryłowe, informacje o wytwarzaniu produktu (PMI) i inne powiązane metadane.
PMI: Product and Manufacturing Information — informacje o wytwarzaniu produktu.
– Najważniejsze informacje potrzebne w procesie produkcyjnym, takie jak wymiary, tolerancje, wykończenie powierzchni, symbole spoin, LM, tabele, uwagi, układy współrzędnych itd.
MBE: Model Based Enterprise — przedsiębiorstwo oparte na modelu.
– Pojęcie szersze niż MBD. MBE obejmuje całe przedsiębiorstwo: wszystkie najważniejsze procedury i stanowiska.
TDP: Technical Data Package — pakiet danych technicznych.
– Pakiet wyjściowy obejmujący rysunki techniczne, listę materiałów (LM), normy, założenia kontroli jakości, raporty MBD, podręczniki użytkownika, podręczniki konserwacji itd.
GD&T: Geometric Dimensioning and Tolerancing — wymiarowanie geometrii i określanie tolerancji.
– System definiowania wymiarów i tolerancji inżynieryjnych oraz ich notowania.
OMS: Operation Method Sheets — arkusze operacyjne.
– Wizualne przedstawienie instrukcji roboczych, materiałów i procedur kontroli jakości.
RFQ: Request For Quote — zapytanie ofertowe.
– Formularz wysyłany przez firmy inżynieryjne dostawcom w celu uzyskania zapytania produkcyjnego dotyczącego określonego produktu.
FPQ: First Piece Qualification — kwalifikacja pierwszego egzemplarza.
– Procedura testowania, badania i certyfikowania przez kupującego pierwszego egzemplarza uzyskanego od dostawcy wyprodukowanych części. Po zatwierdzeniu danego produktu zaczyna się jego produkcja masowa.

Aktualne promocje