SOLIDWORKS Flow Simulation rozwiązanie oprogramowanie
INTUICYJNA SYMULACJA OBLICZENIOWA MECHANIKI PŁYNÓW

Intuicyjny w obsłudze moduł SOLIDWORKS Flow Simulation umożliwia projektantom przeprowadzenie przepływu lub gazu w rzeczywistych warunkach, wykonania scenariuszy „A co, jeśli” i efektywnych analiz przepływu cieczy, wymiany ciepła oraz sił oddziałujących na zanurzone lub sąsiadujące komponenty.

KLUCZ SUKCESU PROJEKTU

Przepływ cieczy, wymiana ciepła i siły przepływu to kluczowe czynniki decydujące o powodzeniu projektu, których symulację można łatwo przeprowadzić już we wczesnej fazie projektowania i wyeliminować błędy.

 

SOLIDWORKS Flow Simulation zrzut ekranu 1

 

SOLIDWORKS Flow Simulation zrzut ekranu 2

 

SOLIDWORKS Flow Simulation przepływ

 

SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC

 

SOLIDWORKS Flow Simulation CFD/FEM

 

SOLIDWORKS Flow Simulation analiza zaworów

 

SOLIDWORKS Flow Simulation przepływ cieczy i gazów

 

SOLIDWORKS Flow Simulation rozkłąd temperatury

 

SOLIDWORKS Flow Simulation analiza ciepła OLED

SOLIDWORKS
FLOW SIMULATION
HVAC

SOLIDWORKS
FLOW
SIMULATION

SOLIDWORKS
FLOW SIMULATION
ELECTRONIC COOLING

Typ geometrii
Części, złożenia  √  √  √
Przepływy zewnętrzne i wewnętrzne  √  √  √
Analiza 2D i 3D  √  √  √
Uwzględnienie płaszczyzn symetrii  √  √  √
Przepływy laminarne, turbulentne, mieszane  √  √  √
Analiza stanu ustalonego, stanu przejścia  √  √  √
Przepływy ponaddźwiękowe  √  √  √
Uwzględnienie wilgotności względnej  √  √  √
Mieszanie cieczy, mieszanie gazów  √  √  √
Wymiana ciepła w płynach, ciałach stałych  √  √  √
Analiza przepływu z cząsteczkami ciał stałych, kroplami cieczy  √  √  √
Zjawisko kawitacji  √  √  √
Własności materiałów
Płyny nieściśliwe, ściśliwe, gazy rzeczywiste  √  √  √
Para wodna  √  √  √
Ciecze nienewtonowskie (np. krew, błoto, mat. spożywcze)  √  √  √
Biblioteka powierzchni promieniujących  √  √  √
Poszerzona biblioteka materiałowa  √
Poszerzona biblioteka (materiały budowlane)  √
Poszerzona biblioteka (opór cieplny na styku materiałów)
Poszerzona biblioteka (typowe układy scalone)  √
Narzdzędzia projektowe
Optymalizacja geometrii modelu, warunków przepływu  √  √  √
Miejscowe zagęszczenie siatki mesh  √  √  √
Wsparcie dla komputerów wieloprocesorowych  √  √  √
Delegowanie obliczeń na inny komputer w sieci  √  √  √
Obliczenia równoległe wielu przypadków  √  √  √
Sprawdzanie poprawności geometrii modelu  √  √  √
Możliwość rozbudowy biblioteki inżynierskiej (materiały, biblioteki elementów, itd.)  √  √  √
Kalkulator dynamiki gazów  √  √  √
Optymalizacja multiparametru  √  √  √
Wykorzystywanie warunków z komponentów niskiego poziomu  √  √  √
Środowisko (warunki brzegowe)
Objętość masy, przepływ objętościowy  √
Ciśnienie  √
Prędkość (profil przepływu, wir lub wektor)
Parametry turbulencji
Liczba Macha (dla gazów)
Definiowanie ścian przesuwnych, obrotowych
Perforowane ściany
Chropowate ściany
Obszary obrotowe (badanie wentylatorów, pomp, turbin)
Źródła ciepła (transfer ciepła, strumień ciepła, współczynnik ciepła)
Temperatura
Promieniowanie powierzchni
Promieniowanie słoneczne
Opór termiczny na styku materiałów
Biblioteka radiatorów  √
Biblioteka wentylatorów  √
Biblioteka materiałów porowatych  √  √
Zaawansowane modele promieniowania (widmo i absorpcja w ciałach stałych)
Poszerzona biblioteka (wentylatory)
Poszerzona biblioteka (ogniwa Peltiera)
Poszerzona biblioteka (Two-resistor components)
Generator płytek PCB
Heat Pipe
Model cieplny: „Two-resistor components”
Warunki elektryczne (prąd, napięcie)
Opór elektryczny na styku materiałów
Ciepło Joule’a
Narzędzia wyświetlania wyników
Trajektorie przepływu  √  √  √
Rozkład parametru na płaszczyźnie  √  √  √
Rozkład parametru na powierzchni  √  √  √
Izopowierzchnie  √  √  √
Przepływ cząstek  √  √  √
Parametry punktu, powierzchni i objętości  √  √  √
Wykres XY  √  √  √
Animacje  √  √  √
Próbkowanie  √  √  √
Parametry komfortu termicznego (np. PMV, PPD, ADPI, )  √
Współpraca inżynierów
Raporty DOC  √  √  √
Szablony raportów  √  √  √
Publikacja eDrawings  √  √  √
Zapis wykresów do BMP, JPEG, PNG, VRML, czy AVI  √  √  √
Zapis wyników do XLS  √  √  √
Eksport siatki mesh  √  √  √
Eksport wyników (ciśnienie, temperatura, wsp. konwekcji) do SolidWorks Simulation  √  √  √

Aktualne promocje