System SOLIDWORKS PDM posiada mechanizmy, dzięki którym można zanumerować pliki dokumentacji konstrukcyjnej i okołoprojektowej. Jednak czasami zachodzi konieczność bardziej zaawansowanego numerowania dokumentacji np. uwzględniającego indeksowanie wewnątrz systemu ERP. W takim przypadku możemy wykorzystać moduł do numerowania dokumentacji i projektów. Zwykle taki moduł jest tworzony na zamówienie klienta, lecz posiadamy kilka uniwersalnych numeratorów, które należy tylko skonfigurować np. numerator względem grup konstrukcyjnych lub numerator względem folderów. Dzięki dodatkowi numerator dokumentacji możemy usprawnić pracę osób działających w systemie PDM, uniknąć błędów związanych z wykorzystaniem nieprawidłowej części oraz wyeliminować powtarzające się indeksy części.

Numerator względem folderu

Dodatek do numerowania dokumentacji względem folderu możemy użyć, gdy chcemy mieć osobne numery tworzone dla każdego z folderów osobno. W numeratorze możemy określić, jaki typ plików numerujemy, następie wybrać, z jakiego szablonu ma być utworzony plik. Na tej podstawie po włączeniu przycisku „przydziel kolejny wolny numer” jest generowany kolejny numer dokumentu dla wybranego folderu.

Numerator względem zamówienia i klienta

Dodatek pozwala na automatyczne numerowanie dokumentacji dla plików będących w różnych folderach w przechowalni, wykorzystując oddzielne pule numerów dla zamówienia oraz wykorzystując odpowiedni symbol klienta.

Numerator tworzący numery indeksów w systemie ERP

Z poziomu dodatku możemy tworzyć indeksy w systemie ERP oraz jednocześnie wykorzystywać wygenerowane indeksy do nazywania plików w systemie SOLIDWORKS PDM.

W dodatku jest wybierana grupa materiałów oraz parametry określające odpowiednie cechy wyrobu. Na tej podstawie wygenerowany numer jest zakładany, jako indeks w systemie ERP.

Wygenerowany numer zostaje również zapisany na karcie danych, dzięki czemu uzyskujemy połączenie dokumentu w systemie PDM oraz indeksu w systemie ERP. Możemy to dalej wykorzystać podczas automatycznego eksportu BOM z systemu PDM do systemu ERP.

Numerator dokumentacji względem grup konstrukcyjnych

Dodatek pozwala na wygenerowanie unikalnego numeru części dla danej grupy konstrukcyjnej.

W dodatku wybieramy rodzaj dokumentacji, następnie dla wybranego rodzaju dokumentacji są wyświetlane dostępne grupy konstrukcyjne i na tej podstawie jest generowany unikalny numer pliku.

 
POWRÓT DO LISTY ROZSZERZEŃ