Moduł Technologiczny pozwala na zarządzenie dokumentacją oraz danymi technologicznymi wewnątrz systemu SOLIDWORKS PDM. Pozwala na definiowanie marszrut technologicznych, tworzenie instrukcji stanowiskowych, wymianę danych z systemami ERP. Moduł Technologiczny jest stworzony w kilku wariantach – w zależności od potrzeb można w nim tworzyć instrukcje stanowiskowe w postali plików DWG. W innym wariancie możliwe jest generowanie kart pomocy warsztatowych lub wykazów konstrukcyjno-technologicznych.

Podstawowe funkcje Modułu Technologicznego:

  • Tworzenie marszruty technologicznej na podstawie plików konstrukcyjnych. System automatycznie pobiera dane odnośnie wyrobu/części, dla której technologia jest tworzona, dzięki czemu nie musimy przepisywać wielokrotnie tych samych danych w konstrukcji i technologii.
  • Definiowanie operacji. System umożliwia dodawanie, usuwanie, przesuwanie operacji i stron operacji z zachowaniem ustalonej numeracji operacji.
  • Dołączanie dodatkowej dokumentacji do operacji. Moduł Technologiczny pozwala na podłączanie dodatkowych plików do tworzonych przebiegów technologicznych.

 

Definiowanie narzędzi wykorzystywanych w operacjach. Lista narzędzi może zostać pobrana z zewnętrznego systemu ERP, z wewnętrznej bazy Modułu Technologicznego lub też mogą zostać użyte rysunki narzędzi zapisane w systemie SOLIDWORKS PDM.
• Przypisywanie stanowisk i maszyn do operacji. Tak samo jak w przypadku narzędzi – stanowiska i maszyny mogą być pobierane z zewnętrznego systemu lub z baz Modułu Technologicznego.
• Przypisywanie programów CNC do operacji. Dzięki takiemu przypisaniu technolodzy szybko mogą zlecić wykonanie potrzebnych programów CNC do operacji oraz na podstawie operacji mogą znaleźć odpowiednie programy do wykonania obróbki.
• Tworzenie kart zmian, wykazów części do montażu oraz kart materiałowych.
• Drukowanie instrukcji stanowiskowych. Moduł pozwala na wydrukowanie instrukcji dla produkcji z uwzględnianiem celu wydruku oraz oznaczeniem statusu zatwierdzenia, dzięki czemu na produkcji nie znajdzie się nieaktualna lub niezatwierdzona dokumentacja.
• Import operacji z innych przebiegów. Jeśli operacje w różnych przebiegach są podobne lub nawet identyczne system pozwala na zaimportowanie ich wraz ze wszystkimi narzędziami, dzięki czemu nie musimy definiować jeszcze raz tych samych operacji w innym przebiegu technologicznym.
• Sprawdzanie ilości narzędzi znajdujących się na magazynie na podstawie danych pobranych z systemu ERP.
• Eksport marszrut technologicznych do systemów ERP. Utworzoną marszrutę wraz ze wszystkimi danymi możemy wyeksportować do systemu ERP.


 
POWRÓT DO LISTY ROZSZERZEŃ