Rozszerzenie log operacji umożliwia zapisywanie dodatkowych informacji o operacjach wykonywanych przez użytkowników. Dzięki zastosowaniu dodatku log operacji możemy uzyskać więcej informacji odnośnie pracy użytkowników w systemie, wyświetlić operacje danego użytkownika w jednym oknie oraz lepiej monitorować działanie systemu PDM.

Log operacji zapisuje następujące informacje:

  • Pobranie plików z serwera.
  • Dodanie plików do systemu SOLIDWORKS PDM.
  • Usunięcie plików lub folderów.
  • Wyewidencjonowanie plików.
  • Zaewidencjonowanie plików.
  • Kopiowanie plików.
  • Przenoszenie plików i folderów.
  • Zmiana nazwy plików i folderów.
  • Wygenerowanie numeru seryjnego.

POWRÓT DO LISTY ROZSZERZEŃ