Rozszerzenie log operacji umożliwia zapisywanie dodatkowych informacji o operacjach wykonywanych przez użytkowników. Log operacji zapisuje wybrane przez administratora informacje do bazy danych systemu SOLIDWORKS PDM. Rozszerzenie jest konfigurowalne, dzięki czemu można zainstalować je w dowolnej przechowalni. Dzięki zastosowaniu dodatku log operacji w PDM możemy uzyskać więcej informacji odnośnie pracy użytkowników w systemie, wyświetlić operacje danego użytkownika w jednym oknie oraz lepiej monitorować działanie systemu PDM. Możemy na przykład sprawdzić, jakie pliki zostały pobrane przez użytkownika na jego komputer, kiedy i w jakich wersjach.

Log operacji zapisuje następujące informacje o:

  • każdym pobraniu plików z serwera,
  • dodaniu plików do systemu SOLIDWORKS PDM,
  • usunięciu plików lub folderów,
  • wyewidencjonowaniu plików,
  • zaewidencjonowaniu plików,
  • kopiowaniu plików,
  • przenoszeniu plików i folderów,
  • zmianie nazwy plików i folderów,
  • wygenerowaniu numeru seryjnego.


 
POWRÓT DO LISTY ROZSZERZEŃ