Drzewo projektów pozwala uprościć przeglądnie plików znajdujących się w projekcie. Moduł umożliwia wyszukiwanie elementów użytych w innych wyrobach, zmianę właściwości części oraz na ich podgląd.

Podstawowe funkcje dodatku:

  • Wyszukiwanie dokumentacji w projekcie.
  • Podgląd dokumentacji.
  • Podgląd i edycja właściwości pliku.
  • Wyświetlanie elementów składowych złożeń SOLIDWORKS.
  • Wyświetlanie wyrobów, w których jest użyta cześć lub złożenie.

POWRÓT DO LISTY ROZSZERZEŃ