Rozszerzenie umożliwia automatycznie numerować pliki dodawane do przechowalni systemu SOLIDWORKS PDM. Rozszerzenie posiada konfigurację umożliwiającą dostosowanie rozszerzenia do dowolnej przechowalni systemu SOLIDWORKS PDM.

Podstawowe funkcje rozszerzenia:

  • definiowanie numerów seryjnych dla wybranych rozszerzeń plików,
  • osoby wybór numeratorów dla każdego rozszerzania pliku,
  • wybór nazwy zmiennej, w której przechowywany będzie nadany numer seryjny,
  • włączenie lub wyłączenie automatycznej zmiany nazwy pliku na nadany numer seryjny.

 


 
POWRÓT DO LISTY ROZSZERZEŃ