PMDesk dla SOLIDWORKS
PERFEKCYJNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

System usprawnia zarządzanie projektami, harmonogramowanie projektów, śledzenie postępów prac oraz kontrolę nad dostępnością zasobów. PMDesk wspomaga cały proces realizacji projektu od pomysłu, poprzez konstrukcję, technologię, produkcję, aż do wycofania wyrobu z produkcji. Usprawnia także komunikację pomiędzy działami w firmie, zaangażowanymi w pracę nad projektem.

WYKRESY GANTTA, ŚLEDZENIE ZAJĘTOŚCI ZASOBÓW, INTEGRACJA Z SOLIDWORKS

System PMDesk można zintegrować z narzędziem do zarządzania dokumentacją – SOLIDWORKS PDM, posiada również indywidualną listę zadań dla każdego pracownika w firmie oraz okno dla użytkowników programu SOLIDWORKS.

Oprogramowanie PMDesk pozwala śledzić rzeczywisty postęp prac w projekcie, tworzyć harmonogramy w formie wykresów Gantta, zarządzać dostępnymi zasobami oraz zarządzać wszystkimi projektami w firmie w jednym narzędziu.


PMDesk Lista projektów i podprojektów

Ewidencja prowadzonych projektów

Łatwa kontrola nad statusem projektów dzięki, liście projektów wraz ze statusami oraz wyświetlanie wszystkich projektów i zadań w formie wykresu Gantta. Automatyczne tworzenie historii projektu oraz możliwość tworzenia raportów.

PMDesk Harmonogram Gantta

Harmonogramowanie projektów

Tworzenie harmonogramów w formie wykresów Gantta. Definiowanie zadań w trybie graficznym z automatycznym sprawdzaniem zajętości zasobów w innych projektach.

PMDesk integracja z CRM.png

Monitorowanie zajętości zasobów

Automatyczne informowanie o konfliktach zajętości zasobów. Wyświetlanie zajętości zasobów w wybranym przedziale czasu.

Lista zadań oraz kalendarz uczestnika projektu

Indywidualna lista zadań dla każdego pracownika

Każdy użytkownik system PMDesk posiada indywidualną listę zadań do wykonania wraz z aktualnym statusem oraz planowaną datą wykonania zadania.

PMDesk integracja z CRM.png

Integracja z SOLIDWORKS PDM

Łatwe łączenie danych z systemu SOLIDWORKS PDM z przydzielanymi zadaniami. Możliwość podłączania plików CAD do zadań.

PMDesk Zakładanie projektu

Tworzenie snapshotów

System pozwala na zapis do archiwum stanu projektu na dany dzień. Dzięki takiej funkcjonalności można porównywać zaplanowany harmonogram projektu do stanu rzeczywistego.

PMDesk integracja z CRM.png

Integracja z systemami ERP i CRM

PMDesk pozwala na wymianę danych odnośnie danych projektów z systemami klasy ERP oraz pobieranie danych odnośnie klientów z systemów CRM. Dane są pobierane on-line, dzięki czemu są one zawsze aktualne.

PMDeskLista zadań w SOLIDWORKS

Integracja z SOLIDWORKS CAD

Dzięki połączeniu z programem SOLIDWORKS CAD konstruktor pracujący w systemie PMDesk ma zawsze aktualną listę zadań do wykonania, może łatwo raportować wyniki swojej pracy do kierownika projektu oraz dodawać do zadań efekty swojej pracy w postaci plików CAD. Wszystkie opcje są dostępne bezpośrednio z programu SolidWorks, co znacznie ułatwia pracę konstruktorom.

PMDesk Raporty opróżnionych zadań oraz zadań osoby

Raportowanie

System PMDesk ma ogrmne możliwości w zakresie raportowania. PMDesk posiada raporty: wykorzystania budżetu, wykonania prac, opóźnień w projekcie, zajętości zasobów, konfiltów zasobów oraz raporty czasów spędzonych nad zadaniami. W systemie możemy wykonać również raporty dostosowane do własnych potrzeb przy użyciu Misrosoft Reporting Services (SSRS).

PMDesk Wykres dostępności zasobów

Zarządzanie zasobami

Oprócz zarządzania zasobami osobowymi, system umożliwia także zarządzanie zasobami materiałowymi. Przydzielenie zasobu osobowego lub materiałowego wpływa na wykorzystanie budżetu dla danego projektu.

PMDesk integracja z CRM.png

Import/Eksport danych

System umożliwia importowanie i eksportowanie danych projektów do formatu XML i CSV.


PMDesk Lista klientów

Zarządzanie klientami

W systemie można tworzyć listy klientów oraz dla każdego z klientów można tworzyć historię kontaktów.

PMDESK editor

Editor

Interfejs przeznaczony dla kierowników projektu oraz kierowników działów biorących udział w projekcie. Pakiet pozwala m.in. na: tworzenie harmonogramów, zarządzanie dostępnymi zasobami, przydzielanie zadań oraz śledzenie postępów w projektach. Licencja pozwala dodatkowo również na wykonywanie wszystkich operacji, które umożliwia licencja Contributor.

PMDESK contributor

Contributor

Pakiet pozwala na wyświetlanie zadań dla danej osoby. Lista zadań może być widoczna bezpośrednio z okna programu SOLIDWORKS oraz jako osobna aplikacja. Pasek SOLIDWORKS jest idealny dla konstruktorów, który pracują w oprogramowaniu SOLIDWORKS i nie muszą się przełączać się do innego programu, żeby zobaczyć aktualną listę prac do wykonania.

Aktualne promocje